Druhý termodynamický zákon: Porovnání verzí

→‎Vratné a nevratné děje: jednou slovo PROCES místo slova STAV, které může v tomhle kontextu být matoucí (ve zbytku textu jde o okamžité stavy, stav "chladnutí" je něco jiného)
(→‎Vratné a nevratné děje: jednou slovo PROCES místo slova STAV, které může v tomhle kontextu být matoucí (ve zbytku textu jde o okamžité stavy, stav "chladnutí" je něco jiného))
Mohlo by se tedy zdát, že přeměna energie může probíhat neomezeně v obou směrech. Ze skutečnosti však víme, že to není [[pravda]]. Práci lze téměř beze zbytku přeměnit (např. [[tření]]m) na teplo. Příkladem může být roztočené [[kolo]] na [[hřídel]]i, které se po určitém [[čas]]e vlivem tření zastaví, přičemž dojde k ohřátí [[ložisko|ložiska]] a hřídele kola. Neznáme však žádný podobně jednoduchý způsob, kterým by bylo možno využít tepelnou energii kola k jeho roztočení.
 
Při styku dvou těles, která tvoří [[izolovaná soustava|izolovanou soustavu]], bude teplo samovolně přecházet z tělesa teplejšího na těleso chladnější. Tento stavproces potrvá tak dlouho, dokud nedojde k vyrovnání [[teplota|teplot]] obou těles, tj. k [[rovnovážný stav|rovnovážnému stavu]]. K dosažení počátečního stavu by bylo nutné, aby teplo samo přecházelo z tělesa chladnějšího na těleso teplejší. Takový [[termodynamický děj|děj]] však v izolované soustavě nemůže nastat.
 
Takové děje (stavové změny), které probíhají bez vnějšího působení pouze jedním směrem, nikoli však opačným, se nazývají změny '''[[nevratný děj|nevratné (ireverzibilní)]]'''. Děj, který může probíhat v obou směrech, se nazývá '''[[vratný děj|vratný (reverzibilní)]]'''.
Anonymní uživatel