Zákon o zvláštních řízeních soudních: Porovnání verzí

některé nespory
(některé nespory)
}}
 
'''Zákon o zvláštních řízeních soudních''' je [[zákon]] přijatý [[Parlament České republiky|Parlamentem České republiky]] dne 12. září 2013. Zákon byl vyhlášen dne 27. září 2013 ve Sbírce zákonů pod č. '''292/2013 Sb.''' a nabyl účinnosti v souvislosti s [[občanský zákoník (Česko, 2012)|rekodifikací českého soukromého práva]] k 1. lednu 2014. Upravuje především [[nesporné řízení|nesporná řízení]], která byla vyčleněna z [[občanský soudní řád|občanského soudního řádu]], a dále některá [[Sporné řízení|sporná řízení]], která ale mají zvláštní povahu (např. řízení o [[Rozvod v Česku|rozvod manželství]]).
 
Na českém území platil v letech 1855-1950 obdobný zákon č. 208/1854 ř. z., o soudním řízení v nesporných věcech právních, doplněný roku 1931 zákonem č. 100/1931 Sb. z. a n., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného.