Otevřít hlavní menu

Změny

bez shrnutí editace
 
== Struktura a činnosti ==
Současná organizační struktura byla přijata v roce 1993. Existují tři sektory Unie – Radiokomunikace (ITU-R), dříve CCIR, Normalizace v telekomunikacích (ITU-T, dříve CCITT) a VývojRozvoj telekomunikací (ITU-D). Každý ze tří sektorů ITU pracuje prostřednictvím konferencí a zasedání studijních skupin, kde delegáti z členských zemí vypracovávají doporučení sloužící jako základ pro koordinovaný provoz globálních telekomunikačních sítí a služeb.
 
Studijní skupiny, vytvořené z expertů členských zemí a, z důležitých telekomunikačních provozních organizací a výzkumných a vědeckých ústavů z celého světa zajišťují technickou práci Unie a připravují podrobné studie, které jsou základem pro vytvoření uznávaných doporučení ITU.
 
=== ITU-R ===
 
=== ITU-T ===
V ITU-T experti připravují technické specifikace pro telekomunikační systémy, sítě a služby, včetně jejich provozu, fungování a údržbuúdržby. Jejich práce rovněž pokrývá vytvoření tarifních zásad včetně metod účtování používaných při poskytování mezinárodních služeb.
 
=== ITU-D ===
Experti z ITU-D zaměřují svou práci na přípravu doporučení, názorů, směrnic, příruček a zpráv, které poskytují pracovníkům provádějícím rozhodování v rozvojových zemích týkající se vývoje strategií a politiky pro management sítí.
 
Každý sektor má svůj vlastní úřadaparát, který zajišťuje realizaci pracovního plánu sektoru a koordinuje činnosti.
 
=== Telecommunication Standardization Bureau (TSB) ===
TSB poskytuje sekretariát pro práci v sektoru ITU-T a služby pro účastníky prací ITU-T, rozšiřuje informace o mezinárodních telekomunikacích a vypracovává dohody s mnoha mezinárodními normalizačními organizacemi.
 
ÚřadITU-T pro- normalizacinormalizace v telekomunikacích zajišťuje tyto činnosti:
* udržuje ITU-T webové stránky, rozšiřuje a poskytuje informace o činnostech sektoru včetně plánu zasedání, oběžníků TSB a všech pracovních dokumentů;
* aktualizuje seznam doporučení ITU-T, databázi s programem prací ITU-T, databázi vyhlášení [[patent]]ů ITU-T a databázi termínů a definic ITU-T (SANCHO);
Anonymní uživatel