Džihád: Porovnání verzí

Přidáno 15 bajtů ,  před 5 lety
m (odebrána Kategorie:Islámské pojmy za použití HotCat)
 
== Džihád mečem ==
Základními termíny džihádu mečem jsou tzv. ''Dár al-harb'' („dům války“) a ''Dár al-islam'' („dům islámu“). Dár al-islam je v území, kde se smí volně šířit islámská víra, zatímco Dár al-harb je území, kde je potlačována. V překladu lze pojmy přeložit jako „dům války“ (Dár al-harb) a dům islámu (Dár al-islam). O přesný význam těchto termínů se samozřejmě vedou spory. Jedním názorem je, že Dár al-islam je jen území ovládané muslimskými vládci, kde je prosazována [[šarí´a]] (islámské tradiční právo) a kde jinověrci platí daň z hlavy (''dhimmi''), zatímco Dár al-harb je celý zbylý svět. Umírněnější teorie tvrdí, že Dár al-islam je i území států, kde islám není diskriminován, tedy například i Evropskéevropské země. Dalším možným názorem je i to, že za Dár al-islam lze považovat i území ovládané nemuslimy, kde je však muslimům dána svoboda v prosazování šarí´i. Některé právní školy znají i pojem ''Dár al-ahd'' (území„území dohodydohody“), tedy území zemí, se kterými má islámský stát diplomatické či obchodní smlouvy, které jsou pro islámský státněj významné.
 
Džihád mečem jako takový musí vyhlásit [[ulamá]] (vykladači práva) v tzv. [[fatwa|fatwách]]. Zde je džihád ospravedlněn a je jasně vyložen jeho cíl a zdůvodnění. [[Fatwa]] je základním předpokladem pro vyhlášení útočného i obranného džihádu. V historii bylybyli obvykle ulamá požádáni panovníky o vyhlášení džihádu. Nebylo nezvyklé, že jednačást strana ulamáulamů fatwu sepsala a vyhlásila adžihád, kdežto jinádalší stranačást jej naopak ve své fatwě popřela.
 
Dalším významným faktorem pro džihád mečem je i to, proti komu je veden. Existují tři typy možných nepřátel:
Dalším významným faktorem pro džihád mečem je i to, proti komu je veden. Existují tři typy možných nepřátel – Ahl al-kitáb (lidé písma), Murtadd (odpadlíci), Mušrik (jinověrci, polyteisté). Pravidla džihádu se pak liší dle nepřítele. Nejmírnější jsou rozhodně vůči Ahl al-kitáb, jelikož islám uznává proroky [[judaismus|judaismu]] a [[křesťanství]] ([[Ježíš Kristus|Ježíš]] – Isá, byl velice uznávaný i [[Mohamed|Muhamadem]]), uznáváno bylo i [[Zoroastrismus|zoroastriánství]]. Boj proti Mušrikům je potom bojem za šíření víry především, ovšem Mušrikové, jelikož nepoznali pravdu o jediném bohu, jsou pak bráni za nespravedlivé (na rozdíl od ahl al-kitáb). Murtadd jsou na podobné úrovni jako Mušrikové a jde o jediný případ legitimní války proti jiným muslimům. S těmito pojmy pak souvisí pojem Da´wa (výzva). Da´wa má být vyřčena před každým bojem a měla by symbolizovat vyzvání nepřítele aby přestoupil k islámu a ušetřil tak obě strany boje – až po Da´wě je možné legálně začít bojovat. V rané fázi islámu se Da´wa dodržovala přísně, později její význam upadal až se stala jen symbolickou částí boje. Přesto je Da´wa řešena velice podrobně a pokud není dodržena následují obvykle přísné tresty. Pokud například muslimský bojovník před bojem s pohanským otcem nepronese Da´wu a zabije jej, musí rodině vyplatit odpustku. Těžší tresty platí samozřejmě pro případ ahl al-kitáb.
*''Ahl al-kitáb'' (lid [[Bible|Písma]])
*''Murtadd'' (odpadlíci)
*''Mušrik'' (jinověrci, [[Polyteismus|polyteisté]])
Dalším významným faktorem pro džihád mečem je i to, proti komu je veden. Existují tři typy možných nepřátel – Ahl al-kitáb (lidé písma), Murtadd (odpadlíci), Mušrik (jinověrci, polyteisté). Pravidla džihádu se pak liší dle nepřítele. Nejmírnější jsou rozhodně vůči Ahl al-kitáb, jelikož islám uznává proroky [[judaismus|judaismu]] a [[křesťanství]] ([[Ježíš Kristus|Ježíš]]-Isá, byl velice uznávaný i [[Mohamed|Muhamadem]]), uznáváno bylo i [[Zoroastrismus|zoroastriánství]]. Boj proti Mušrikůmmušrikům je potom bojem za šíření víry především, ovšem Mušrikovémušrikové, jelikož nepoznali pravdu o jediném bohu, jsou pak bráni za nespravedlivé (na rozdíl od ahl al-kitáb). Murtadd jsou na podobné úrovni jako Mušrikovémušrikové a jde o jediný případ legitimní války proti jiným muslimům. S těmito pojmy pak souvisí pojem Da''da´wa'' (výzva„výzva“). Da´wa má být vyřčena před každým bojem a měla by symbolizovat vyzvání nepřítele aby přestoupil k islámu a ušetřil tak obě strany boje – až po Dada´wě je možné legálně začít bojovat. V rané fázi islámu se Dada´wa dodržovala přísně, později její význam upadal, až se stala jen symbolickou částí boje. Přesto je Dada´wa řešena velice podrobně a pokud není dodržena následují obvykle přísné tresty. Pokud například muslimský bojovník před bojem s pohanským otcem nepronese Dada´wu a zabije jej, musí rodině vyplatit odpustkuodškodné. Těžší tresty platí samozřejmě pro případ zabití člena ahl al-kitáb.
 
K Džihádudžihádu mečem se smí připojit v podstatě každý od 6 do 60 let, pokud jsou schopni boje. Pro děti je navíc nutné získat souhlas jejich rodičů. Pokud rodiče nesvolí, pak by dítě nesmělo být k džihádu mečem připuštěno. Některé právní školy ovšem stanoví i legální podmínky pro zamítnutí účasti na džihádu mečem. Jde například o to, že rodina nesouhlasí aby šel syn bojovat proproti ahl al-kitáb (i když tato podmínka není často uznávána) nebo potřeba dítěte doma, zvláště, pokud jsou rodiče staří.
V otázce válečných zajatců existuje opět několik sporných výkladů (většinou se opírajících o různé verše koránuKoránu). Nejrozšířenější je slitovnost vůči zajatcům, avšak existuje i dělení zajatců podle vyznání. Muslimové by měli být po boji každopádně propuštěni, pokud slíbí, že znovu nepozvednou zbraně proti islámskému státu. CoPokud jde o ''ahl al-kitáb'', bývá muslimské právo též slitovné. PokudV jde opřípadě pohanypohanů bývá situace horší, ale ne o mnoho. PřestoI v tomto bodě převládá apel na slitovnost muslimských vítězů. Samozřejmé pak je, že nesmějí být zabíjeny ženy a děti.
 
V boji samotném by měla být dodržena zmíněná pravidla. Z hlediska válečné strategie existují dva sporné pohledy na mír. Dle umírněnějších škol je možné uzavřít i dlouhodobá příměří a žít v míru. Školy zastávající radikálnější názory pak tvrdí, že mír je možný jen v případě, že vítězství muslimů je nepravděpodobné nebo nemožné anebo je-li mír dočasně výhodný. Existují i názory, že mír lze uzavřít i dlouhodobě, pokud je pravděpodobné, že druhý smluvní partner v budoucnu přijme islám. Pokud jde o bitvy a boje, převládá názor, že muslimové nesmí z boje utíkat. I když existují i názory, že pokud je pravděpodobná porážka, je možné se stáhnout nebo se bitvě vyhnout. Opět zde záleží hlavně na radikálnosti právní školy.
 
== Džihád mečem (al-džihád bi´l-sajf) v dějinách ==