Pokrevní příbuzenství: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Příbuzenství pobočné je ''plnokrevné'' čili ''plnorodé'' nebo ''polokrevné'' čili ''polorodé'' podle toho, zda příbuzní pocházejí od téhož páru lidí nebo mají jen jediného společného předka. Plnorodí sourozenci (germani), jakož i polorodí mající společného otce, se nazývají v římském právu consanguinei, polorodí sourozenci z téže matky se nazývají uterini.
 
V právěprávu záleží často na ''blízkosti'', neboli na ''stupních'', ''kolenech'' (gradus) pokrevního příbuzenství, které se v právních systémech rozličných národů určují různým způsobem.
 
V moderním právu si zachovalo pokrevní příbuzenství velký význam už jen v oboru rodinného práva a dědického práva a jen výjimečně v jiných právních oborech. Naproti tomu však na nižších stupních právní kultury všech národů hrálo velmi významnou roli. Podle názoru právních historiků a sociologů bylo zdrojem, ze kterého pocházela všechna práva i povinnosti jednotlivců. Jen v pokrevních svazcích člověk docházel faktické i právní ochrany, jakož i svého úplného, ačkoli tehdy jen primitivního, rozvoje. Teprve na vyšším stupni kultury se vyvinuly tzv. společenské svazky, které převzaly mnohé úkoly, které dříve byly plněny jen pokrevními svazky. Z nich největší význam mělo rodinné společenství.
Neregistrovaný uživatel