Alternativní trest: Porovnání verzí

Přidáno 417 bajtů ,  před 6 lety
úprava TDV, OPP a PP dle novelizací, smazán link na již nefungující SPJ (dnes agentura Rubicon)
m (Náhrada šablon {{Hlavní článek}} -> {{Podrobně}})
(úprava TDV, OPP a PP dle novelizací, smazán link na již nefungující SPJ (dnes agentura Rubicon))
=== Domácí vězení ===
{{Podrobně|Domácí vězení}}
Domácí vězení je z pohledu novodobého českého státu novinkou, ukotvenou v novém trestním zákoníku. Jde o druhý nejpřísnější trest po trestu odnětí svobody. Jeho podstatou je omezení pohybu odsouzeného v určitých hodinách (zpravidla od 20h do 05h) po dobu maximálně 2 let. V tento čas je odsouzený povinen zdržovat se v místě stanoveném soudem, zpravidla ve svém stálém bydlišti. Tímto má dojít k určitému omezení a kontrole pachatele bez jeho vytržení ze sociálního prostředí. Kontrolu provádí namátkově pracovníci Probační a mediační služby ČR, kteří o průběhu informují soud. Pokud pracovníci zjistí nepřítomnost odsouzeného ve stanovený čas ve stanoveném obydlí a odsouzený nemá přijatelnou omluvu (např. náhlá zdravotní komplikace potvrzená lékařem), může soud uložitpřeměnit náhradnínevykonanou trestčást odnětítrestu svobodydomácího vězení nav jedentrest rokodnětí svobody.
 
=== Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody ===
=== Obecně prospěšné práce ===
{{Podrobně|Trest obecně prospěšných prací}}
Trest obecně prospěšných prací umožňují pachateli méně závažné trestné činnosti odčinit své jednání prací k obecně prospěšným účelům. Trest obecně prospěšných prací je možno udělit v rozsahu 50 až 300 hodin. Tyto hodiny je odsouzený povinen odpracovat rokdo dvou let ode dne, kdy mu byl výkon trestu nařízen soudem. Na výkon trestu dohlíží pracovník Probační a mediační služby, který taktéž navrhuje odsouzenému možné umístění. V případě maření výkonu trestu může soud trest přeměnit v a) odnětí svobody v poměru 1 den trestu odnětí svobody za každou neodpracovanou hodinu b) v peněžitý trest c) v trest domácího vězení.
 
=== Propadnutí majetku ===
 
=== Peněžitý trest ===
Peněžitý trest může být uložen jako samostatný trest, ale často bývá uložen i jako trest vedlejší. Jeho výměra je stanovena nově ve formě tzv. denních pokut, které vyjadřují závažnost trestného činu prostřednictvím počtu denních sazeb. To ovšem neznamená, že pachatel bude splácet řadu menších částek, je to způsob výpočtu celkové částky. Denní sazba může být stanovena v rozmezí 100 - 50 000 Kč. Počet denních sazeb je možno udělit v rozmezí 20 a 730. Maximální výměr tedy činní 36.5 mil. Kč. Zároveň soud stanoví náhradní trest odnětí svobody v rozmezí jednoho až čtyř roků. V případě, ženezaplacení odsouzenýpeněžitého nezaplatí,trestu může musoud soudempřeměnit býtpeněžitý uložentrest náhradnív trest odnětídomácího svobodyvězení nebo nav 4trest rokyobecně prospěšných prací, v případě jejich dalšího maření rozhoduje o uložení náhradního trestu odnětí svobody.
 
=== Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty ===
== Externí odkazy ==
* [http://pmscr.cz Probační a mediační služba České republiky] na portálu české justice
* [http://www.spj.cz Sdružení pro probaci a mediaci v justici]
* [http://www.trestni-rizeni.com www.trestni-rizeni.com] - informace o trestním právu pro laiky
 
48

editací