Determinátory v angličtině: Porovnání verzí

m
Wikipedia python library v.2; kosmetické úpravy
m (typos)
m (Wikipedia python library v.2; kosmetické úpravy)
== Determinátory určité (Definite) ==
Tyto determinátory, jak už z názvu vyplývá, určují, či nějak specifikují podstatné jméno nebo jmennou frázi. Mezi tyto determinátory řadíme:
* určitý člen - '''the'''
* ukazovací zájmena - '''this''', '''that''', '''these''' a '''those'''
* přivlastňovací zájmena - '''my''', '''your''', '''his''', '''her''', '''its''', '''our''', '''their'''
* podstatná jména v přivlastňovacím pádu - '''Peter's'''...
* tázací zájmena - '''which''' a '''what'''
* vztažné zájmeno - '''which'''
 
Tyto determinátory tedy užíváme v případě, že jsme přesvědčeni o tom, že posluchač/čtenář ví z předchozího kontextu, o čem se mluví.
== Determinátory obecné (General) ==
Tato druhá kategorie determinátorů se užívá v případě, že o dané věci hovoříme v širším, blíže nespecifikovaném kontextu. Mezi tyto patří:
* člen neurčitý - '''a'''/'''an'''
* výraz '''some'''
* výraz '''any'''
 
Co se týče výrazu ''some'', můžeme se s ním setkat ve dvou různých podobách. V první zastupuje '''neurčitý člen''' při výrazech uvedených v množném čísle, či při nepočitatelných podstatných jménech. V případě druhém jej pak můžeme nalézt ve spojení s podstatnými jmény v jednotném čísle, kdy vyjadřuje neurčitost v podobě ''nějaký'' či ''někteří'' apod.
== Nulový člen (Zero article) ==
Tento zvláštní druh determinátoru se vyskytuje ve frázích, které jsou v množném čísle a popisují nějaký '''obecný''' fakt, či odkazují například k obecné skupině věcí. Využívá se tak například k vyjádření:
* obecných podstatných jmen hromadných
* obecných podstatných jmen a v množném čísle
* neurčitých podstatných jmen hromadných
* neurčitých podstatných jmen v množném čísle
* vlastních jmen
 
== Číslovky (Quantifiers) ==
Číslovky tvoří významnou část determinátorů a jejich funkcí je samozřejmě určit množství u daného jména či jmenné [[fráze]]. Řadíme zde:
* výrazy vyjadřující velké, či malé množství - ''many'', ''much'', ''few'', ''little'' apod. a jejich komparativní a superlativní podoby
* základní a řadové číslovky - ''one'', ''first'' apod.
* výrazy vyjadřující násobky, či části - ''half'', ''double'' apod.
* výrazy označující jednotlivé členy skupiny, či skupinu jako celek - ''each'', ''every'' apod.
 
== Determinátory a přídavná jména ==
* British Council: Learn English. [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/determiners-and-quantifiers
* Help for English. [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.helpforenglish.cz/article/2009060203-co-jsou-to-determinatory-determiners
* ALEXANDER, L a R CLOSE. Longman English grammar. New York: Longman, 1988, x, 374 p. ISBN 050-825582-589255892-1.
 
[[Kategorie:Angličtina]]
1 151 276

editací