Sociální kontrola: Porovnání verzí

Odebráno 70 bajtů ,  před 6 lety
poznámka - oprava textu vzhledem k novému překladu
(poznámka - oprava překladu a komentáře)
(poznámka - oprava textu vzhledem k novému překladu)
Různé formy sociální kontroly se pohybují na škále od přímého a otevřeného donucení až po ty nejjemější podoby [[manipulace]]. V tradičních společnostech bývalo násilné donucení velice časté a také samotný proces socializace byl podložen nekompromisní mocí hlavy [[rodina|rodiny]] a širokými, hluboko do soukromí zasahujícími pravomocemi [[Církev|církevních]] či světských autorit. V moderní společnosti se k hrubé síle a k otevřenému tlaku sahá spíše jen v případech, kdy skrytější formy kontroly lidského chování selhávají.
 
Moderní společnost klade velký důraz na to, aby sociální kontrola byla zvnitřněna (internalizována), tedy aby se jednotlivec dobrovolně a ''jakoby'' z vlastní vůle{{#tag:ref|„... for Simonides was not so ignorant as to say, that he praised those who did no evil voluntarily, as though there were some who did evil voluntarily. For no wise man, as I believe, will allow than any human being errs voluntarily, or voluntarily does evil and dishonourable actions; but they are very vell aware that all who do evil and dishonourable things do them against their will.“<ref>[http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_text_plato_protag_1.htm Plato's Protagoras], Jowett Public Domain Translation</ref> (... protože Simonides nebyl tak hloupý, aby říkal, ''že chválil ty, kteří nedělají úmyslně žádné zlo'', jako by byli tací, kteří konají zlo úmyslně. Protože žádný moudrý muž, jak jsem přesvědčen, nedovolí, aby jakákoli lidská bytost chybovala úmyslně nebo úmyslně konala zlo a nedůstojné činy; ale je si velmi dobře vědom, že každý, kdo koná zlo a nedůstojné věci, tak činí proti své vůli.) JinakV řečeno:antickém nelzepojetí pouzetedy připustit,toto abydovedeno si člověk nebyl vědom, že koná zlo - nevědomé zlo omezit nado minimumdůsledků.|group="poznámka"|name="Protag"}} a iniciativně ztotožnil s požadavky, které jsou na něj kladeny. Tímto způsobem se slaďuje heslo svobody rozhodování jednotlivce s konkrétními potřebami firem na odbyt svého zboží a se zájmem státu mít kontrolu nad jednáním svých občanů.
Určitá míra sociální kontroly je pro existenci společnosti nezbytná. Bez ní by [[společnost]] nebyla schopna udržet řád a řešit propukající konflikty. bez určité míry sociální kontroly by se lidé jen obtížně domlouvali na společných hodnotách a jen stěží by bli schopni zapojovat se do nejrůznějších forem koordinovaného úsilí.
 
1 120

editací