Akademický titul: Porovnání verzí

Odebráno 990 bajtů ,  před 8 lety
uprava
(uprava)
{{Globalizovat}}
{{různé významy|tento=akademických titulech|stránka=Titul}}
'''Akademický titul''' je doklad o úspěšném ukončení studia [[vysoká škola|vysoké školy]] nebo jiné formy vysokoškolského vzdělávání. Samotný pojem ''titul'' pochází z [[latina|latinského]] slova ''titulus'', tedy česky ''[[hodnost]]''.
|}
 
== Britské, USAamerické, Kanadskékanadské a Australské a Nový Zélandaustralské vysokoškolské tituly a ocenění ( akademické a profesní a certifikáty, diplomy, ověření a listiny) ==
{{Upravit část}}
Anglická slova se často překladem do češtiny čise svým ekvivalentem seneshodují neshodujenebo a nebomu neodpovídaneodpovídají. Např. české slovo ''titul ''' poukazuje společenskou skupinu či vysokoškolské vzdělaní. Anglické slovo ''' ''title'' ''' znamená pouze společenskou skupinu. Kvalifikace získaná na vysoké škole se označuje slovem ''' ''degree''. ''' T''itles Titles'' se píší před jménem, zatímzatímco co''degrees '' se píší za jménem. Dále se ještě udílí v anglosaském světě, spousta dalších certifikátů a některé další tituly po absolvování různých kvalifikačních kurzů a nástaveb k běžnému VŠ studiu : Tytotyto tituly se uvádějí většinou za jménem.Cizé akademické programy  může být akreditováné , což ukazuje, že vzdělávací osnovy škola splňuje určité standardy kvality, viz akreditace . Akademický titul nebo ocenění (Certifikát či diplom ) uděluje akademická instituce (univerzita-vysoká škola) ve své zemi dle příslušných zákonů. V České republice, pokud je tento cizí titul udělován jako akademický titul (obdoba řádného vysokoškolského studia), potom česká škola musí mít akreditaci od zahraniční vzdělávací instituce, která má řádnou akreditaci ve své zemi. Pokud je však v České republice titul   udělován českou univerzitou, potom nemá povahu akademického titulu, ale titulu profesního. Udělování profesních titulů není upraveno zákonem, nejedná se o řádné vysokoškolské vzdělání, ale o jistý druh profesní nástavby - kurzu.. Profesní tituly nepodléhají žádné akreditaci, nebo kontrole ze strany státního dozoru a proto kvalita poskytovaného vzdělání může být zpochybněna.Zejména profesní však umožňuje dále studovat některý z dalších programů těm uchazečům, kteří nesplňují podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání, nebo nemohou doložit dostatečnou praxi .
 
Akademický titul nebo ocenění (certifikát či diplom) uděluje akademická instituce (univerzita, vysoká škola) ve své zemi dle příslušných zákonů. Pokud je v České republice takový cizí titul udělován jako akademický titul (obdoba řádného vysokoškolského studia), potom česká škola musí mít [[akreditace|akreditaci]] od zahraniční vzdělávací instituce, která má řádnou akreditaci ve své zemi. Pokud je však v České republice titul udělován českou univerzitou, potom nemá povahu akademického titulu, ale titulu profesního. Udělování profesních titulů není upraveno zákonem, nejedná se o řádné vysokoškolské vzdělání, ale o jistý druh profesní nástavby - kurzu. Profesní tituly nepodléhají žádné akreditaci nebo kontrole ze strany státního dozoru a proto kvalita poskytovaného vzdělání může být zpochybněna. Zejména profesní titul však umožňuje dále studovat některý z dalších programů těm uchazečům, kteří nesplňují podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání, nebo nemohou doložit dostatečnou praxi.
'''<u>Stávající soustava se v podstatě skládá ze čtyř základních typů:</u>'''
 
'''<u>Stávající soustava se v  podstatě skládá ze čtyř základních typů:</u>'''
#'''''Bachelor degrees  '''''jsou  ''undergraduate degrees''
#'''''Master degrees  '''''jsou základní  ''postgraduate degrees''
#'''''Lower doctorates  '''''jsou PhD/DPhil  ''degrees  ''s  úrovní nad  ''Master degrees''
#'''''Higher doctorates  '''''jsou DSc/DLitt  ''degrees''.
 
'''<u>=== Přehled univerzitních stupňů:</u>''' ===
'''''Master degrees '''''jsou základní ''postgraduate degrees''
(řazeny od nejnižšího k nejvyššímu) - tytoTyto stupně jsou více méně podobné v anglicky mluvících zemí. (řazeny od nejnižšího k nejvyššímu):
* '''DIPLOMA'''  (1-leté studium, možnost postupu do 2. ročníku bakalářského studia)
* '''ADVANCED DIPLOMA  '''(2-leté studium, možnost postupu do 3. ročníku bakalářského studia)
* '''BACHELOR (HONORS) DEGREE'''  (1-leté studium-specializace po ukončení standardního bakalářského studia)
* '''GRADUATE CERTIFICATE'''  (1-semestrální studium, možnost postupu do 2. semestru Graduate Diploma nebo Masters Degree)
* '''GRADUATE DIPLOMA  '''(2-semestrální studium, možnost postupu do 3. semestru Masters Degree)
* '''POSTGRADUATE DIPLOMA'''  (2-semestrální studium)
* '''CAREER - '''Career & Vocational Training
 
Kariérní [[diplom]] nebo [[certifikát]] je listina, která se uděluje po dokončení postsekundárního odborného programu , nebo technickétechnického vzdělávacího programu získat osvědčení, ale není stejnéstejná jako vysokoškolský diplom nebo titul. Kariérní programy se zaměřují na poskytování specifickéspecifického vzdělávání pro pracovní příležitosti a pokrok. Dokončení diplomové programu může být formálně nutné pro zaměstnání nebo odborné udělení licence, nebo to může být volitelný způsob, jak získat a prokázat odborné znalosti. , která vyžadujevyžadují diplom či vyšší vzdělání nebo specializaci. Kariérní vzdělávání je obvykle ''unaccredited'' - neakreditované vzdělávání . Akreditované programy konkretních škol mohou být také uznány a může jim být umožněno převést jejich kredity z těchto programu k pokračovaní či dokončení přidruženého titul (AS ) v oboru příbuzném nebo příslušnému Bakalářskéhobakalářského programu (BA)., Napříkladnapříklad '''Penn Foster global''' .
'''''Lower doctorates '''''jsou PhD/DPhil ''degrees ''s úrovní nad ''Master degrees''. 
 
'''''Higher doctorates '''''jsou DSc/DLitt ''degrees''.
 
'''<u>Přehled univerzitních stupňů:</u>'''
(řazeny od nejnižšího k nejvyššímu) - tyto stupně jsou více méně podobné v anglicky mluvících zemí.
* '''DIPLOMA''' (1-leté studium, možnost postupu do 2. ročníku bakalářského studia)
 
* '''ADVANCED DIPLOMA '''(2-leté studium, možnost postupu do 3. ročníku bakalářského studia)
 
* '''BACHELOR (HONORS) DEGREE''' (1-leté studium-specializace po ukončení standardního bakalářského studia)
 
* '''GRADUATE CERTIFICATE''' (1-semestrální studium, možnost postupu do 2. semestru Graduate Diploma nebo Masters Degree)
 
* '''GRADUATE DIPLOMA '''(2-semestrální studium, možnost postupu do 3. semestru Masters Degree)
 
* '''POSTGRADUATE DIPLOMA''' (2-semestrální studium)
* '''CAREER - '''Career & Vocational Training
Pokud nemáte čas na tradiční studijní program a získání diplomu nebo osvědčení, je to skvělá alternativa.- Rychlejší a méně nákladné získání kvalifikace a potřebných znalosti než bakalářský studijní program.
 
# '''CERTIFICATE '''Certifikační programy jsouse obvykle specializují na jednu konkrétní dovednost , kterou budetelze studovat a učit se v jednom nebo ve dvou kurzech.  Tyto programy jsou často dobrou volbou pro někoho, kdo již má titul nebo pracovní zkušenosti v oboru. ( studijníStudijní program trvá obvykle týdny až 3 měsíce ).
Kariérní diplom nebo certifikát je listina, která se uděluje po dokončení postsekundárního odborného programu , nebo technické vzdělávacího programu získat osvědčení, ale není stejné jako vysokoškolský diplom nebo titul. Kariérní programy se zaměřují na poskytování specifické vzdělávání pro pracovní příležitosti a pokrok. Dokončení diplomové programu může být formálně nutné pro zaměstnání nebo odborné udělení licence, nebo to může být volitelný způsob, jak získat a prokázat odborné znalosti. , která vyžaduje diplom či vyšší vzdělání nebo specializaci. Kariérní vzdělávání je obvykle unaccredited - neakreditované vzdělávání . Akreditované programy konkretních škol mohou být také uznány a může jim být umožněno převést jejich kredity z těchto programu k pokračovaní či dokončení přidruženého titul (AS ) v oboru příbuzném nebo příslušnému Bakalářského programu(BA). Například '''Penn Foster global'''
# '''DIPLOMA '''Hlavním rozdílem je, že kariérní diplom je specifický pro jednu oblast. ToTím Vám můželze získat vzdělaní či stupeň specifických podmínek - pro převod na vyšší stupeň. KariéraKariérní Diplomdiplom umožňuje pouze přenos určité třídy podle požadavků Associates nebo bakalářský titul. ( studijníStudijní program trvá obvykle půl roku až rok ).
# '''CERTIFICATE '''Certifikační programy jsou obvykle specializují na jednu konkrétní dovednost , kterou budete studovat a učit se v jednom nebo ve dvou kurzech. Tyto programy jsou často dobrou volbou pro někoho, kdo již má titul nebo pracovní zkušenosti v oboru. ( studijní program trvá obvykle týdny až 3 měsíce )
# '''DIPLOMA '''Hlavním rozdílem je, že kariérní diplom je specifický pro jednu oblast. To Vám může získat vzdělaní či stupeň specifických podmínek - pro převod na vyšší stupeň. Kariéra Diplom umožňuje pouze přenos určité třídy podle požadavků Associates nebo bakalářský titul ( studijní program trvá obvykle půl roku až rok )
<u>'''Organzace pro uznání a přepis a transkript creditu - '''</u> ( Nutné pro studenty , kteří chtějí studovat nebo pracovat v USA atp. a získat ekvivalent a naturtalent )
 
https://www.ece.org/ - Educational Credential Evaluators, Inc
https://www.wes.org/ - World Education Services http://www.naces.org/ - NACES® is an association of independent, private credential evaluation services
{|
!First-tier
|}
 
Seznam většiny''' titulytitulů z anglicky mluvících zemí'''
 
{| class="toccolours" style="margin:auto; font-size:90%;"
! colspan="3" style="background:#ccf; font-size:110%;" |Přehled akademických , či profesních titulů a ocenění
|- valign=top
| style="text-align:right; font-size:80%;"| '''[[Associate's degree|Associate's&nbsp;degrees]]&nbsp;([[United States|U.S.]])'''