Věta (lingvistika): Porovnání verzí

Přidáno 1 801 bajtů ,  před 7 lety
(→‎Tázací věta: oprava ukázkové chyby)
* spojkové, uvozují se podřadicí spojkou (že, když aj.)
* vztažné (relativní), uvozují se vztažným zájmenem (kdo, co, jaký aj.) nebo vztažným příslovcem (kdy, kde aj.) a obvykle rozvíjejí obsah zájmena nebo jména obsaženého v hlavní větě. Toto dělení ale není příliš obvyklé ani jednoznačné.
 
=== Větosled ===
Stejně jako [[slovosled|pořadí slov]], řídí se i pořadí jednotlivých vět souvětí (klauzí) určitými gramatickými pravidly. Závislá věta může po řídící větě následovat, předcházet ji nebo být do ní vložená:
*''S Míšou jsme se schovali do opuštěného krmelce, protože začalo pršet.''
*''Protože začalo pršet, schovali jsme se s Míšou do opuštěného krmelce.''
*''Cestou domů, když začalo pršet, schovali jsme se s Míšou do opuštěného krmelce.''
 
Někdy je pořadí klauzí volné a je možné je zaměňovat v závislosti na [[aktuální členění větné|aktuálním větném členění]] - obvykle tedy tak, že známá část výpovědi (téma) je zařazena jako první, nové skutečnosti (réma) následují po ní:<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Štícha
| jméno = František
| odkaz na autora =
| titul = Akademická gramatika spisovné češtiny
| url =
| vydavatel = Academia
| místo = Praha
| rok = 2013
| počet stran =
| kapitola =
| strany = 791
| isbn =
| jazyk =
}}</ref>
*''Jirka překvapeně zíral, když z vlaku vystoupil dědeček.'' (Zdůrazňuje skutečnost, že z vlaku vystoupil dědeček.) x ''Jelikož z vlaku vystoupil dědeček, Jirka překvapeně zíral.'' (Zdůrazňuje skutečnost, že Jirka zíral.)
Někdy je ovšem větosled závislý na dalších faktorech - především některé spojky vyžadují určité konkrétní pořadí vět. Spojky ''přesto, avšak'' nelze postavit na začátek souvětí; spojka ''však'' musí stát uvnitř klauze apod.:
*''Přestože z vlaku vystoupil dědeček, Jirka nevypadal překvapeně.'' - ''Z vlaku vystoupil dědeček, avšak Jirku to nepřekvapilo.'' - ''Z vlaku vytoupil dědeček, Jirku to však nepřekvapilo.''
 
== Odchylky od pravidelné větné stavby ==