Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob: Porovnání verzí

ref
m (ŠJů přesunul stránku Veřejný rejstřík na Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob: veřejný rejstřík je mnohem širší pojem)
(ref)
'''Veřejný rejstřík právnických a/nebo fyzických osob''' je [[informační systém veřejné správy]] v České republice, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje zejména o [[právnická osoba|právnických]], ale i některých [[fyzická osoba|fyzických osobách]], jako je jejich název či jméno, sídlo, právní forma, předmět činnosti, statutární orgán apod. Jednotnou právní úpravu pro tyto rejstříky zavedl s účinností od 1. ledna 2014 zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Od účinnosti tohoto zákona vede tyto rejstříky '''rejstříkový soud''', kterým je především{{Fakt<ref>§ 75 zákona č. 304/dne|20140401212126}}2013 Sb.</ref> [[krajský soud]], v jehož obvodu sídlí daná právnická osoba.
 
Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou:
* [[rejstřík obecně prospěšných společností]]
 
Dnem zápisu do veřejného rejstříku právnická osoba také vzniká, ledaže je zřízena zákonem nebo stanoví-li zákon jinak, jako je tomu u spolků{{Fakt/dne|20140401212126}} či odborových organizací.<ref>§ 3025 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník</ref>
 
Ohledně zápisu do veřejného rejstříku platí principy formální a materiální publicity. Formální publicita spočívá v tom, že do něj může každý nahlížet, a to [[internet|dálkovým způsobem]], a pořizovat si z něj elektronické opisy. Princip materiální publicity znamená, že stav zapsaný v obchodním rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav.
 
== Reference ==
<references />
 
== Externí odkazy ==