Wikipedie:Slučování a přesun stránek: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
(Údržba:)
Značka: možný vandalismus
# Obdobně otevřte k editaci stránku, do níž chcete obsah sloučit (dále jí budeme říkat „cílová stránka“, např. „Koně ve Středozemi“), v druhém okně (nebo záložce) prohlížeče.
{{doporučení}}
== Slučování ==
=== Proč slučovat stránku ===
Nejlepším důvodem pro slučování je zajištění kontextu. Pokud je vysvětlení pojmu nejužitečnější v kontextu, mělo by být sloučeno do většího článku.
 
Máte-li námitky proti článku, protože je tak krátký, že nemá žádoucí informační hodnotu, pak je slučování obecně lepší řešení než požadovat jeho smazání. Ještě lepší je ho samozřejmě rozšířit, ale některé články vhodně rozšířit nelze (např. jednotliví koně vyskytující se ve [[Středozem]]i).
 
Po slučování by vždy mělo na původním místě zůstat [[Wikipedie:přesměrování|přesměrování]] čili redirekt. I když si myslíte, že je nesmyslný nebo zbytečný, přesto jej nechejte na místě – obecně se soudí, že nadbytečné redirekty ničemu nevadí.
 
Pokud něco slučujete a dáváte do kontextu, může se stát, že informace z původního článku jsou již v cílovém. V tom případě je možné jednoduše nahradit článek ke sloučení redirektem, vizte dále.
 
=== Jak sloučit stránku ===
# Běžte na stránku, z níž chcete obsah přemístit (např. „Hasufel“) (dále ji v návodu nazýváme „původní stránka“).
# Nahoře na obrazovce klikněte na záložku „editovat“.
# Obdobně otevřte k editaci stránku, do níž chcete obsah sloučit (dále jí budeme říkat „cílová stránka“, např. „Koně ve Středozemi“), v druhém okně (nebo záložce) prohlížeče.
# Přemístěte (např. pomocí odstranit Ctrl-X, vložit Ctrl-V) celý obsah stránky, jejíž obsah odstraňujete, na příslušné místo či místa cílové stránky. Editační okno původní stránky by nakonec mělo zůstat prázdné. Ani jednu ze stránek zatím neukládejte!
# Klikněte na 'Ukázat náhled' na cílové stránce
# Editujte cílovou stránku, dokud není její struktura konzistentní
# Ve shrnutí editace napište něco jako <code><nowiki>sloučeno z [[NÁZEV_PŮVODNÍ_STRÁNKY]]</nowiki></code>. Pamatujte, že nemá historii původní stránky (která v původní stránce stále zůstává), takže z důvodu dodržení autorských práv je nutno odkázat na zdrojový článek!
# Uložte cílovou stránku.
# Vyberte a zkopírujte (např. pomocí Ctrl-C) do schránky ''název'' cílové (sloučené) stránky
# Na stránce, jejíž obsah rušíte, stiskněte v řadě ikonek nad editačním oknem ikonku ''#R''. V editačním okně se tím objeví <code><nowiki>#PŘESMĚRUJ [[cíl]]</nowiki></code>, v němž slovo „cíl“ je vybrané (zvýrazněné).
# Stiskem Ctrl-V vložíte název cílové (sloučené) stránky na místo slova „cíl“ (pokud jste mezitím nic nestiskli).
# Ve shrnutí editace napište něco jako <code><nowiki>sloučeno do [[NÁZEV_CÍLOVÉ_STRÁNKY]]</nowiki></code>
# Uložte "původní" stránku (takže je z ní nyní redirekt a je v ní zachována její historie). Pozor, v náhledu se přesměrování nezobrazuje správně, lze pouze ověřit, zda odkaz na cílovou stránku není nefunkční (červený) například kvůli chybně opsanému názvu.
# Ověřte sloučení napsáním názvu původní stránky. Měl byste být přesměrován na cílovou stránku, která obsahuje článek včetně nově vloženého textu.
 
=== Kratší verze ===
Pokud se předchozí návod zdá příliš podrobný, můžete využít tento kratší, který je mnohem snazší ve chvíli, kdy je vám základní princip jasný...
# Otevřete původní a cílovou stránku ve dvou separátních oknech
# Pomocí Cut/paste přeneste obsah původní stránky do cílové stránky
# Vložte do původní stránky <code><nowiki>#PŘESMĚRUJ [[NÁZEV_CÍLOVÉ_STRÁNKY]]</nowiki></code>
# Pomocí editace a náhledů upravujte cílovou stránku, dokud nevypadá dobře a konzistentně
# Uložte obě stránky, přitom nezapomeňte uvést slučování včetně konkrétního odkazu ve shrnutí editace (<code><nowiki>sloučeno do [[NÁZEV_CÍLOVÉ_STRÁNKY]]</nowiki></code> a <code><nowiki>sloučeno z [[NÁZEV_PŮVODNÍ_STRÁNKY]]</nowiki></code>)
 
=== Návrh na sloučení ===
Pokud si myslíte, že sloučení je lépe předem [[Wikipedie:diskuse|prodiskutovat]] (například proto, že by mohlo být kontroverzní) nebo pokud si všimnete obsahově podobných článků, ale nemáte čas, chuť nebo schopnosti sloučení hned provést, vložte na úvod stránek, které navrhujete sloučit, šablonu <code><nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Sloučit|Sloučit]]}}</code>.
 
Přejmenováním [[Wikipedie:Kategorie|kategorie]] se nepřesunou automatickymaticky v ní obsažené články a podkategorie, ty je třeba přesouvat editací každého z nich. Vzhledem k náročnosti takové změny se doporučuje přejmenování obsažnější kategorie nebo přejmenování, které by mohlo být sporné, nejprve navrhnout (šablonou [[Šablona:Přesunout|<code><nowiki>{{Přesunout|nový název}}</nowiki></code>]] a [[Wikipedie:Diskuse|prodiskutovat]].
Stránky navržené ke sloučení se objeví v kategorii [[:Kategorie:Údržba:Články ke sloučení|Údržba:Články ke sloučení]].
 
=== Slučování kategorií ===
Slučování [[Wikipedie:Kategorie|kategorií]] se provádí tak, že se přemisťuje jejich obsah (tedy v každém ze zařazených článků nebo podkategorií se opraví údaj o zařazení do kategorie). Vyprázdněná kategorie se označí šablonou {{Šablona|Zastaralá kategorie}}. Jde-li o kategorii s velkým množstvím obsahu nebo mohlo-li by být sloučení sporné, je rovněž vhodné sloučení nejprve navrhnout pomocí šablony {{Šablona|Sloučit kategorii}}.
 
== Přesměrování ==
Podrobněji se o přesměrováních dočtete na stránce [[Wikipedie:Přesměrování]].
=== Proč vytvářet redirekt ===
Nejobvyklejším důvodem přesměrování jsou chyby v pravopise. Například [[budha]] by měl odkazovat na [[buddha]], protože se dá očekávat, že lidé budou podobnou pravopisnou chybu dělat. Obecně, jste-li na pochybách, zda je ten či onen redirekt užitečný, vytvořte ho (nebo zachovejte existující).
 
Jiným důvodem pro vytvoření redirektu je, pokud chcete sloučit malý článek do většího, ale všechny informace z malého článku už ve větším jsou. V tom případě lze jednoduše přepsat kratší článek na redirekt, jak je zde vysvětleno.
 
=== Jak vytvořit redirekt ===
# Běžte na 'špatný' název stránky, který většinou neexistuje
# Klikněte na 'editovat'
# Vložte text <code><nowiki>#PŘESMĚRUJ [[NÁZEV_STRÁNKY]]</nowiki></code>, kde NÁZEV_STRÁNKY je správný název stránky
# Uložte
 
== Přejmenování (přesun) ==
{{Různé významy|redirect=Wikipedie:Přejmenování|tento=slučování a přejmenovávání stránek|druhý=přejmenovávání uživatelů|stránka=Wikipedie:Změna uživatelského jména}}
=== Proč přejmenovat stránku ===
Na Wikipedii může každý [[Wikipedie:Schválení_uživatelé|schválený]] [[Nápověda:Jak se přihlásit|registrovaný uživatel]] [[Nápověda:Přejmenování stránky|přejmenovat]] stránku ze současného jména na nové. Často se to nazývá také „přesun“, protože důsledky jsou stejné, jako by byla stránka přesunuta. Na místě starého jména je automaticky vytvořeno [[Wikipedie:přesměrování|přesměrování]], takže odkazy stále fungují.
 
Nejčastějším důvodem je, když je název stránky napsaný věcně nebo pravopisně nesprávně, například se špatnou velikostí písmen. Prosím opravujte takové stránky hned, jak je uvidíte. Po přesunu, který opravoval pravopis, je možné požádat administrátora (vložením šablony <code><nowiki>{{Smazat}}</nowiki></code> na úvod stránky), aby smazal chybný redirekt, který zůstal na místě, není to však nezbytné, pokud je daná chyba častá.
 
Občas můžete mít dojem, že je stránka špatně nazvána z jiného důvodu – například pro „Napoleon“ je správnější název „Napoleon Bonaparte.“ Někdy je k řešení vhodnější [[Wikipedie:Přesměrování|přesměrování]], někdy přejmenování. Většina lidí nebude hledat článek [[Alžběta Báthoryová]], ale spíše [[Čachtická paní]]. O tom více na [[Wikipedie:Název článku]].
 
Přejmenováním [[Wikipedie:Kategorie|kategorie]] se nepřesunou automaticky v ní obsažené články a podkategorie, ty je třeba přesouvat editací každého z nich. Vzhledem k náročnosti takové změny se doporučuje přejmenování obsažnější kategorie nebo přejmenování, které by mohlo být sporné, nejprve navrhnout (šablonou [[Šablona:Přesunout|<code><nowiki>{{Přesunout|nový název}}</nowiki></code>]] a [[Wikipedie:Diskuse|prodiskutovat]].
 
=== Jak přejmenovat stránku ===
{{Viz též|Šablona:Přesouvání}}
[[Soubor:Vector hidden move button cs-cut2.png|náhled|vpravo|Tlačítko přesunu ve skryté nabídce]]
# Ve formuláři, do nějž se dostanete, vyplňtete požadované jméno, přesvědčte se, že jste ponechali všechno před dvojtečkou (jmenný prostor) nezměněno.
# Běžte na stránku, kterou chcete přejmenovat.
# Nahoře klikněte na záložku „přesunout“. (Máte ji k dispozici pouze, jste-li [[Nápověda:Jak se přihlásit|registrovaný]] a [[Wikipedie:Schválení uživatelé|schválený]] uživatel. V současném defaultně nastaveném vzhledu Wikipedie /Vector/ se nachází v roletce nahoře vpravo, vedle vyhledávacího políčka.)
# Ve formuláři, do nějž se dostanete, vyplňte požadované jméno, přesvědčte se, že jste ponechali všechno před dvojtečkou (jmenný prostor) nezměněno.
# Klikněte na tlačítko „Přesunout stránku“
# Na staré stránce bude vytvořeno přesměrování na novou. Historie editací bude zachována na místě nové stránky.
 
Pokud z nějakého důvodu nemůžete přesunout obsah stránky, vložte na její začátek šablonu [[Šablona:Přesunout|<code><nowiki>{{Přesunout|nový název}Přesunourtete}</nowiki></code>]]. Tím se stránka automaticky zařadí do [[:Kategorie:Požadované přesuny|seznamu požadovaných přesunů]].
'''Za žádných okolností''' nepřesouvejte ani nepřejmenovávejte stránku přesouváním jejího obsahu pomocí copy/paste.
 
=== Jak navrhnout přejmenování ===
 
Pokud z nějakého důvodu nemůžete přesunout obsah stránky, vložte na její začátek šablonu [[Šablona:Přesunout|<code><nowiki>{{Přesunout|nový název}}</nowiki></code>]]. Tím se stránka automaticky zařadí do [[:Kategorie:Požadované přesuny|seznamu požadovaných přesunů]].
 
Tento způsob je doporučen
# nejste-li [[Nápověda:Jak se přihlásit|registrovaný uživatel]] a nemáte-li tedy možnost provést přesun sámpřihltert
# selže-li pokus o přesun proto, že nový název je již obsazen jinou stránkou. Podobný případ může řešit pouze správce. Pokud cílová stránka už existuje, ale obsahuje pouze přesměrování bez historie, přesun se přesto provede – považuje se to za speciální případ, kdy se přesunem neztratí žádná informace.
# selže-li pokus o přesun z jiného důvodu (technická omezení pro název článku, technické problémy serveru atd.)
# je-li přejmenování dočasně zakázáno (například v průběhu [[Wikipedie:Diskuse o smazání|diskuse o smazání]])
# je-li vhodné přejmenování nejprve prodiskutovat (předpokládaná spornost, hledání nejvhodnějšího názvu, přejmenování kategorie obsahující větší množství článků nebo podkategorií atd.)
 
Je-li stránka, kterou chcete přejmenovat, [[Wikipedie:Zamčené stránky|uzamčena]] (nelze ji vůbec editovat), vložte žádost o přejmenování na [[Wikipedie:Nástěnka správců|nástěnku správců]].
 
=== Přejmenování kategorie ===
Přejmenovat [[Nápověda:Kategorie|kategorii]] lze pouze založením nové kategorie a překategorizováním všech článků do nové kategorie. Při přejmenování je třeba i zkopírovat zdrojový kód staré kategorie a přenést do nové.
Neregistrovaný uživatel