Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 331 bajtů ,  před 5 lety
Historické město se dělí na ''La Cité'' s katedrálou a hradem, ''La Palud'', ''Le Bourg'', ''Saint-Laurent'' a ''Le Pont''.
 
* Nejvýznamnější památkou je gotická '''katedrála Notre-Dame''' z let 1170-1275,. kdyRoku 1275 byla za přítomnosti papeže [[Řehoř X.|Řehoře X.]] a římského císaře [[Rudolf Habsburský|Rudolfa Habsburského]] vysvěcena.
Umělecko-hostorickyhistoricky nejvýznamnějšínejdůležitější památkousoubor monumentálního sochařstvíkamenosochařství rané gotiky ve Švýcarsku jsou tympanon a sochy jižního portálu (dnes zaskleného). Vniřní zařízení katedrály se noedochovalo až na tři gotické náhrobky.
Od roku 1536 katedrála slouží reformované církvi. Trojlodní bazilika s příčnou lodí, vysokým chórem s ochozem kaplí má jednu mohutnou hranolovou věž v průčelí (druhá nebyla postavena) a druhou věž nad křížením. [[Rozeta]] v západním průčelí má barevné vitraje ze 13. století, ostatní sklomalby pocházejí z 18.-20.století. Vnitřní zařízení bylo většinou zničeno, v jižní části transeptu se dochovaly tři gotické náhrobky biskupů ze 14.století se 2 mramorovými a 1 pískovcovou figurou. V zamřížované kapli v západní části baziliky lze vidět vyřezávané pozdně gotické chórové lavice z konce 15.století, renesanční křtitelnice s řezaným nástavcem je v křestní kapli v podvěží. Roku 2003 byly na kruchtu instalovány nové varhany, mají 110 rejstříků a pět manuálů.
Nové varhany z roku 2003 mají 110 rejstříků a pět manuálů.
 
* Masivní kyklopské zdivo hraduHrad '''Sainte-Maire''' z masivního tzv. kyklopského zdiva (kvádry velkého formátu) pochází ze 13.století, jde o hranolovou obytnou věž, tzv. ''donondonjon'', jeho přestavba a nástavba z režných cihel proběhla na počátku 15. století,. vV průčelí je umístěna socha jednoho z významných starostů přelomu 19.-20.století, další je připomenut poprsím na západní straně.
* '''Biskupský palác''' stavba na půdorysu L naproti katedrále, byla založena v 11. století, architektura se dochovala přestavěná ze 14.a 15.století, mnohokrát upravena.
* '''Jacquemardova věž''' (1380) je pozůstatek středověkého opevnění města.
* Náměstí '''''Le Palud''''' je malebné tržiště s radnicí a měšťanskými domy ze 17.-20.století, odkud se po krytých schodech vystupuje ke katedrále.
* '''Kostel sv. Františka''' v části ''Le Bourg'', gotická bazilika s malovanými klenbami, původně klášterní kostel minoritů pochází ze 13. století, s věží z 15. století; odsvěcený, slouží koncertům a kulturním akcím města.
 
* '''Kostel sv. Františka''' v části ''Le Bourg'', původně klášterní kostel minoritů pochází ze 13. století, s věží z 15. století.
* Ve vnějších čtvrtích je řada paláců a bohatých vil z 18. a 19. století, zámky ''Beaulieu'' a ''Béthussy'' aj.
* Z vrchu '''''Le Signal''''' (690 m. n. m.) severně od centra, kam vede lanovka, je vyhlídka na město i na Ženevské jezero.<ref name="A"/>
 
<gallery>