Mesodiencefalická modulace: Porovnání verzí

Přidáno 1 822 bajtů ,  před 6 lety
Upřesnila jsem perex, ve kterém bylo uvedené nepřesné tvrzení, že třetí studie provedená 1.LF byla nezávislá. Nezávislé byly všechny tři provedené klinické studie. Upřesnila jsem také informace o jednotlivých klinických studiích.
(Upřesnila jsem perex, ve kterém bylo uvedené nepřesné tvrzení, že třetí studie provedená 1.LF byla nezávislá. Nezávislé byly všechny tři provedené klinické studie. Upřesnila jsem také informace o jednotlivých klinických studiích.)
Značky: editace z Vizuálního editoru odstraněna reference
'''Mesodiencefalická modulace''' (zkráceně '''MDM''', [[Angličtina|anglicky]]: ''mesodiencephalic modulation'') je alternativní metoda fyzikální [[Léčba|léčby]], která údajně upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i orgánovými chorobami{{Fakt?}}. Jedná se o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci [[centrální nervová soustava|centrálního nervového systému]] terapeutickými proudovými impulsy, které pacient při aplikaci nevnímá. Impulsy údajně působí na část CNS, a to [[mezimozek]]{{Fakt?}}. Mesodiencefalická modulace je prováděná pomocí elektroterapeutického přístroje.
 
Byly provedeny tři klinické zaslepené studie. První nezávisládvě studie a následné klinické follow up studie (Klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové a Interní klinika FN v Motole a UK 2. LF Praha) prokázaly účinnost metody na léčbu diabetické neuropatie, dvojitěporuch mikrocirkulace, erektilních dysfukcí a chronických ran. zaslepenáTřetí studie publikovaná v roce 2013 akademickými pracovníky lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni,'' ''neprokázala žádnýefekt pozitivníMDM efektna vovlivnění léčeníneuropatické bolestivébolesti. diabetickéByl neuropatiezaznamenán vepozitivní srovnáníefekt sMDM placebem;na metodazlepšení jepocitu tedyfyzického hodnocenazdraví. jakoVe praktickyvšech neúčinná.<refostatních name="Lacigova2013">{{Citetestech journalbyl efekt shodný s placebem.
| issn = 0172-780X
| volume = 34
| issue = 2
| pages = 135-142
| last = Lacigova
| first = Silvie
| coauthors = Jitka Tomesova, Jitka Gruberova, Zdenek Rusavy, Richard Rokyta
| title = "Mesodiencephalic" modulation in the treatment of diabetic neuropathy
| journal = Neuro endocrinology letters
| date = 2013
}}</ref><ref>Lacigová S., Tomešová J., Gruberová J., Rokyta R.: [http://www.diab.cz/dokumenty/Luhacovice_2012_abstrakta.pdf ÚČINNOST MESODIENCEFALICKÉ MODULACE NA SYMPTOMY DIABETICKÉ SENZORIMOTORICKÉ NEUROPATIE A NA PSYCHICKÝ STAV NEMOCNÝCH], I. interní klinika LF UK a FN Plzeň, str. 29</ref>
<ref>Lacigová S., Tomešová J., Gruberová J., Rokyta R.: [http://www.nel.edu/archive_issues/o/34_2/NEL340213A04_Lacigova--Rokyta.pdf “Mesodiencephalic” modulation in the treatment of diabetic neuropathy], I. interní klinika LF UK a FN Plzeň, text celé studie on-line</ref>
 
 
 
== Studie a aplikace léčby ==
'''Byly provedeny tři klinické zkoušky:'''
Klinické zkoušky na ověření účinnosti přístroje pro aplikaci MDM pro léčbu [[diabetická neuropatie|diabetické neuropatie]] na území České republiky a EU byly provedeny ve FN v Hradci Králové v roce 2006 pod vedením prof. MUDr. L. Sobotka, CSc. a prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc..<ref name="musil" >MUSIL, F.: ''Mesodiencefalická modulace v léčbě diabetické polyneuropatie''. Lékařské listy 10/2009</ref> V roce 2010 pak prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA provedl další klinické zkoušky na použití přístroje pro MDM pro léčbu poruch spojených s mikrocirkulací ve FN Motol.<ref>Kvapil, M. , Krýšová, A.:'' Vliv mesodiencefalické modulace na kožní mikrocirkulaci''. Diagnóza 04/11</ref> Porucha [[mikrocirkulace]] je součástí celé řady chorobných stavů, má za následek zhoršení průtoku tkáněmi a je symptomem, který je velmi častý u širokého spektra onemocnění. V současné době probíhají ověřovací klinické follow- up pro následující diagnózy – [[hojení chronických ran]], léčba [[chronické bolesti]] a poruchy [[erekce]].
 
1.      První
Klinická studie, která byla provedena nezávisle na autorech metody MDM doc. MUDr. Silvií Lacigovou, Ph.D., a kolektivem a která byla na rozdíl od výše uvedených publikována v recenzovaném časopise s nenulovým [[impakt faktor|impakt faktorem]], neprokázala, že by byl vliv MDM na neuropatickou bolest vyšší než placebo. Autoři své výsledky komentují tak, že jejich studie zdůrazňuje nutnost použití kontroly placebem při testování nových analgetických postupů.<ref name="Lacigova2013" />
klinické zkouška na použití léčby diabetické neuropatie na území České
republiky a EU byla provedena ve FN v Hradci Králové v roce 2006 pod
vedením prof. MUDr. L. Sobotka, CSc. a prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc. Byla
provedena randomizovaná slepá zkřížená studie (cross - over), každý nemocný byl
sám sobě kontrolou. Studie byla provedena u 25 diabetiků s algickými projevy
diabetické polyneuropatie. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, u obou bylo
použito fiktivní modulace - placebo (modulace trvala maximálně jednu minutu).
Léčba MDM výrazným způsobem pozitivně ovlivnila projevy diabetické neuropatie.
Po ukončení terapie bylo u jednoho nemocného zaznamenáno mírné zlepšení potíží,
u tří nemocných došlo ke zlepšení, které dosáhlo asi polovinu původních bolestí
a zbytek nemocných popisoval zlepšení minimálně jako výrazné.
 
2.      V roce
2010 pak prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA a MUDr. Alexandra Krýšová provedli
další klinickou zkoušku pod názvem Vliv mesodiencefalické modulace na kožní
mikrocirkulaci. Výsledky této studie byly ověřeny a schváleny evropskou
certifikační společností DNV na jaře 2011. V klinické studii s designem
cross-over bylo hodnoceno 24 osob. Randomizací byly rozděleny na dvě skupiny.
Skupina A podstoupila standardních 13 procedur. Ve skupině B bylo aplikováno
placebo. S odstupem 30 dnů byla podle stejného protokolu stimulace aplikována
inverzně. Aplikace mesodiencefalické modulace vedla ke statisticky významnému
zlepšení procentuálně vyjádřené změny parametrů kožní perfúze s odstupem 30 dnů
v porovnání s placebem. Během aplikace aktivní metody došlo ke statisticky
významnému poklesu glykovaného hemoglobinu.
 
Na tuto klinickou studii navázaly v průběhu roku 2013 a 2014 další tři klinické
follow-up studie: Zlepšení zdravotního stavu ('''nenádorová chronická bolest''',
'''poruchy erekce''', '''hojení chronických ran''') v závislosti na zlepšení mikrocirkulace
pomocí léčby metodou MDM. Ve všech studiích byl zaznamenán pozitivní efekt
na pacienty.
 
Například do poslední klinické folow-up studie, kterou certifikovala
společnost DNV v roce 2014, bylo zařazeno 15 pacientů,'' ''u kterých byly
diagnostikovány velmi špatně hojitelné či nezhojitelné defekty. Zavedením MDM
terapie v indikaci podpory hojení chronických ran došlo k pozitivnímu
účinku na hojení chronických ran. Zdravotní stav celého sledovaného souboru
pacientů se ve vztahu k prvnímu dni terapie podstatně zlepšil. Parametr
"skóre rány" se u uvedeného sledovaného vzorku pacientů v 90. den
oproti prvnímu dni sledování snížil o 54,1%. Z hlediska komplexního
posouzení je velmi významným přínosem to, že se u všech sledovaných subjektů
nastartoval proces hojení dlouhodobě se nehojící rány různé velikosti.
 
3. Třetí dvojitě zaslepená studie publikovaná v roce 2013 akademickými
pracovníky lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, '''neprokázala žádný
pozitivní efekt v léčení bolestivé diabetické neuropatie ve srovnání s
placebem'''; metoda je tedy hodnocena jako prakticky neúčinná.<ref name="Lacigova20132">{{Cite journal
|issn = 0172-780X|volume = 34|issue = 2|pages = 135-142|last = Lacigova|first = Silvie|coauthors = Jitka Tomesova, Jitka Gruberova, Zdenek Rusavy, Richard Rokyta|title = "Mesodiencephalic" modulation in the treatment of diabetic neuropathy|journal = Neuro endocrinology letters|date = 2013}}
</ref> <ref>Lacigová S., Tomešová J., Gruberová J., Rokyta R.: [http://www.nel.edu/archive_issues/o/34_2/NEL340213A04_Lacigova--Rokyta.pdf ''“Mesodiencephalic” modulation in the treatment of diabetic neuropathy]'', I. interní klinika LF UK a FN Plzeň, text celé studie on-line</ref>
</ref>
"''Naše studie neprokázala efekt MDM na ovlivnění neuropatické bolesti.
Byl zaznamenán pozitivní efekt MDM na zlepšení pocitu fyzického zdraví. Ve
všech ostatních testech byl efekt shodný s placebem''."
== Historie ==
Výzkum mesodiencefalické modulace probíhá od 70.&nbsp;let 20.&nbsp;století. Poprvé byla metoda použita začátkem 80. let u nemocných s akutním infarktem myokardu.{{Fakt?}} Elektroterapeutický přístroj MDM-2000/1-Sestava pro aplikování mesodiencefalické modulace (MDM) se vyrábí pouze v ČR od roku 1997, je schválen pro léčbu [[diabetická neuropatie|diabetické neuropatie]] a pro indikaci poruchy [[mikrocirkulace]] v centrálních i periferních tkání.{{Fakt?}} V současné době probíhají ověřovací studie na ověření účinků terapie MDM na léčbu chronické bolesti, chronických ran a erektilní dysfunkce.
 
== Mechanizmus účinku ==
Podstatou metody je údajně působení impulsního elektrického proudu o nízké intenzitě na mezimozek, který je zodpovědný za regulaci vegetativních funkcí. Průchod proudu by měl podle Milana Kvapila způsobit zlepšení dysfunkcí organizmu, mikrocirkulace v tkáních, regulačních schopností i vnímání [[bolest]]i a nepříjemných vjemů (parestézií) nejen u [[Diabetes mellitus|diabetiků]], ale u všech lidí se zdravotními problémy.<ref>Kvapil, M. , Krýšová, A.: ''Vliv mesodiencefalické modulace na kožní mikrocirkulaci''. Diagnóza 04/11</ref> Podle Františka Musila je nejvýraznějším terapeutickým účinkem selektivní aktivace [[Opioid|opioidních]] [[peptid]]ů{{Fakt?}}.<ref name="musil">MUSIL, F.: ''Mesodiencefalická modulace v léčbě diabetické polyneuropatie''. Lékařské listy 10/2009</ref>
 
== Léčba ==