Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí: Porovnání verzí