Konstantin I. Veliký: Porovnání verzí

Oprava. Tím, kdo byl dotčen zvolením Licinia za augusta po carnuntské schůzce císařů roku 308 nebyl Maximianus ale jeho syn Maxentius.
m (narovnání přesměrování)
(Oprava. Tím, kdo byl dotčen zvolením Licinia za augusta po carnuntské schůzce císařů roku 308 nebyl Maximianus ale jeho syn Maxentius.)
V první polovině roku 307 pobýval Konstantin v Británii, čímž se chtěl vyhnout střetům s ostatními císaři. Ani po uzavření aliance s Maximianem neposkytl Maxentiovi vojenskou pomoc, místo toho vytáhl v čele vojska proti [[Germáni|germánským]] kmenům na Rýně. V roce [[308]] vyplenil území kmene [[Brukterové|Brukterů]] a postavil most přes Rýn poblíž města ''Colonia Agrippinensis'' ([[Kolín nad Rýnem]]). V roce [[310]] udeřil proti Alamanům a na severu bojoval s Franky. Pokud neválčil, cestoval po provinciích, přičemž projevoval svoji velkorysost a podporoval hospodářství a umění. Jeho zamítavý postoj k účasti v [[Občanská válka|občanské válce]] zvyšoval jeho popularitu mezi poddanými a posiloval jeho moc na západě. Maximianus se vrátil do Říma v zimě 307 až 308, brzy se však se svým synem dostal do rozepře. Poté, co se mu nepodařilo Maxentia svrhnout, vrátil se na počátku roku [[309]] na Konstantinův dvůr.
 
[[11. listopad]]u 308 se císařové na popud Galeria setkali ve městě ''[[Carnuntum]]'', kde hodlali vyřešit otázku neklidných západních provincií. Vedle Galeria a Maximiana byl přítomen rovněž Diocletianus. Maximianus byl nucen opět abdikovat, zatímco Konstantin měl znovu zaujmout hodnost caesara. [[Licinius]], jeden z blízkých přátel Galeria, byl ustaven augustem na západě. Nové uspořádání ovšem nevydrželo nijak dlouho. Konstantin se odmítl smířit s titulem caesara a navzdory nesouhlasu ostatních tetrarchů se na jím ražených mincích nadále označoval jako augustus. MaximianusMaxentius byl zklamán, neboť místo něho byl augustem ustaven Licinius, jemuž předtím nenáležela hodnost caesara.
 
==== Maximianovo povstání ====
Anonymní uživatel