Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

m
m (→‎Gramatika: oprava)
<source lang="xml">
<Typo word="2., 3., 6. a 7. pád" find="\b([kusz]|bez|během|díky|do|k(olem|romě?|vůli)|(na)?místo|od|okolo|p(o|omocí|ři)|pod(él|le)|(na|o)?proti|vinou|vedle|vůči|zpoza)e? ??(?:jí|ni)ž\b" replace="$1 níž"/>
<Typo word="2., 3., 6. a 7. pád" find="\b([Bb]eze?|[Bb]ěhem|[Dd]íky|[Dd]o|[KkSsZzKkZz]e?|[Kk](?:olem|romě?|vůli)|(?:[Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]d|[Oo]kolo|[Pp](?:o|omocí|ři)|[Pp]od(?:él|le)|(?:[Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[UuSsUu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Vv]ůči|[Zz]poza) ??(n|[nv]aš|svoj)i\b" replace="$1 $2í"/>
<Typo word="2. a 4. pád" find="\b([Bb]eze|[Kk](olem|romě?)|([Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]de|[Oo]kolo|[Pp]od(él|l?e)|[Pp]ro|[Uu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Zz](poz)?a) ??mně\b" replace="$1 mě"/>
<Typo word="3., 4. a 7. pád" find="\b([KkSs]|[Mm]imo|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]ro|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ře[ds]|[Ss]krze?|[Vv]ůči|[Zz]a) ??jejích\b" replace="$1 jejich"/>