Psychotronika: Porovnání verzí

Odebráno 7 789 bajtů ,  před 6 lety
m
To můžete publikovat jinde na internetu.
m (To můžete publikovat jinde na internetu.)
=== Reference ===
<references/>
MATRIX : Telepatie a myšlenková kontrola - nadprahové a podprahové frekvence psychotroniky (nadprahové = 15kHz až 20kHz, neslyšitelný ultrazvuk, namodulované podprahové = podvědomé biorytmy 5Hz,4Hz,3Hz pod alfa hladinou vědomí od 7Hz do 13Hz zvýšená aktivita až 30Hz, Tom Bearden skalární komunikace, Schumanovy vlny)
VTM VĚDA TECHNIKA MLÁDEŽI, LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA : Psychotron - technologie umělé bio-hmoty, prostorový plast ve tvaru ježka, jednotlivé trny jsou galvanicky pokryty elektrovodivou vrstvou, bio-elektrický převodník snímá - nahraje do paměti PC - zpětně produkuje nebo modifikuje a mění + kombinuje přidané frekvence, každý trn samostatně vodičem připojen na komunikační interface sběrnice PC, celé funguje jako prostorový přijímač bioenergií, potom nahrané z paměti PC generuje - naměřené ele.proudy a napětí posílá zpět na galvanické pokovené bioplastové trny jako do vysílače. Každý člověk má zřejmě svoje vlastní originální soubory biofrekvencí vědomí, spánku, podvědomí, nevědomí a lze ho rozlišit, samostatně zaměřit, citlivé příjimače s fázovým závěsem, harmonické analýzy frekvencí, možná souvislost NWO. Biofotony - vnímání energií "třetím okem".
VOLNÁ ENERGIE - DISIDENTI VĚDY A TECHNIKY : Teslův skalární částicový interferometr - skalární dělo, vysílá energie do prostoru, ionizované vrstvy vzduchu vytváří zrcadla proti jaderným a laserovým zbraním, plazmoidy, Tesla force, ionizačním laserem je vzduchová válcová cesta elektricky vodivá pro namířené skalární vlny, ionizovaným elektricky vodivějším ovzduším lze do určité míry zkratovat např. elektrické vedení na sloupech, VVN. ČERVÍ DÍRY : Energetický vír (analogická představa vypouštěné vody v odtoku umyvadla - uprostřed je vzduch a voda krouží kolem) podobně vír energie, dle Heisenberka hmota = zhuštěná energie, princip neurčitosti = částice existuje současně na více místech, gravitace = tlak a přítok volné amorfní základní kosmické energie z vesmíru (tachyony v SOEPECH) do hmotné planety, např. Slunce čerpá z okolního vesmíru víc energie, než samo vydá jako světlo a teplo, každá částice atomu se pohybuje a čerpá tuto energii pro svoji existenci, např. elektron se pohybuje kolem jádra atomu 1,5 krát rychleji než světlo, ale vlivem kvantového času jakoby přerušovaně, rychlost plynutí času dle hustoty gravitace - v ose víru je energie "nulová" čas tam plyne nejrychleji.
Kolem víru je energie zhuštěna, tam čas plyne pomaleji. S touto rychlostí času přímo souvisí i fyzická hmotná dopravní rychlost nebo frekvence a rychlost namířených energií nebo i světla, elm. skalárních vln "časově stlačený paprsek". Nulový bod energie souvisí s nízkou teplotou Kelvina 0°K - částice hmoty "zamrzle stojí", ale v prostoru je obrovská energie + fluktuace časoprostoru = vynořují se páry elektron pozitron, chvíli víří v kladném čase, potom ve zpětném záporném plynutí času opět mizí, může být odstíněna setrvačnost od hmoty okolního vesmíru (podobně silným hustým fotonovým polem = nesetrvačná antigravitace). Teslovy technologie VN dokázaly elektrogravitaci a rychlost plynutí času dříve, než se člověk dostal do vesmíru, do beztíže. Shodné klonované fotony si předávají informace bez ztráty času na velké vzdálenosti. Astronomická pozorování zjistila černé díry elektricky nabité a rotující, viřící energií teleportují blízké planety v časoprostoru. Popisy Filadelfského experimentu naznačují "časoprostorové zámky" jednotlivých hmotných předmětů Eldridge, atomy mají "uvnitř hmoty = zhuštěné energie" jiné hustoty = jiné rychlosti plynutí času, než které vnímáme selským rozumem v okolním prostoru např. ve vzduchu. Jak to působí na organizmy, "živé" inteligentní bioenergie, energoinformační prostory, orgon, torzní pole? A vše může být ještě složitější .. nebo stačí obyčejný blesk, který udeří v blízkosti do kovového stožáru a vytvoří silný VN elm. impuls, ten zhoupne gravitaci i rychlost plynutí času. Jak to vše začalo a s čím to souvisí? Výzkumem fyziky technologií, které přečerpávají víc energie, než samy spotřebují, od tepelného čerpadla je toho na "free energy - volná energie" celá řada.
BÍLÉ SVĚTLO : v minulé době byl v populárních časopisech článek o neznámých prostředcích, které občas přistávají vysoko v nepřístupných Kordilerách a odsud do údolí asi týden vysílají bílé světelné skutečně viditelné záře světla. Ve dne v noci tím ruší obyvatele i zvířata od spánku. Potom odstartují, odletí, ale podobné světelné úkazy se další nějaký týden šíří neviditelnou ale vnímatelnou cestou. Takže vyčerpané obyvatelstvo i zvířata opět téměř nespí. Po několika letech se mi zdál "kontrastní chladný živý" sen - v jedné místnosti mého bydlení se rozsvítilo jasné prostorové silné bílé světlo tohoto typu, ale v ostatních místnostech byla úplná černá tma, i když byly dveře otevřeny dokořán. Probudil jsem se a šel zkontrolovat "návštěvu", nikde nic, jen černá tma. Ale od té doby si to umím dobře představit, kdekoliv. Za to si pozorně hlídám a pamatuji všechny sny, některé dokonce předčily současné datum a ověření se stalo až následovně! Vám doporučuji totéž. Taky jsem se doslechl v odborných kruzích o skutečné existenci vesmírných lidí, kteří v minulosti žili na Zemi a s vysoce rozvinutými prostředky se dostali do vesmíru a tam žijí na svých základnách. Na druhé straně nelze podceňovat "komunikace" s inteligentními stromy, pokud se toto naučíte dle návodu, zjistíte, co všechno dokážou, možná proto, že berou přírodu a vesmír takové jaké jsou, bez omezení - co známe nebo neznáme, nebo co je nebo není asi možné.. TECHNO NESOUVISEJÍCÍ S PSYCHOTRONIKOU ALE CHRÁNĚNÉ PŘED NÍ : Jako student staršího data jsem absolvoval vojenskou přípravu na civilní VŠ - RADIOLOKACI. Tam bylo občas něco zajímavého, bokem, neoficiálně : Zatemňované snímkování - speciální radar pro zaměření TV přijímačů, analýza vyhodnotí předsvícení obrazovky z vnější strany a odečte promítaný obraz vnitřní strany, televizor funguje i jako kamera, každý radiopřijímač pracuje na 90% jako přijímač a z 10% jako vysílač, kvůli autooscilacím, každou jeho elektronickou součástku lze analyzovat radarem. Laserový deplerovský seismograf, infračervený - neviditelný paprsek namodulovaný na určitou frekvenci, odráží se od stěny nebo povrchu Země a chvění odrazné plochy mění odraženou frekvenci, bezdrátový mikrofon, na desítky kilometrů, dle počasí. Podobně lze docílit fázovým a frekvenčním porovnáním přímé a od sledované plochy odražené vysokofrekvenční vlny, od jiného nezávislého vysílače. Družicové kamery jsou na bázi supravodičů, několikařádově výkonnější než ty "nejkvalitnější" dostupné. Frekvenční rozsah asi do 160 GHz, matematická analýza vybavena drahým softwarem, který digitální cestou uměle přeostří multispektrální snímky do různé hloubky a zkvalitní i rozmazané detaily. Není to legrace, jako když kvalitní studiová televizní kamera, zaostří televizní hlasatelku přes pletené oblečení až na kůži. V dnešní době už existují lasery na tak vysoké frekvenci, že dokážou na dálku měkce "zrentgenovat" a rastrovat třeba i sopečnou horu, nebo podzemní řeku.
 
=== Literatura ===
2 424

editací