Pre-shared key: Porovnání verzí

Odebráno 92 bajtů ,  před 8 lety
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Charakteristiky tohoto tajemství nebo klíče jsou stanoveny na základě použitého systému. Některé systémové vzory požadují, aby byli tyto klíče v konkrétním formátu. Tím může být [[heslo]], [[heslová fráze]] nebo [[hexadecimální]] řetězec. Tajemství je použito u všech systémů, které se zapojili do šifrovacích procesů používaných k zabezpečení komunikace mezi systémy.
 
Stejně jako ve všech případech [[crypto system | šifrovacích systémů]] se spoléhá na jeden nebo více klíčů pro utajení, použitý klíč nebo klíče musí být použity dostatečně odolné proti útoku. Jeden konkrétní útok na klíče jemůžeme vždy možnýčekat, aje tojím [[útok hrubou silou]]. Dostatečně dlouhý, náhodně vybraný, použitýklíč klíčmůže být [[key size | odolný ]] jakémukoli praktickému útoku hrubou silou,. aleAle ne v zásaděnemusí, pokud útočník dostatečný výpočetní výkon (viz [[síla hesla]] a [[prolomení hesla]]). Nevyhnutelně však pre-sharedpředem sdílené klíče v držení obou stran komunikace, můžemohou ohrozit jedenjednu zze koncůstran, beznevíme-li znalosti někdokdo na druhé straně je. Existuje několik dostupných nástrojů, pomocís kterýchjejichž pomocí si uživatel zvolí silné heslo, ale. přitomKaždopádně v [[Computer network | počítačové síťi]] je spojení ze svév podstatypodstatě nebezpečné, pokud nemůženemůžeme být známovědět, jestlizda někdo neodposlouchává nanaši interakci. VýběrVybírání klíčů použitých zpoužitím kryptografických algoritmů, kteréje se poněkud liší vodlišné tomtím, že každý druh vůbec je třeba odlišit, protože každý takový vzorse může umožnitvyhnout útočníkovi s nižší intenzityintenzitu útoku než je útok hrubou silou. To znamená, že [[random | náhodně]] vybraný klíč přinutí útočníky vyvinout hodněvětší úsilí, což je v zásadě velmi obtížné ai praxiv téžpraxi. Jako obecnéObecné pravidlo, softwarovýchje programůjakýkoli kroměsoftware mimo [[Cryptographically secure pseudorandom number generator | kryptograficky bezpečnéhobezpečný generátorugenerátor náhodných čísel]] je třeba seraději vyvarovatnepoužívat.
 
== Reference ==
90

editací