František Šmahel: Porovnání verzí

Přidáno 302 bajtů ,  před 7 lety
m
{{Wikicitáty}} do odkazů a s parametrem; kosmetické úpravy
m
m ({{Wikicitáty}} do odkazů a s parametrem; kosmetické úpravy)
 
== Život ==
Po maturitě na Reálném gymnáziu v [[Chrudim]]i roku [[1953]] pracoval František Šmahel
jako horník na dole Jan Šverma v Ostravě. V letech 1954-1959 vystudoval [[Filozofická fakulta Univerzity Karlovy|Filozofickou fakultu UK]] a do roku 1963 byl ředitelem Městského muzea v [[Litvínov]]ě. Roku [[1963]] získal doktorát a roku [[1965]] titul CSc na FF UK a v letech 1964-1974 pracoval v Historickém ústavu ČSAV. V letech 1975-1979 pracoval jako řidič tramvaje v Praze, v letech 1980-1989 jako historik v Museu husitského revolučního hnutí v [[Tábor|Táboře]]. Roku [[1990]] získal titul DrSc a v letech 1990-1998 byl ředitelem Historického ústavu ČSAV (AV ČR). V roce 1991 se [[Habilitace|habilitoval]] pro obor starších českých dějin a v letech 1993-1998 byl vedoucím semináře českých středověkých dějin na FF UK a roku [[1995]] byl jmenován profesorem. V letech 1998-2004 působil jako ředitel Centra medievistických studií, od roku 2004 jako zástupce ředitele.
 
== Členství v domácích vědeckých orgánech (ve výběru) ==
* 1990-2000 vedoucí redaktor Českého časopisu historického;
* 1991-1992 člen Koordinační rady vlády ČR pro vědu a výzkum / místopředseda Grantové agentury AV ČR;
* 1993-1994 místopředseda vědecké rady AV ČR, dále její člen, od 2001 předseda;
* 1993-1999 člen Komise pro vědecké hodnosti;
* od 1995 člen Vědecké rady Univerzity Karlovy;
* 1998-2006 člen [[Akreditační komise]] vlády ČR.
 
== Významná uznání a pocty ==
* 1983 pozvání k přednáškám a bronzová medaile [[Collège de France]] ([[Paříž]]);
* 1990 Max Planck Research Award;
* 1993 Otto von Freising Gastprofessur, Katolické univerzita Eichstätt;
* 1994 badatelská cena nadace Historisches Kolleg München a členství v [[Collegium Carolinum]], Mnichov;
* 1995 výroční cena Akademie věd ČR za knihu Husitská revoluce I-IV;
* od 1995 člen Učené společnosti ČR, v letech 1998-2004 její místopředseda a předseda;
* 1996 Hans-Sigfrid-Preis Univerzity v Bernu; zvolen čestným členem American Historical Association;
* 1997 dopisující člen Royal Historical Society a British Academy;
* 1998 medaile Františka Palackého AV ČR;
* 2002 Státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně; Medaile ministryně školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně;
* 2003 člen Monumenta Germaniae Historica;
* 2004 Stříbrná medaile Univerzity Karlovy; Cena Františka Palackého UP v Olomouci; Čestný člen Sdružení českých historiků;
* 2005 Praemium Bohemiae;
* 2006 Medaile ministryně školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně; členem European Academy of Sciences and Arts; doktorát honoris causa Univerzity Hradec Králové.
 
== Výběrová bibliografie za roky 1956 - 2006 ==
 
=== A. Samostatné knižní publikace ===
* ''1. Humanismus v době poděbradské, Praha, Nakladatelství ČSAV 1963 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 73-6). ''
* ''2. Jiří z Poděbrad 1464-1964, Poděbrady, Výstavnictví 1964 (též ang., fr., něm. a ruská mutace). ''
* ''3. Světové kulturní výročí - Mistr Jan Hus (katalog výstavy), Praha 1965. ''
* ''4. Jeroným Pražský. Život revolučního intelektuála, Praha, Melantrich 1966. ''
* ''5. Pražské univerzitní studentstvo v předrevolučním období 1399-1419, Praha, Nakladatelství ČSAV 1967 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 77-3). ''
* ''6. Podjebrad Gyorgy, Budapest, Akadémiai Kiadó 1967. ''
* ''7. Jan Žižka z Trocnova, Praha, Melantrich 1969. ''
* ''8. Hranice pravdy, Praha, Naše vojsko 1969. ''
* ''9. Idea národa v husitských Čechách, České Budějovice, Růže 1972, 2. doplněné vyd. Praha, Argo 2000. ''
* ''10. Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit 1348-1500, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk, Ossolineum 1980 (Mediaevalia Philosophica Polonorum 25). ''
* ''11. La révolution hussite, une anomalie historique, Paris, PUF 1985. ''
* ''12. Mistr Jan Hus, Praha, Svoboda 1985 (též něm. verze). ''
* ''13. Husův proces v Kostnici, Praha, Melantrich 1989 (Slovo k historii 18). ''
* ''14. (s kolektivem autorů) Dějiny Tábora I-1, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1989. ''
* ''15. (s kolektivem autorů) Dějiny Tábora I-2, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1990. ''
* ''16. Husitská revoluce I-IV, Praha, Historický ústav 1993, 2. vyd. Praha, Karolinum 1995-1996. ''
* ''17. Zur politischen Präsentation und Allegorie im 14. und 15. Jahrhundert, München, Oldenbourg 1994.''
* ''18. Historia magistra: poučení z historie. 4. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera, Olomouc 1998.''
* ''19. Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha, Lidové noviny 2001. ''
* ''20. Die Hussitische Revolution I-III. Aus dem Tschechischen übersetzt von Thomas Krzenck. Redaktion: Alexander Patschovsky, Hannover, Hansche Buchhandlung 2002 (MGH Schriften 43,1-3). ''
* ''21. Mezi středověkem a renesancí, Praha, Argo 2002. ''
* ''22. Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378, Praha, Argo 2006. ''
* ''23. Die Prager Universität im Mittelalter. Gesammelte Aufsätze / The Charles University in the Middle Ages. Selected Studies, (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 28), Leiden-Boston, Brill 2007. ''
 
=== B. Spoluúčast na kolektivních dílech ===
* ''1. Josef Polišenský a kol., Otázky studia obecných dějin I., Prameny k obecným dějinám v českých archivech a knihovnách, AUC-Historica 1957 (část o knihovnách). ''
* ''2. Příruční slovník naučný I-IV, Praha, Academia 1961-1967 (109 hesel). ''
* ''3. Renesance a humanismus (spoluautoři R. Chadraba, J. Otáhalová a J. Polišenský), Praha 1964, překlad do španělštiny: El Renacimiento, La Habana 1966 (Encyclopedia popular 33). ''
* ''4. Stručné dějiny University Karlovy, Praha 1964, s. 44-105; též ruská verze, Praha 1965. ''
* ''5. Atlas československých dějin, Praha, Academia 1965 (mapy 7f a 8j). ''
* ''6. Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance, I-XV, Genève 1965-1984 (spoluúčast za ČSSR). ''
* ''7. Tchécoslovaquie ancienne-moderne, Praha 1967 (katalog světové výstavy v Montrealu, též ang. verze). ''
* ''8. Wissenswertes über die Tschechoslowakei, Praha, Orbis 1967, s. 16-25. ''
* ''9. Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé Hory. Uspořádal F. Š. Praha 1970. ''
* ''10. Dějiny středověku II, Praha, SPN 1968, s. 132-233. ''
* ''11. Historické události. Evropa. Datová příručka (anonymní spoluautorství na díle M. Hrocha), Praha, Mladá fronta 1977, . 41-105; slovenské vydání Európa – historické události, Bratislava, Smena 1985, s. 44-120. ''
* ''12. Repertorium fontium historiae medii aevi IV. Fontes D-E-F-Gez, Romae 1976 (8 hesel) ''
* ''13. Antika a česká kultura (anon. spoluautorství a redakce II. hlavy), Praha, Academia 1978, s. 109-126 a 523-527 . ''
* ''14. Ilustrovaný encyklopedický slovník I, Praha, Academia 1980 (27 hesel). ''
* ''15. Přehled dějin Československa I-l, Praha, Academia 1980, s. 419-520, 531-560. ''
* ''16. Handbuch der europäischen Geschichte II. Hrsg. von F. Seibt, Stuttgart 1987, s. 507-532. ''
* ''17. Lexikon des Mittelalters VI-IX, München-Zürich, Artemis & Winkler Vertlag 1993-1998, (14 hesel) ''
* ''18. České a československé dějiny I, Praha, Fortuna 1991,s. 41-56; II, Praha, Fortuna 1991, s. 111-119. ''
* ''19. Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48 - 1622, Praha, Karolinum 1995, s. 101-133; angl. překlad History of Charles University I (1348-1802), Praha 2001, s. 93-122. ''
* ''20. Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge 1. A à K, Paris 1997, s. 757,. 2. L à Z, Paris 1997, s. 1480-1481. ''
* ''21. Enea Silvio, Historia bohemica - Historie česká. Příprava a překlad D. Martínková, A. Hadravová a J. Matl, Praha 1998 (Fontes rerum Regni Bohemiae I), Enea Silvio Piccolomini a jeho Historie česká, s. XIII-LII. Anglická verze: Enea Silvio Piccolomini and his Historia Bohemica, ib., s. LIII-XCVII. ''
* ''22. Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelater. Hrsg. von F. Š. unter Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner, München 1998 (Schriften des Historischen Kollegs, Koloquien 39) 304 s. Zde: Zur Einführung: Häresie und vorzeitige Reformation - causa ad disputandum, s. VII-XIV. ''
* ''23. František Palacký 1798/1998. Dějiny a dnešek. K vydání připravil F. Š. za spolupráce Evy Doležalové, Praha, Historický ústav 1999, s. 11-12. ''
* ''24. Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.- 16. Jahrhundert. Hrsgb. von F. Š. Praha 1999 (Colloquia mediaevalia Pragenisa 1), s. 7-8. ''
* ''25. Historický atlas měst České republiky, svazek č. 7 – Tábor, Praha 1999, část Husitský Tábor v úvodu, dále podklady map. č. 23-26. ''
* ''26. Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457. Vydal František Hoffmann (Archiv český XXXVIII), Praha 2000, Úvod s. VII-VIII. ''
* ''27. Člověk českého středověku. Edd. Martin Nodl a F. Š. Praha, Argo 2002, s. 9-24. ''
* ''28. List císaře Zikmunda Lounským o králi Václavovi, zastánci husitů, aby nebyli shovívaví k Čechům, Louny 2002 (Markvartova rozdávací edice 2), text na obálce. ''
* ''29. Tschechische Mittelalterforschung 1990-2002. Hrsg. von F. Š., Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha, Filosofia 2003. ''
* ''30. Učenci očima kolegů a žáků. Uspořádal F. Š., Praha, Academia, 2004, s. 5-6. ''
* ''31. Učená společnost České Republiky 1994-2004. Uspořádal F. Š. ve spolupráci s J. Jedinákovou, I. Střálkovou a E. Žižkovou, Praha 2004, s. 5. ''
 
=== C. Pojednání, studie a úvahy ===
* ''1. Rejstřík budějovického lapkovského bratrstva 1434-5, JSH 25, 1956, s. 1-15. ''
* ''2. Českobudějovické vojenské rejstříky z doby husitské, HaV 1958, s.321-367. ''
* ''3. Knihovna Jana z Rabštejna, Zápisky KčsDěj 3, 1958, č. 3-4, s. 93-113. ''
* ''4. Základní problematika renesance a humanismu, ČSČH 7, 1959, s. 142-164. ''
* ''5. Počátky humanismu na pražské univerzitě v době poděbradské, AUC-HUCP 1, 1960, s. 55-90. ''
* ''6. Knihovní katalogy koleje Národa českého a koleje Rečkovy, AUC-HUCP 2-1, 1961, s. 59-85. ''
* ''7. Karlova universita a husitské revoluční hnutí, AUC-HUCP 4-1, 1963, s. 107-115. ''
* ''8. Studie k dějinám University Karlovy v letech 1433-1622, AUC-HUCP 4-2, 1963, s. 3-59 (spolu s M. Trucem). ''
* ''9. Ceny rukopisných knih v Čechách do roku 1500, SH 14, 1966, s. 5-48. ''
* ''10. Problèmes rattachés aux recherches sur le projet pacifique du roi Georges, in: Cultus Pacis, Praha 1966, s. 155-165. ''
* ''11. M. Hieronymus von Prag - Forschung ohne Probleme und Perspektive?, Historica 13, 1966, s. 81-111.
''
* ''12. Bref aperçu sur les recherches tchécoslovaque sur l'Humanisme et la Renaissance, Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 28, 1966, s. 711-731. ''
* ''13. Husitství-humanismus-renesance, in: Humanistická konference1966, Praha 1967, s. 43-66. ''
* ''14. Le mouvement des étudiants à Prague dans les années 1408-1412. Historica 14, 1967, s. 33-75. ''
* ''15. Universalia realia sunt heresis seminaria, ČSČH 16, 1968, s. 797-817. ''
* ''16. Vzdálená minulost husitství, in: Naše živá a mrtvá minulost, Praha 1968, s. 44-71. ''
* ''17. Česká anomálie? Úvaha na okraj diskusí o modernosti českého "národa" a českého "nacionalismu" ve 14. a 15. století, ČSČH 17, 1969, s. 57-68. ''
* ''18. The Idea of the "Nation" in Hussite Bohemia I, Historica 16, 1969, s. 143-247 a II, Historica 17, 1969, s. 93-197. ''
* ''19. Wyclifs Fortune in Hussite Bohemia, Bulletion of the Institute of Historical Research 43, May 1970, s. 16-34. ''
* ''20. Ars artificialiter scribendi, in: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé Hory, Praha 1970, s. 5-14. ''
* ''21. Circa universalia sunt dubitaciones non paucae I-III,. FČ 18, 1970, s. 987-997. ''
* ''22. Pramen Jeronýmovy Chvály Svobodných umění, Strahovská knihovna 4, 1970,s. 169-180. ''
* ''23. Tábor a husitská revoluce: problémy interpretace, JSH 40, zvl. č.., 1971, s. 9-21. ''
* ''24. Středověká scholastika jako způsob středověkého myšlení, in: Kultura středověku, Praha 1972, s. 86-120. ''
* ''25. Antiideál města v díle Petra Chelčického, ČSČH 20, 1972, s. 71-94. ''
* ''26. Ein unbekanntes Prager Quodlibet von ca. 1400 des Magisters Johann Arsen von Langenfeld, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 33-1, 1977, s. 199-215. ''
* ''27. Polonica ausserhalb des Verzeichnises der Quellen zum Prager Universalienstreit, Studia Mediaevalia 17, 1977, s. 159-182. ''
* ''28. Epilog husitské revoluce: Pražské povstání 1483, in: Acta reformationem bohemicam illustrantia I, Praha 1978, s. 45-127. ''
* ''29. Pismienność warstw ludowych w Czechach w XIV i XV wieku, in: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce póznego średniowiecza, Wrocław-Warszawa-Krakow-Gdańsk 1978, s. 189-205. ''
* ''30. Prolegomena zum Prager Universalienstreit: Zwischenbilanz einer Quellenanalyse. In The Universities in the Middle Ages, Leuven 1978, s. 242-255. ''
* ''31. Ein Disputationsbehlef aus der Blütezeit des Prager universalienstreites, Studia Mediaevalia 19-2, 1978, s. 165-173. ''
* ''32. Nižší školy na Podblanicku a Vltavsku do roku 1526, SVPP 19,1978, s. 133-183. ''
* ''33. Husitská "Collecta de probationibus propositionum" v rukopise SK ČSR VIII F 16, in: Pocta Dr. Emě Urbánkové, Praha 1979, s. 365-389. ''
* ''34. Dodatek k historii Tábora v roce 1420: obživa revoluční obce, HT 2, 1979, s. 91-95. ''
* ''35. Záhady dvou Žižků a Žižkova věku, HT 3, 1980, s. 5-50. ''
* ''36. Role Olomouce v ideových svárech druhé poloviny 15. století, in: Historická Olomouc a její současné problémy III, Olomouc 1980, s. 208-223. ''
* ''37. Paris und Prag um 1450: Johannes Versor und seine böhmischen Schüler, Studia źródłoznawcze 25, 1980, s.65-77. ''
* ''38. Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419, AUC-HUCP 20-2, 1980, s. 35-68. ''
* ''39. Kvodlibetní diskuse ke kvestii principalis Michala z Malenic roku 1412, AUC-HUCP 21-1, 1981, s. 27-52. ''
* ''40. Idea internacionální spolupráce v husitství, HT 4, 1981, s. 31-40. ''
* ''41. Jan Hus a viklefské pojetí universálií, AUC-HUCP 21-2, 1981,s. 49-68. ''
* ''42. Táborské vesnice na Podblanicku v letech 1420-1547, SVPP 22,1981, s. 171-201. ''
* ''43. Táborští vladaři, FHB 4, 1982, s. 83-125. ''
* ''44. Základy města: Tábor 1432-1452, HT 5, 1982, s. 7-134. ''
* ''45. Univerzitní kvestie a polemiky mistra Jeronýma Pražského, AUC-HUCP 22-2, 1982, s. 7-41. ''
* ''46. Odezva husitských Čech v evropském malířství 15. století, Umění 30, 1982, s. 308-342. ''
* ''47. Hus und Wyclif: Opinio media de universalibus in re, Studia Mediaevalia 22-1, 1983, s. 123-130. ''
* ''48. Husitští "doktoři" jehly a verpánku, in: Směřování, Praha 1983, s. 89-96. ''
* ''49. Pražský spor o "universalia realia": nové prameny - nové otázky, StudComHist 13, 1983, . 26, s. 139- 149. ''
* ''50. Contra Bohemos. Česká otázka v evropské politice 1420-1431, in: Soudce smluvený v Chebu, Cheb-Praha 1983, s. 187-201. ''
* ''51. Husitské město "Slunce", MZK 19, 1983, s. 137-152. ''
* ''52. Hussitische Allusion in der europaischen Malerei des 16. Jahrhunderts, in: Von der Macht der Bilder, Leipzig 1983, s. 343-349 (spolu s J. Vackovou). ''
* ''53. Intra et extra muros, in: Franciskanie na ziemiach polskich I, Lublin 1983, s. 275-325. ''
* ''54. Antytezy czeskiej kultury poźnego średniowiecza, KH 90, 1983, s. 709-727. ''
* ''55. Výsledky a výhledy výzkumu národnostní skladby českých měst od konce 13. do počátku 15. století, in: Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918, Martin 1984, s. 239-254. ''
* ''56. Táborská obec a městská samospráva v letech 1420-1452, HT 6-7, 1983-1984, s. 145-180. ''
* ''57. Od středověku k novověku: Modi legendi et videndi, Umění 32, 1984, s. 318-330. ''
* ''58. Slavnostní chvíle pozdního středověku, Umění a řemesla, 1984-4, s. 11-17. ''
* ''59. Krise und Revolution: Die Sozialfrage im vorhussitschen Böhmen, in: Europa 1400, Stuttgart 1984, s. 65-81. ''
* ''60. Pražská města mezi dvěma převraty 1427-1483, DPr 4, 1984, s. 152-168. ''
* ''61. The Kuttenberg Decree and the Withdrawal of the German Students from Prague 1409: A Discussion. History of Universities 4, 1984, s. 153-166. ''
* ''62. Antitéze české kultury pozdního středověku, Ústecký sborník historický 1985, s. 9-29. ''
* ''63. Tábor a jeho strana v předvečer Lipan, HT 8, 1985, s. 145-154. ''
* ''64. L'Université de Prague de 1433 à 1622: recrutement géographique, carrières et mobilité sociale des étudiants gradués, in: Les universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle I, Paris 1986, s. 65-88. ''
* ''65. Farní majetek v předhusitských Čechách. Případ Táborska, Roczniki Humanistyczne 34, 1986, s. 465-470. ''
* ''66. Pražské povstání 1483, PrSH 20, 1986, s. 35-102. ''
* ''67. Organizace a skladba táborské strany v letech 1420-1434, HT 9, 1986-1987, s. 7-90. ''
* ''68. Dvanáct pramenných sond k sociálním poměrům na Táborsku od poloviny 14. do konce 15. století, HT 9, 1986-1987, s. 277-322. ''
* ''69. "Spectaculum fidei". Českomoravské mise Jana Kapistrana, Z Kralické tvrze 14, 1987, s. 15-19. ''
* ''70. Bellum et pax im hussitischen Böhmen, in: Friedensgedanke und Friedensbewegung am Beginn der Neuzeit, Leipzig 1987, s. 49-59. ''
* ''71. Die böhmischen Länder im Hoch- und Spätmittelalter ca. 1050-1452, in: Handbuch der europäischen Geschichte 2, Stuttgart 1987, s. 507-532. ''
* ''72. Die hussitische Komune von Tábor 1420-1422, in: Jan Hus und die Hussiten in europäischen Aspekten, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus Nr. 36, Trier 1987, s. 7-28. ''
* ''73. Dva formulářové kusy z husitského Tábora, TA 1, 1987, s. 57-60. ''
* ''74. Poggio und Hieronymus von Prag. Zur Frage des hussitischen Humanismus, in: Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Köln-Wien 1988, s. 75-91. ''
* ''75. Drobné prameny k válečné ekonomice: Obležení Vodňan na jaře 1443, TA 2, 1989, s. 9-36. ''
* ''76. A l'aube de l'idée oecuménique: la réforme hussite entre Occident et Orient, in: L'Église et le peuple chrétien dans les pays de l'Europe du Centre-est et du Nord, Roma 1990, s. 277-287. ''
* ''77. Silnější než víra: magie, pověry a kouzla husitského věku, SVPP 30-2, 1990, s. 31-51. ''
* ''78. Archeologické doklady středověké kultury, Archaeologia historica 15, 1990, s. 295-310. ''
* ''79. Jan Hus - Heretic or Patriot?, in: Histoty Today 40, 1990, s. 27-33. ''
* ''80. Pražská církevní provincie ve víru husitské revoluce, AUC-HUCP 31-1, 1991, s. 107-115. ''
* ''81. Stärker als der Glaube: Magie, Aberglaube und Zauber in der Epoche des Hussitismus, Bohemia 32-2, 1991, s. 316-337. ''
* ''82. Reformatio und Receptio. Publikum, Massenmedien und Kommunikationshindernisse zu Beginn der hussitischen Reformbewegung, in: Das Publikum politischer Theorien im 14. Jahrhundert, hg. von Jürgen Miethke (Schriften des Historischen Koillegs-Kolloquien 21), München 1992, s. 255-268. ''
* ''83. Obrysy českého stavovství od konce 14. do počátku 16. století, ČČH 90, 1992, s. 161-187.
* ''84. Noch eine Randgruppe: die Konkubinen der Landpfarrer im vorhussitischen Böhmen, in: Biedni i bogaci. Festschrift für Bronislaw Geremek, Warszawa 1992, s. 85-94. ''
* ''85. Husitské artikuly a jihlavská kompaktáta, in: Jihlava a basilejská kompaktáta, Jihlava 1992, s. 11-28. ''
* ''86. Die nationale Frage im hussitischen Böhmen, in: Deutsche in den böhmischen Ländern. Hg. von Hans Rothe, Köln-Weimar-Wien 1992, s. 67-82. ''
* ''87. Das böhmische Ständewesen im hussitischen Zeitalter, in: Die Anfänge der Stände in Preussen und seinen Nachbarländern. Hg. von Hartmut Boockmann (Schriften des Historischen Kollegs -Kolloquien 16), München 1992, s. 219-246. ''
* ''88. The Hussite Critique of the Clergy´s Civil Dominion, in: Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe. Ed. by P. A. Dykema and H. A. Oberman, New York-Köln 1993, s. 83-90. ''
* ''89. Smuteční ceremonie a rituály při pohřbu císaře Karla IV., ČČH 91, 1993,s. 401-416. ''
* ''90. Ideál spravedlivého řádu a sociální harmonie v díle mistra Jana Husa, in: Traditio et Cultus, Praha 1993,s.63-72. ''
* ''91. Příspěvky archivní (spolu s R. Teclem a Z. Uhlířem), TA 5, 1993,s. 5-19. ''
* ''92. Crisis y revolución: la cuestion social en la Bohemia prehussita, in: Europa 1400. La crisis de la baja Edad Media. Ed. by F. Seibt and W. Eberhard (Barcelona, 1993), s. 63-84. ''
* ''93. Scholae, collegia et bursae Universitatis Pragensis (Ein Beitrag zum Wortschatz der mittelalterlichen Universitäten), in: Vocabulaire des collèges universitaires (XIIIe - XVIe s.). Ed. par O. Weijers, Louvain 1994, s. 115-130. ''
* ''94. Vom apokalyptischen Drachen zum Stadtgründer:Sigismund und Tábor, in: Sigis-mund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-1437. Hg. von J. Macek, E. Marosi, F. Seibt, Warendorf 1994, s. 144-145. ''
* ''95. Blasfemia rytuału? Trzy pogrzeby króla Waclawa IV., in: Rytuały i ceremoniały władzy królewskiej w średniowieczu, Warszawa 1994, s. 93-104. ''
* ''96. Die zweideutige Idee Tabors im hussitischen Böhmen, Husitský Tábor 11 (1994) 21-28. ''
* ''97. Literacy and Heresy in Hussite Bohemia, in: Heresy and Literacy, 1000-1530. Ed. by Peter Biller and Anne Hudson (Cambridge University Press, 1994) pp. 237-254. ''
* ''98. Les appareils de la dictature dans la révolution hussite, Historica N. S. 1/XXXI, 1994, s. 59-74. ''
* ''99. Počátky humanismu v Čechách (Črta k historické fresce), Historická Olomouc 9, 1994, s. 7-30. ''
* ''100. Existenční vyhlídky a kariéry českých humanistů, ČMM 113, 1994, s. 47-55. ''
* ''101. Svoboda slova, svatá válka a tolerance z nutnosti v husitských Čechách, ČČH 93, 1994, s. 644-679. ''
* ''102. Blasfemie rituálu? Tři pohřby krále Václava IV., in: Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc. k 65. narozeninám. Uspořádal Ladislav Soukup, Praha 1995, s. 133-143. ''
* ''103. Středověké slavnosti, svátky a radostné chvíle, in: DPr 12, 1995, s. 33-44. ''
* ''104. Psané a mluvené slovo v službách rané české reformace, in: Náboženské a sociálne hnutie v Uhorsku a v Čechách, Bratislava 1995, s. 128-144. ''
* ''105. Pocta Františku Hoffmanovi - Laudatio Jiřího Kejře, StR 30, 1993-1994, s. 135-140. ''
* ''106.. Le clergé rural de Bohęme à l'époque du mouvement hussite, in: Le clergé rural dans l'Europe mediévale et moderne. Ed. par P. Bonnassie, Toulouse 1995, s. 101-114. ''
* ''107. Die Prager Universität und der Hussitismus, in: Die Universität in Alteuropa. Hg. von Alexander Patschovsky, Konstanz 1995, s. 111-128. ''
* ''108. Prag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: Metropolen im Wandel. Hg. von Evamaria Engel, Karen Lambrecht and Hanna Nogossek, Berlin 1995, s. 185-211. ''
* ''109. Die königlichen Feste im mittelalterlichen Böhmen, in: Il tempo libero, economia e societa Firenze 1995, s. 189-200. ''
* ''110. Středověké slavnosti, svátky a radostné chvíle, DPr 12, 1995 (1996), s. 33-44. ''
* ''111. Die Anfänge des Humanismus in Böhmen, in: Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformation. Hg. von W. Eberhard und A. Strnad, Köln-Weimar- Wien 1966, s. 189-214. ''
* ''112. Die Karlsuniversität Prag und böhmische Humanistenkarriere, in: Gelehrte im Reich. Zur Sozial-und Wirkunsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhundert. Hg. von R. C. Schwinges, Berlin 1996 (Beiheft der Zeitschrift für historische Forschung 18), s. 505-513. ''
* ''113. Das purgatorium sompniatum in der hussitischen Topographie des Jenseits, in: Eschatologie und Hussitismus. Hg. von Alexander Patschovsky und František Šmahel, Praha 1996 (Historica, NS. Supplementum 1), s. 115-138. ''
* ''114. Das verlorene Ideal der Stadt in der böhmischen Reformation, in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 1995, München 1996, s. 45-69. ''
* ''115. Otázky naruby a meze "zdravého rozumu" (Pohled do historikovy dílny), in: K poctě Jaroslava Marka. Uspořádali Lubomír Slezák a Radomír Vlček, Praha 1996, s. 257-267. ''
* ''116. Dokument doby. Úvaha o stavu a prespektivních potřebách systematické dokumentace v rámci Historického ústavu ČSAV (přetisk cyklostilovaného textu z roku 1968), Bulletin Historického ústavu AV ČR VII-2/4, 1996, s. 15-23. ''
* ''117. Curriculum vitae Magistri Petri Payne, in: In memoriam Josefa Macka (1922-1991). Uspořádali Miloslav Polívka a František Šmahel, Praha 1996 (vyšlo 1997), s. 141-160. ''
* ''118. Násilí slovem a otázka moci, in: Occursus - setkání - Begegnung. Sborník k poctě 65. narozenin prof. dr. Jana Křena, Praha 1996 (vyšlo 1997), s. 216-220. ''
* ''119. Chvála pomocných věd historických, AUC - Philosophica et historica 1. Z pomocných věd historických XIII, Praha 1996, s. 27-39 (vyšlo 1998). ''
* ''120. Tabor als Modell einer Gesellschaftsordnung. in: Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449). Hg. von [[Ivan Hlaváček]] und [[Alexander Patschovsky]], Konstanz 1996, s. 191-201. ''
* ''121. Die königlichen Feste im Mittelalterlichen Böhmen, Bohemia 37, 1996, s. 271-290.
* ''122. Magisme et superstitions dans la Bohême hussite, in: Homo Religiosus autour de [[Jean Delumeau]], Paris 1997, s. 255-263. ''
* ''123. [Matthias Corvinus] Der böhmische König (1469-1490), in: Der Herrscher in der Doppelpflicht. Europäische Fürsten und ihre beiden Throne. Hg. von Heinz Duchhardt, Mainz 1997, s. 29-49. ''
* ''124. Peter von Cheltschitz und seine Kritik der geistlichen und weltlichen Gewalten, Historica. Series Nova 2/XXXII, Praha 1995, s. 61-73. ''
* ''125. Velké dějiny malých národů, in: České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka, Praha 1997, s. 47-62.
* ''126. Der Blaue Hut aus Sezimovo Ústí. Ein Beitrag zur Rechtsarchäologie, in: Život v archeologii středověku, Praha 1997, s.610-614. ''
* ''127. Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho "národního monumentu", ČČH 96, 1998, s. 253-291. ''
* ''128. [[Jacques Le Goff]] a svět středověkých imaginací, in: Jacques Le Goff, Středověká imaginace, Praha 1998, s. 319-327. ''
* ''129. Lingua et sanguis: pokrevní společenství" jazykového národa" ve středověkých Čechách, ČMM 117, 1998, s.407-416. ''
* ''130. Pax externa et interna: Vom Heiligen Krieg zur Erzwungenen Toleranz im hussitischen Böhmen (1419-1485), in: Toleranz im Mittelater. Hrsg. von [[Alexander Patschovsky]] und [[Harald Zimmermann]], Sigmaringen 1998 (Vorträge und Forschungen, Bd. 45), s. 221-273.
* ''131. The Hussite movement: an anomaly of European history?, in:: Bohemia in: History. Ed. by Mikuláš Teich, Cambridge University Press 1998, s. 79-97. ''
* ''132. (spolu s Jaroslavem Markem) , La scuolla delle „Annales“ nella storiografie ceca, Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. I/1998, s. 87-103. ''
* ''133. Miscelannea bohemica ve vatikánském kodexu Ottobonianus 2087, in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1988, s. 465-478. ''
* ''134. Die Anfänge der Prager Universität. Kritische Reflexionen zum Jubiläum eines "nationalen Monuments", Historica 3-4 (1996-1997), Prague 1998, s. 7-50. ''
* ''135. Il movimento ussita, in: Vita religiosa e identitŕ politiche: universalitŕ e particolarismi nell´Europa del tardo medioevo. A cura di Sergio Gensini, Pisa 1998, s. 527-548. ''
* ''136. Zrození historika, in: Památník na oslavu dvoustých narozenin Františka Palackého, Hodslavice 1988, s. 33-41. ''
* ''137. Žáci a klerici na venkovských farách v českém středověku, in: Příspěvky k dějinám vzdělanosti českých zemích 1, 1998, s. 71-77. ''
* ''138. (s Jaroslavem Markem) Škola Annales v zrcadle českého dějepisectví, ČČH 97, 1999, s. 1-17. ''
* ''139. I contatti tra la prima Riforma e il Rinascimento, in: Italia e Boemia nella cornice del Rinascimento europeo, a cura di Sante Graciotti, Firence 1999, s. 11-22. ''
* ''140. Genauso haben wir es erlebt... Vorlaüfiger Rückblick auf die Ära der "Normalisierung" vom August 1968 bis November 1989, in: Bedřich Loewenstein. Překračování hranic aneb zprostředkovatel, Praha 1999, s. 206-221. ''
* ''141. Život Najtharta: tradice literárního žánru prostřednictvím obrazu, ČesLit 47, 1999, s. 534-539. ''
* ''142. Husyckie pojęcie wzajemności słowianskiej i czesko-polskiej, in: Polskie echa husytyzmu, Warszawa 1999, s. 9-19. ''
* ''143. Causa non grata: Premature Reformation in Hussite Bohemia, in: Christianity in East Central Europe. Late Middle Ages, Lublin 1999, s. 224-231. ''
* ''144. Crypto- et semi-vaudois dans la Bohême hussite, Revue de l´histoire des religions, Tome 217, 2000, s. 101-120. ''
* ''145. Husitský věk v pojetí Roberta Kalivody, in: Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody, Olomouc 2000 (Aluze, příloha 1) s. 23-35. ''
* ''146. Enea Silvio Piccolomini a česká otázka, in: Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost, Praha 2000, s. 9-19; Enea Silvio Piccolomini and the Bohemian Question, in: Siena in Prague. History, Art, Society, Praha 2000, s. 9-19; Enea Silvio Piccolomini e la questione boema, in: Siena in Praga. Storia, arte, società, s. 9-19. ''
* ''147. Luher, Hus et les hussites, in: Questions de civilisation. Luher et la réforme. Ouvrage collectif coordonnné par Jean-Paul Cahn et Gérard Schneilin, Paris 2000, s. 29-36. ''
* ''148. Příspěvek k soupisu literární pozůstalosti M. Jeronýma Pražského: trinitární diagramy, Studie o rukopisech 33, 1999-2000, s. 29-45. ''
* ''149. Neznámý dopis mistra Jeronýma Pražského, in: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2). Ed. Jiří K. Kroupa, Praha 2000, s. 385-390. ''
* ''150. Zwei Vorlesungsverzeichnisse zum Magisterium an der Prager Artistenfakultät aus deren Blütezeit 1388-1390, Jahrbuch für Universitätsgeschichte 4, 2001, s. 195-207. ''
* ''151. Der böhmische Herr Krušina im schlesischen Goldberg? Eine rätselhafte Episode des hussitischen Zeitalters, in: Ludzie, kościół, wierzenia, Warszawa 2001, s. 391-398. ''
* ''152. Mistr Jeroným Pražský na soudu dějin, in: Jan Hus na přelomu tisíciletí, Tábor 2001 (HT, Supplementum 1), s. 313-324. ''
* ''153. Nástin proměn stavovské skladby Českého království od konce 14. do počátku 16. století, in: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619), Praha 2001, s. 71-80. ''
* ''154. (spolu s Josefem Žemličkou) Medieval Studies, in: Czech Historiography in the 1990s (Historica N. S. 7-8, 2000-2001), s. 13-55. ''
* ''155. Záhada nejstarší pečeti pražské univerzity, AUC-HUCP 41/1-2, 2001, pag. 11-31 (vyšlo 2003). ''
* ''156. Die Nationes im Mittelalter, in: Die Präsenz des Nationalen im (ost)mitteleuropäischen Geschichtsdiskurs. Hg. von Robert Maier, Hannover 2002 (Studien zur internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts, Band 109), s. 35-43. ''
* ''157. Das Rätsel des ältesten Prager Universitätssiegels, Bohemia 43, 2002, s. 89-115. ''
* ''158. Akta kostnického procesu mistra Jeronýma Pražského, StR 34, 2001, s. 85-96. ''
* ''159. Malá pocta Ivanu Hlaváčkovi k jeho sedmdesátinám: ohlédnutí za první desitkou jeho publikací z roku 1956, StR 34, 2001, s. 7-16. ''
* ''160. [[Jaroslav Kadlec]] – historik českých církevních dějin, in: In omnibus caritas. K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece, Praha 2002, s. 19-28; Jaroslav Kadlec – A Czech Church Historiographer, tamtéž, s. 29-39. ''
* ''161. „Lidé na okraji“ pozdněstředověké společnosti, in: Člověk českého středověku, Praha 2002, s. 460-481. ''
* ''162. [[Jean-Claude Schmitt]] (* 1946), folklorní kultura a historická antropologie, in: Jean Claude Schmitt, Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti, Praha 2002, s. 257-264. ''
* ''163. Die Prager Judengemeinde im hussitischen Zeitalter (1389-1485), in: Jüdische Gemeinden und ihr christlicher Kontext in kulturräumlich vergleichender Betrachtung (5.-18. Jahrhundert). Hg. von Christoph Cluse, Alfred Haverkamp, Israel J. Yuval, Hannover 2003, s. 341-363. ''
* ''164. Das „Scutum fidei christianae magistri Hieronymi Pragensis“ in der Entwicklung der mittelalterlichen trinitarischen Diagramme, in: Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Programme im Mittelalter. Hg. von Alexander Patschovsky, Ostfildern 2003, s. 185-210 + 263-275 (obr FS 1-28). ''
* ''165. Letmé ohlédnutí za posledním stoletím české medievistiky, in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 286-291. ''
* ''166. Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377-1378 I. Prolegomena: nové poznatky a otázky, ČČH 101, 2003, s. 781-817. ''
* ''167. (spolu s Josefem Žemličkou) Die tschechische Mediävistik 1990-2002, in: Tschechische Mittelalterforschung 1990-2002, Praha 2003, s. 11-66. ''
* ''168. Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377/1378. V. Darované knihy a drobné záhady kolem nich, in: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasemdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 473-479. ''
* ''169. Die Verschriftlichung der Quodlibet-Disputationen an der Prager Artistenfakultät bis 1420, in: Schriften im Umkreis mitteleuropäischer Universitäten um 1400. Hg. von F. P. Knapp, Jürgen Miethke, Manuela Niesner, Leiden 2004, s. 63-91. ''
* ''170. Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377-1378. IV. Slavnostní bankety v Palais de la Cité, AR 56, 2004, s. 92-138. ''
* ''171. Semper reformanda? Idea učené společnosti, in: Učená společnost České Republiky 1994-2004, Praha 2004, s. 32-40. ''
* ''172. Historik Josef Pekař (1870-1937), in: Učenci očima kolegů a žáků, Praha 2004, s. 188-197. ''
* ''173. The Acta of the Constance Trial of Master Jerome of Prague, in: Text and Controversy from Wyclif to Bale. Essays in Honour of Anne Hudson. Ed. by Helen Barr and Ann M. Hutchison, Turnhout 2005 (Medieval Church Studies 4), s. 323-334. ''
* ''174. Výdaje francouzské komory na zaopatření českého prince Karla v roce 1327, in: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana, Praha 2005, s. 65-76. ''
* ''175. Konstanzer und Prager Begegnungen. Johannes Hus in der Geisteswelt eines Sienischer Malers, in: Festgabe Alexander Patschovsky zum 65. Geburtstag, Praha 2005, s. 14-31. ''
* ''176. Magister Peter Payne: Curriculum vitae eines englischen Nonkonformisten, in: Friedrich Reiser und die „waldensisch-hussitische Internationale“ im 15. Jahrhundert. Hg. Von Albert de Lange und Kathrin Utz Tremp, Heidelberg-Ubstadt/Weiher-Basel 2006, s. 241-260. ''
* ''177. Die „große“ Geschichte kleiner Völker: die hussitische Revolution in drei Akten, in: Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag. Hg. von [[Joachim Bahlcke]], Karen Lambecht und Hans-Christian Maner, Leipzig 2006, s. 183-200. ''
* ''178. (spolu s Evou Doležalovou, Janem Hrdinou a Zdeňkem Uhlířem) The Reception and Criticism in the Late Medieval Czech Lands, in: Promising Notes on the Trasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe. Ed. By R. N. Swanson, Leiden-Boston 2006, s. 101-145. ''
* ''179. Návraty bájné kněžny Libuše a jiné folklórní záznamy v publicistice husitského věku. Na okraj dvou textů v rukopise SOA Třeboň A 16, f. 224r-232v, in: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. K vydání připravili [[Helena Krmíčková]], Anna Pumprová, Dana Růžičková a Libor Švanda, Brno 2006, s. 535-543. ''
* ''180. Hoc opus pinxit… Drobné postřehy k autorským atribucím středověkých mistrů, in Ars videndi. Ad honorem Jaromir Homolka. Ed. Aleš Mudra / Michaela Ottova, Praha 2006, s. 15-28.''
* ''181. Imperator rex in regno suo. Římské království v pojetí Lupolda z Bebenburgu, in: Ve znamení zemí koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Praha 2006, S. 55-64.''
* ''182. Die vier Prager Artikel. Das Programm der Hussitischen Reformation, in: Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Hg. von [[Winfried Eberhard]] und [[Franz Machilek]], Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag 2006, s. 329-339.''
* ''183. Praha minulosti a současnosti očima Pavla Žídka, in: V komnatách paláců, v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. K vydání připravila Kateřina Jíšová za spoluráce Olgy Fejtové, Petra Kreuze, Jiřího Peška a Hany Svatošové, Praha 2007, s. 79-86.''
 
;Seznam zkratek
 
=== Poznámka ===
 
{{Wikicitáty}}
Úplnou Bibliografii prací Františka Šmahela z let 1956-1994 viz in : ''Husitství – reformace – renesance'' III, Praha 1994, s. 1059-1129. Dále srov. Bibliografii prací Františka Šmahela od roku 1995 a dodatky, in: , in ''Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi'', Praha 2004,s. 11-33 a Výběrovou bibliografii Františka Šmahela za léta 1956-2004, in ''Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám'', Praha 2004, s. 309-314.
 
{{DEFAULTSORT:Šmahel, František}}
 
=== Externí odkazy ===
* {{Wikicitáty|osoba=František Šmahel}}
 
[[Kategorie:Čeští historikové]]
[[Kategorie:Medievalisté]]
1 121 614

editací