Okrouhlík (přírodní památka): Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (WPCleaner v1.30b - Opraveno pomocí WP:WCW - Odkaz shodný se svým popisem - Opravy pravopisu a typografie)
Pastvina, která se na tomto území existovala v minulosti se na konci 50. let 20. století zanikla v důsledku urbanizace. S růstem populace se začala Praha zvětšovat a postupně městská zástavba zabírala prostor zemědělské krajiny a tím pádem jí přeměňovala na příměstskou. Docházelo i k zániku některých druhů rostlin a živočichů, které se vyskytovaly v okolí přírodní památky, příčinou také sloužila výsadba dubu, která na únik společenstev působila nejvíc. Stále některá z těchto společenstev objevují v Okrouhlíku.<ref>http://www.wmap.cz/opk/vmp/htm/pp_okrouhlik.htm</ref>
 
Území bylo vyhlášeno vyhláškou Národního výborvýboru hl. m. Prahy číslo 3/1982 ze dne 27. května 1982 a datem účinnosti od 1. září 1982.<ref>http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=749</ref>
 
== Přírodní podmínky ==
=== Flóra ===
 
Současné procentuální zastoupní druhů stromů, které nejsou přirozenou druhovou skladbou a jejichž výskyt je potřeba omezovat je následující: [[dub zelenýzimní]] ''[[Quercus petraea]]'' je zastoupen v podílu 95 %, zbylých 5 % připadá na [[trnovník akát]]. Ostatní dřeviny jako BK,buk BO''[[Fagus]]'', BOC,borovice BR''[[Pinus]]'', DB,borovice DBC,černá DBZ,''[[Pinus JVNigra]]'', LPbříza ''[[Betula]]'', MDdub červný ''[[Quercus rubra]]'', SMPlípa malolístá ''[[Tilia cordata]]'' jsou zastoupeny v omezeném počtu.<ref name="planpece"/> Podle hodnoceni se jedná o les kulturní.<ref name="planpece"/>
 
V minulosti byla oblast bohatá na společenstva písečných suchomilných rostlin. Výsadba dubů změnila vzhled území tak, že na místo [[smldník olešníkový|smldníka olešníkového]] ''[[Peucedanum oreoselinum]]'', [[paličkovec šedavý|paličkovce šedavého]] ''[[ Corynephorus canescens]]'', [[mateřidouška úzkolistá|mateřidoušky úzkolisté]] ''[[Thymus serphyllum]]'', teplomilných trávníků a jiných druhů přišla nová společenstva, které reprezentují druhy jako [[javor mléč]] ''[[Acer platanoides]]'', [[pelyněk černobýl]] ''[[Artemisia vulgaris]]'', [[lebeda rozkladitá]] ''[[Atriplex patula]]'', [[srha laločnatá]] ''[[Dactylis glomerata]]'', [[pryšec chvojka]] ''[[Euphorbia cyparissias]]'', [[kostřava sivá]] ''[[Festuca pallens]]'', [[bez černý]] ''[[Sambucus nigra]]'' a tak dále. Ale i s tímto příbytkem rostlinných druhů je území památky poměrně chudé, místy je porostlé keři a plevely.<ref name="planpece">http://envis.praha-mesto.cz/%28o1m31ynzo4hzmo45hstpm5zn%29/files/=66939/PlanPece_PP_Okrouhlik_2010_2022.pdf</ref>
[[Soubor:Cesta Okrouhlik.JPG|thumb|PP Okrouhlik]]
=== Fauna ===
==== Hmyz ====
Pískoviště Okrouhlíku obývají různé druhy teplomilného [[hmyz]]u třeba hrabavé vosy ''[[Vespula]]'', pískomilné potemníčky ''[[Tenebrio]]'', také [[střevlikovití]] ''[[Carabidae]]'', [[mandelinkovití]] ''[[Chrysomelidae]]'' a [[nosatcovití]] ''[[Curculionidae]]'' brouci.
 
Vyskytuje se zde také stepní [[plžtrojzubka stepní]] ''[[Chondrula tridens]]''. Na území dále žije 437 druhů motýlů z níchž indikatorami 2. stupně jsou [[adéla měrnicová]] ''[[Adela fasciella]]'' , [[obaleč]] ''[[Epiblema tetragonanum]]'', [[Modrásek podobný]] ''[[Plebejus argyrognomon]]'', [[píďalka dřišťálová]] ''[[Pareulype berberata]]'', [[píďalička trnková]] ''[[Rhinoprora chloerata]]''.<ref>http://www.wmap.cz/opk/mot/mchruz/mchruz42.htm</ref>
 
V minulosti obývaly nelesní areal druhy, které jsou nyní již pravděpodobně na lokalitě vyhubeny. Plán péče na období 2010 až 2022 zmiňuje například [[trojzubka stepní]] ''[[Chondrula tridens]]'', [[kvapník]] ''[[Ophonus puncticolis]]'', [[Střevlíci]] ''[[Harpalus anxius]]'', [[mandelinkovití]] ''[[Coptocephala unifasciata]]'', [[nosatcovití]]: ''[[Otiorhynchus velutinus]]'', ''[[O. fullo]]'', ''[[Trachyphloeus alternans]]'', ''[[Trachyphloeus spinimanus]]'', ''[[Trachyphloeus angustisetulus]]'', ''[[OmiasComasinus rotundatussetiger]]'', ''[[Comasinus setigerkrytonosci]]'', ''[[Gymnaetron melas]]'', [[hrotařovití]] ''[[Mordellistena dieckmanni]]'', ''a [[EpitheciaPíďalička millefoliatazarudlá]]'' a ''[[Gymnoscelis rufifasciata]]''.<ref name="planpece"/>
 
==== Ptáci ====
 
Území je bohaté na ptačí druhy typickými pro celou Českou republiku, je to například [[brhlík lesní]] ''[[Sitta europaea]]'', [[budníček menší]] ''[[Phylloscopus collybita]]'', [[červenka obecná]] ''[[Erithacus rubecula]]'', [[holub domácí]] ''[[Columba livia f. domestica]]'', [[drozd zpěvný]] ''[[Turdus philomelos]]'', [[kukačka obecná]] ''[[Cuculus canorus]]'', [[kos černý]] ''[[Turdus merula]]'' a další.<ref>http://www.wmap.cz/opk/ptaci/pchruz/pchruz43.htm</ref>
 
== Ochrana ==
12

editací