Fyzická osoba: Porovnání verzí

Přidáno 22 bajtů ,  před 6 lety
oprava počátku subjektivity + pryč duplicita + zákon dnes výslovně zná jen trvalou duševní poruchu + aktualizace procesu
(Pravopisné korekce a přidání odkazu na článek nového OZ 2012)
(oprava počátku subjektivity + pryč duplicita + zákon dnes výslovně zná jen trvalou duševní poruchu + aktualizace procesu)
{{Aktualizovat}}
'''Fyzická osoba''' (FO) je [[právo|právní pojem]], kde je třeba odlišovat osobu ([[člověk]]a) od jiných druhů osob, které právo za samostatný subjekt uznává ([[právnická osoba]]).
 
[[Právní osobnost]] (''právní subjektivitu''), tedy způsobilost mít v mezích [[Právní řád|právního řádu]] práva a povinnosti, má každý [[člověk]] od [[početínarození]] do [[smrt]]i; v době mezi početím a narozením, kdy právo hovoří o [[nasciturus|nascituru]], je však tato způsobilost podmíněna tím, že se plod narodí živý. V opačném případě nastoupí [[právní fikce]], že fyzická osoba nikdy neexistovala (což má významný důsledek v [[dědické právo|dědickém právu]], neboť mrtvě narozený plod nemůže nabývat [[dědictví]] a nestává se tedy sám [[zůstavitel]]em).<ref>§ 25 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „[[Občanský zákoník (Česko, 2012)|OZ]]“) </ref> [[Smrt]]í tato způsobilost zanikne a dosavadní práva a povinnosti v rámci dědictví přechází na [[právní nástupce]]. Pokud je fyzická osoba dlouhodobě nezvěstná a je pravděpodobné, že již nežije,<ref>§ 73–75 [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|OZ]] </ref>, případně pokud je jisté, že nežije, ale nelze to dokázat stanoveným způsobem, může ji soud [[prohlášení za mrtvého|prohlásit za mrtvou]] nebo jen za [[nezvěstnost|nezvěstnou]].<ref>§ 26 odst. 2 a § 66-70 [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|OZ]] a § 195–20050-64 zákona č. 99292/19632013 Sb., [[občanskýzákon o zvláštních řízeních soudních|o zvláštních soudnířízeních řádsoudních]]</ref>
 
[[Svéprávnost]], tedy způsobilost nabývat pro sebe ''vlastním'' [[Právní jednání|právním jednáním]] práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat), mají ale jen [[zletilost|zletilí]], tzn. ti, kteří dovršili 18 let věku (anebo ti, kteří dovršili 16 let věku a uzavřeli s povolením soudu [[manželství]] nebo jim byla svéprávnost přiznána [[Soud|soudem]]<ref>§ 37 [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|OZ]]</ref>) a kterým zároveň nebyla tato způsobilost omezena. Zcela zbavit fyzickou osobu nebo samostatně se vzdát svéprávnosti možné není, pouze je možné ji soudem omezit, např. kvůli trvalé [[Duševní porucha|duševní poruše]] nebo nadměrnému požívání omamných látek.<ref>§ 55–65 [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|OZ]]</ref>
 
Nezletilý je schopen nabývat v zásadě všech práv a povinností a je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.<ref>§ 31 [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|OZ]]</ref> V ostatních případech, např. nákup dovolené desetiletým dítětem, musí nezletilého zastoupit jeho [[zákonný zástupce]] nebo je možné mu zákonným zástupcem udělit souhlas k takovému jednání, pokud není zákonem zvlášť zakázáno.<ref>§ 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|OZ]]</ref>