Fyzická osoba: Porovnání verzí

Přidáno 322 bajtů ,  před 6 lety
Korekce referencí i obsahu s ohledem na novelu občanského zákoníku k 1. 1. 2014.
(opravy)
(Korekce referencí i obsahu s ohledem na novelu občanského zákoníku k 1. 1. 2014.)
'''Fyzická osoba''' (FO) je [[právo|právní pojem]], kde je třeba odlišovat osobu ([[člověk]]a) od jiných druhů osob, které právo za samostatný subjekt uznává ([[právnická osoba]]).
 
[[Právní osobnost]] (''právní subjektivitu''), tedy způsobilost mít v mezích [[Právní řád|právního řádu]] práva a povinnosti, má každý [[člověk]] od [[početí]] do [[smrt]]i; v době mezi početím a narozením, kdy právo hovoří o [[nasciturus|nascituru]], je však tato způsobilost podmíněna tím, že se plod narodí živý. V opačném případě nastoupí [[právní fikce]], že fyzická osoba nikdy neexistovala (což má významný důsledek v [[dědické právo|dědickém právu]], neboť mrtvě narozený plod nemůže nabývat [[dědictví]] a nestává se tedy sám [[zůstavitel]]em).<ref>§ 7 odst. 125 zákona č. 4089/19642012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) </ref> [[Smrt]]í tato způsobilost zanikne a dosavadní práva a povinnosti v rámci dědictví přechází na [[právní nástupce]]. Pokud je fyzická osoba dlouhodobě nezvěstná a je pravděpodobné, že již nežije<ref>§ 73–75 ObčZ </ref>, případně pokud je jisté, že nežije, ale nelze to dokázat stanoveným způsobem, může ji soud [[prohlášení za mrtvého|prohlásit za mrtvou]].<ref>§ 726 odst. 2 ObčZ a § 195–200 zákona č. 99/1963 Sb., [[občanský soudní řád]]</ref>
 
[[Svéprávnost]], tedy plnou způsobilost nabývat pro sebe ''vlastním'' [[právníPrávní jednání|právním jednáním]]m právpráva a brátzavazovat nase sebek povinnostipovinnostem (právně jednat), mají ale jen [[zletilost|zletilí]], tzn. ti, kteří dovršili 18 let věku (anebo ti, kteří dovršili 16 let věku, aale uzavřeli s povolením soudu [[manželství]] nebo jim byla svéprávnost přiznána [[Soud|soudem]]<ref>{{OZ|§ 37}} ObčZ</ref>) a kterým zároveň nebyla tato způsobilost omezena. Zcela zbavit fyzickou osobu způsobilostinebo ksamostatně právnímuse jednánívzdát svéprávnosti možné není, pouze je možné ji soudem omezit, např. kvůli trvalé [[Duševní porucha|duševní poruše]] nebo nadměrnému požívání omamných látek.<ref>{{OZ|57}}§ 55–65 ObčZ</ref>
 
NezletilíNezletilý jsouje schopnischopen nabývat v zásadě všech práv a povinností. Právnía úkony,je kterézpůsobilý samik činí,právním jsoujednáním všakco platnédo jenpovahy tehdy, pokud svou povahou odpovídají jejichpřiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.<ref>§ 931 ObčZ</ref> V ostatních případech, např. nákup dovolené desetiletým dítětem, musí nezletilého zastoupit jeho [[zákonný zástupce]] nebo je možné mu zákonným zástupcem udělit souhlas k takovému jednání, pokud není zákonem zvlášť zakázáno.<ref>§ 2632 odst. 1 a § 2733 odst. 1 ObčZ</ref>
 
== Reference ==
243

editací