Dispozitivní právní norma: Porovnání verzí

aktualizace
Bez shrnutí editace
(aktualizace)
značka: odstraněna šablona {{neověřeno}}
{{neověřeno}}
'''Dispozitivní právní norma''' je taková [[právní norma]], od jejíž dispozice je možné se odchýlit. Adresáti takové normy si mohou dohodnout vlastní pravidla, pokud tak neučiní, platí dispozitivní právní norma. Jejím opakem je [[Kogentní právní norma|právní norma kogentní]].
 
Dispozitivní právní normy jsou typické zejména pro [[soukromé právo]]. Umožňují účastníkům [[Právní vztah|právního vztahu]] určitou volnost v uspořádání vzájemných práv a povinností dohodou. Obvykle se vV takové normě objevujese může např. objevit formulace typu „…, není-li dohodnuto jinak“. Jinými slovy stanovuje pravidlo, které však nemusí platit v případě, že se strany práv a povinností vyplývajících z normy dohodnou jinak.
 
Převážná většina norem [[občanský zákoník (Česko, 2012)|občanského zákoníku]] je ve smyslu jeho § 1 odst. 2 dispozitivní povahy, odchýlit se nelze pouze v případě práva týkajícího se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti, a také tehdy, pokud by ujednání stran porušovalo dobré mravy či veřejný pořádek.
Příkladem dispozitivní právní normy může být ustanovení § 561 odst. 1 [[občanský zákoník (Československo, 1964)|občanského zákoníku]], podle kterého má právo volby způsobu splnění [[závazek|závazku]] dlužník, ledaže se účastníci dohodnou jinak.
 
{{Portály|Právo}}