Soudní dvůr Evropské unie: Porovnání verzí

Aktualizoval jsem počet soudců a generálních advokátů - soudců je nyní 28, protože Chorvatsko přistoupilo k EU. zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Justice
(Aktualizoval jsem počet soudců a generálních advokátů - soudců je nyní 28, protože Chorvatsko přistoupilo k EU. zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Justice)
 
== Složení, organizace ==
Od [[Maastrichtská smlouva|Maastrichtské smlouvy]] počet soudců odpovídá počtu členských států. V současnosti je složen ze 2728 soudců volených na dobu 6 let (opětovné jmenování je možné) na základě dohody členských států. V praxi každý členský stát navrhuje svého soudce. Soudce musí být z řad osob, které v tomto státě mohou zastávat nejvyšší soudní funkce. Ze svého středu soudci volí předsedu na dobu tří let. V zájmu efektivnosti není založen na rozhodování v plénu, nýbrž obvykle zasedá jako „velký senát“ složený pouze ze 13 soudců nebo v senátech po pěti nebo třech soudcích. Soudci jsou samozřejmě povinni být nezávislí, a to jak obecně, tak na členských státech. To mimo jiné znamená, že nesmí přijímat žádné instrukce od států, který je do ESD delegoval.
 
Kromě soudců působí u soudního dvora (nyní v počtu osmi, [[Lisabonská smlouva]] počítá se zvýšením jejich počtudevíti) také tzv. [[generální advokát]]i. S běžně chápaným pojmem „[[advokát]]“ nemají ovšem generální advokáti nic společného. Mohou se dotazovat účastníků soudního řízení a podávat vlastní "názory" na řešení konkrétní věci ještě před tím, než soudci rozhodnou. Soudci nejsou oficiálně povinni se těmito názory řídit. Od roku 2003 jsou generální advokáti požádání o vyslovení svého názoru zpravidla jenom tehdy, pokud soud řeší nějakou novou právní otázku. Smysl tohoto jejich počínání je v tom, že dochází k dvojímu právnímu posouzení dané věci, a je tak částečně kompenzována jednoinstančnost Soudního dvora. Soudní dvůr se ve svém rozhodnutí může ztotožnit se závěry generálního advokáta, nebo také rozhodnout zcela jinak.
 
== Jednotlivé druhy řízení ==
Neregistrovaný uživatel