Fyzická osoba: Porovnání verzí

Odebráno 5 bajtů ,  před 8 lety
m
fixlink, -tvz.
m (úpr.)
m (fixlink, -tvz.)
'''Fyzická osoba''' (FO) je [[právo|právní pojem]], kde je třeba odlišovat osobu ([[člověkačlověk]a]) od jiných druhů osob, které právo za samostatný subjekt uznává ([[právnická osoba]]).
 
[[Právní osobnost]] (''právní subjektivitu'') má každý [[člověk]] od [[početí]] do [[smrt]]i; v době mezi početím a narozením, kdy právo hovoří o tzv. [[nasciturus|nascituru]], je však tato způsobilost podmíněna tím, že se plod narodí živý. V opačném případě nastoupí [[právní fikce]], že fyzická osoba nikdy neexistovala (což má významný důsledek v [[dědické právo|dědickém právu]], neboť mrtvě narozený plod nemůže nabývat [[dědictví]] a nestává se tedy sám [[zůstavitel]]em).<ref>§ 7 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)</ref> [[Smrt]]í tato způsobilost zanikne a dosavadní práva a povinnosti v rámci dědictví přechází na [[právní nástupce]]. Pokud je fyzická osoba dlouhodobě nezvěstná a je pravděpodobné, že již nežije, případně pokud je jisté, že nežije, ale nelze to dokázat stanoveným způsobem, může ji soud [[prohlášení za mrtvého|prohlásit za mrtvou]].<ref>§ 7 odst. 2 ObčZ a § 195–200 zákona č. 99/1963 Sb., [[občanský soudní řád]]</ref>
 
[[Svéprávnost]], tedy plnou způsobilost nabývat vlastním [[právní jednání]]m práv a brát na sebe povinnosti, mají ale jen [[zletilost|zletilí]], tzn. ti, kteří dovršili 18 let věku (nebo dovršili 16 let věku, ale uzavřeli s povolením soudu [[manželství]]) a kteří zároveň nebyli této způsobilosti zbaveni.<ref>§ 8 ObčZ</ref> Zbavit zcela nebo zčásti způsobilosti k právním úkonům může fyzickou osobu kvůli duševní poruše nebo nadměrnému požívání omamných látek pouze [[soud]].<ref>§ 10 ObčZ</ref>