Ayahuasca: Porovnání verzí

Přidáno 580 bajtů ,  před 6 lety
m
m (popis)
[[File:DMT.png|thumb|200x200px|[[Dimethyltryptamin]]]]
[[File:Harmine.svg|thumb|200x200px|[[Harmin]]]]
''Banisteriopsis caapi'' obsahuje harmalové alkaloidy, jmenovitě [[harmin]], [[harmalin]] a [[tetrahydroharmin]]. Harmin a harmalin jsou selektivní reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy A (MAO-A). (Zajímavost: Harmin izolovaný z ayahuascy byl nejprve pojmenován telepatin, ale později se ukázalo, že jde o již dřívě objevenou sloučeninu.) Tetrahydroharmin je slabý [[inhibitor zpětného vychytávání serotoninu]]. Dále v ''Banisteriopsis caapi'' nalezneme inhibitory monoaminooxidázy B (MAO-B) epicatechin a procyanidin B2, přičemž druhý jmenovaný je zároveň silným antioxidantem. Banisteriopsis caapi též obsahuje cukry.<ref>8. Banisteriopsis caapi, a unique combination of MAO inhibitory and antioxidative constituents for the activities relevant to neurodegenerative disorders and Parkinson's disease. - Journal of Ethnopharmacology - Volume 127, Issue 2, 3 February 2010, Pages 357–367.</ref> Neběžněji přidávané rostliny ''Psychotria viridis'' a  ''Diplopterys cabrerana'' obsahují z alkaloidů převážně DMT, ale též malé množství beta-karbolinů a [[NMT]]. Druhá uvedená navíc obsahuje [[5-MeO-DMT]] a stopy [[bufotenin]]u. Monoaminooxidáza v lidském rychle metabolizuje uvedené tryptaminové alkaloidy a je nutná její inhibice, aby mohly být orálně aktivní. Konkrétně to znamená, že DMT prostupuje skrz membrány v žaludku a tenkém střevě a přes krevní oběh se dostane skrze [[Hematoencefalická bariéra|hematoencefalickou bariéru]]. Dimethyltryptamin je látka přirozeně se v malých množstvích vyskytující v lidském těle a je mozkem z krve aktivně přijímána.<ref>Strassman, Rick (2005): ''DMT: molekula duše''. ISBN: 80-86862-10-0</ref> Beta-karboliny podobné harmalovým alkaloidům (např. [[tryptolin]], [[pinolin]]) jsou v lidském těle produkovány šišinkou, kde je pravděpodobně prodkovánoprodukováno i endogenní DMT. 
 
=== Kontraindikace ===
=== Tradiční užívání domorodci ===
[[File:Chaman amazonie 5 06.jpg|thumb|Šaman z rovníkové Amazonie]]
Ayahuasca je domorodými kmeny žijícími v amazonské džungli používána převážně jako náboženská svátost a je s ní zacházeno s velikou úctou. Odhaduje se, že byla používána již před pěti tisíci roky. <ref><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.27430534362793px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Narby, Jeremy (2006). </span>''Kosmický had.''<span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.27430534362793px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> ISBN: 80-87067-00-2</span></ref> Tradičně je užívána jako prostředek k léčení a to jak jako nástroj který umožní šamanovi stanovit [[Diagnóza (medicína)|diagnózu]], tak jako lék samotný. Dále se používá pro věštění, komunikaci se světem duchů a jiné magické účely. Někdy ji můžeme nalézt úžívánu při důležitých společenských událostech a při [[Rituál přechodu|rituálech přechodu]]. V některých kmenech je její užívání vyhrazeno pouze šamanovi, případně náčelníkovi, ale je běžnější, že se ceremonií můžou zúčastnit všichni členové kmene od jistého věku. Každopádně je rituál tradičně vždy veden šamanem nebo i vícero šamany s odpovídajícím výcvikem, používání ayahuascy bez šamana je považováno za potenciálně nebezpečné. Mezi běžné rituální úkony patří zpívání posvátných zpěvů [[icaros]] mající za úkol volání duchů, s nimiž je šaman ve spojení, přenášení energií kouřem tabáku ''[[mapacho]]'' nebo ''[[Runa (Tabák)|runa]]'', očišťování metličkou z listů rostliny ''[[surupanga]]'' a práce s magickou substancí [[yachai]]. Mnoho šamanů dnes nabízí své služby i nedomorodcům. 
 
K ayahuasce se váží jistá dietní pravidla.<ref>Ott, J. (1994). ''Ayahuasca Analogues: Pangaean Entheogens''. Kennewick, WA: Natural Books</ref> Nejsou zcela jednotná, ale obecně šamani doporučují několik dní před a po požití ayahuascy jíst jen lehčí jídla, nesolit, vyvarovat se příliš kořeněných, tučných, sladkých a kyselých jídel. Nedoporučuje se červené maso a jmenovitě vepřové je považováno za tabu. Též se zakazuje používání drog včetně kofeinu a alkoholu a za nebezpečné mohou být považována psychofarmaka a jiné léky, i takové, co nemají prokázanou farmakologickou souvislost s látkami obsaženými v ayahuasce. Doporučuje se též sexuální zdrženlivost. 
 
Nejpřísnější dietu pak drží šamani ve výcviku i již iniciovaní šamani přející si zvýšit svou moc. Ta může trvat až rok i déle a někdy je provozována v odloučení od společnosti, kde šaman může nerušen komunikovat s přírodou a sám na sobě nebo s pomocí jiných šamanů studovat účinky léčebných rostlin. Šamanský učeň na dietě je prostřednictvím vizí a [[Sen|snů]] schopen identifikovat a pochopit možnosti využití jednotlivých rostlin. To obnáší časté užívání ayahuascy nebo i jiných tzv. „rostlin učitelek“, k nimž se zkoumaná rostlina přidá.
 
Přestože je k ayahuasce chována úcta, šamanská práce je v Amazonii často považována spíše za něco jako řemeslo a mnoho šamanů za svou práci žádá peníze nebo protislužbu. Existují i šamani, kteří svou moc zneužívají. To se může projevovat prostým odbýváním ceremonií, zejména těch pro neznalé cizince, v horším případě pak okrádání účastníků nebo pohlavní zneužívání omámených žen. ''Brujos'' jsou pak šamani, kteří jsou údajně za úplatu nebo ze zlé vůle schopni magicky škodit, ať už se jedná o přivolání nemoci či neštěstí na danou osobu, rušení ceremonií jiných šamanů a okrádání lidí o osobní sílu, které, jak amazonští šamani věří, má každý jistou zásobu. Zejména zranitelné mají vůči jejich zvůli být osoby v jejich blízkosti pod vlivem ayahuascy. Fenomén šamanů zneužívajících svou moc a postavení není v Amazonii vzácný.
 
===Užívání církvemi===
Patrně nejznámější ayahuascovou církví je původem venkovská brazilská [[Santo Daime]] založená ve třicátých letech dvacátého století. Jedná se o synkretickou církev s prvky [[křesťanství]], [[Animismus|animismu]], [[Spiritismus|spirtismu]] a právě amazosnkéhoamazonského šamanismu. ''Daime'', jak nazývají ayahuascu, používají při svých bohoslužbách. Při těch jsou ženy i muži formálně oděni a odděleně tančí a zpívají náboženské písně. 
 
Podobnou braziskoubrazilskou církví rituálně užívající ayahuascu pod jménem ''hoasca'' údajně pro zlepšení mentální koncentrace je [[União do Vegetal]]. Tato církev je spíše městského rázu a nemá přísná dietní pravidla pro užívání hoascy. 
 
Obě uvedené církve používají směs rostlin ''Banisteriopsis caapi'' a ''Psychotria viridis''.
311

editací