Dřevotříska: Porovnání verzí

Přidáno 571 bajtů ,  před 7 lety
částečná úprava
(částečná úprava)
[[Soubor:Particleboard.jpg|thumbnáhled|Dřevotříska s [[dýha|odýhováním]]]]
{{upravit}}
'''Dřevotříska''' je materiál vyráběný z roztřískovaného dřeva nejčastěji ve formě desek. '''Dřevotřísková deska''' (DTD) či '''třísková deska''' je velkoplošná deska určená především pro výrobu nábytku. Většinou se dále zpracovává a slouží jako materiál pro výrobu [[lamino desky|lamino desek]], [[laminát]]ů či pro dýhování. Neupravená se používá v místech, kde jsou nízké nároky na její vizáž, např. kostry sedacích souprav apod. Oproti [[dřevovláknité desky|dřevovláknitým deskám]] má dřevotříska slabší strukturu.<ref>http://www.mt-nabytek.cz/slovnik-pojmu/80-dtd.htm</ref>
[[Soubor:Particleboard.jpg|thumb|Dřevotříska s [[dýha|odýhováním]]]]
'''Dřevotřísková deska'''
 
== Výroba desky ==
Třísková deska je vyráběna v několika krocích, prvním krokem je roztřískování neboli dezintegrace rostlého materiálu - dřeva. Procesu roztřískování předchází proces štěpkování. Již samotná štěpka by měla odpovídat určitým rozměrům vhodným pro následující operaci třískování, je tedy tříděna. Roztřískování je proces prováděný na různých typech roztřískovčů. Pro následný nános lepidla na třísky je nejvíce v současném průmyslu (2013) využíváno stále močovino-formaldehydové lepidlo, které je na třísky nanášeno v určitém procentickém množství (12%) z objemu suchých třísek v nanášečkách, často bubnových. Tyto třísky pak mohou být skladovány po delší dobu, jelikož močovinoformaldehydové lepidlo je aktivováno až při dosažení 200°C. Nanesené třísky se vrství mechanickými či pneumatickými vrstvícími stanicemi - vzniká třískový koberec. Třískový koberec se za studena předlisovává a následně je dopravován do lisu. Dříve byly využívány lisy diskontinuální, dnes jsou využívány lisy kontinuální. Lisuje se při teplotě 200°C při dodržování lisovacího režimu. Lisování desky plánované finální tloušťky 19 mm bude trvat přibližně tři a půl minuty. Po lisování následuje podélné a příčné formátování, jelikož okraje desky vykazují výrazně nižší vlastnosti oproti celkové vnitřní ploše desky. Třísková deska je následně chlazena ve vertikální poloze, aby nedošlo k prohnutí, nebo nežádoucím deformacím. Chlazení se často provádí v "hvězdicovém" chladícím turniketu. Po ochlazení se desky klimatizují za standardních podmínek 24°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti několik dní. Desky podle použitých aditiv vykazují různou odolnost proti vodě a mají široký okruh pro využití. Od nábytku, přes stavební průmysl až po průmysl automobilový.
{{upravit část}}
Třísková deskaDřevotříska je vyráběna v několika krocích, prvním krokem je roztřískování neboli dezintegrace rostlého materiálu - dřeva. Procesu roztřískování předchází proces štěpkování. Již samotná štěpka by měla odpovídat určitým rozměrům vhodným pro následující operaci třískování, je tedy tříděna. Roztřískování je proces prováděný na různých typech roztřískovčů. Pro následný nános lepidla na třísky je nejvíce v současném průmyslu (2013) využíváno stále močovino-formaldehydové lepidlo, které je na třísky nanášeno v určitém procentickém množství (12%) z objemu suchých třísek v nanášečkách, často bubnových. Tyto třísky pak mohou být skladovány po delší dobu, jelikož močovinoformaldehydové lepidlo je aktivováno až při dosažení 200°C. Nanesené třísky se vrství mechanickými či pneumatickými vrstvícími stanicemi - vzniká třískový koberec. Třískový koberec se za studena předlisovává a následně je dopravován do lisu. Dříve byly využívány lisy diskontinuální, dnes jsou využívány lisy kontinuální. Lisuje se při teplotě 200°C při dodržování lisovacího režimu. Lisování desky plánované finální tloušťky 19 mm bude trvat přibližně tři a půl minuty. Po lisování následuje podélné a příčné formátování, jelikož okraje desky vykazují výrazně nižší vlastnosti oproti celkové vnitřní ploše desky. Třísková deska je následně chlazena ve vertikální poloze, aby nedošlo k prohnutí, nebo nežádoucím deformacím. Chlazení se často provádí v "hvězdicovém" chladícím turniketu. Po ochlazení se desky klimatizují za standardních podmínek 24°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti několik dní. Desky podle použitých aditiv vykazují různou odolnost proti vodě a mají široký okruh pro využití. Od nábytku, přes stavební průmysl až po průmysl automobilový.
 
== DřevotřískováMateriál deskapro (DTD)výrobu ==
JeDřevotříska velkoplošný materiál, vyrobenýse převážněvyrábí z dřevěných třísek, přidaného lepidla, tvrdidla a aditiv. Vstupním materiálem je především rostlé dřevo, nikoli dřevní odpad jak se může zdát. DřevníJako odpadsekundární rozhodně nepokrývá potřebuzdroj pro objemvýrobu výrobynových třískových desek vslouží takovémneznečištěné rozsahu[[recyklace abydřeva|recyklované bylydřevo]], deskynapř. vyráběnyrůzné primárnědřevěné výrobky, odřezky, dřevo z těchtodemolic zdrojůapod.<ref>http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/sluzby/17.shtml</ref>
 
=== Dělení ===
====Podle A)Způsobzpůsobu lisování ====:
:1) plošně lisovanélisovaná dřevotříska
*::a) jednovrstvá (obaly)
*::b) třívrstvá (nábytek, stavebně truhlářské výrobky (STV))
*::c) pětivrstvá (nábytek, Stavebně Truhlářské VýrobkySTV)
 
:2) výtlačně lisovanélisovaná (STV)
::a) plná
*a) plná
*::b) vylehčená
*:3) tvarovaná – vyrábí se ve speciálně tvarovaných lisech tak, že výrobek je polotovar v hrubých rozměrech (VERSALIT –např. okenní parapety)
3)tvarované
*vyrábí se ve speciálně tvarovaných lisech tak, že výrobek je polotovar v hrubých rozměrech (VERSALIT – okenní parapety)
 
==== C)Podle použitého lepidla ====:
====B)Podle počtu vrstev====
*::a) nevodovzdorné (CF)
*a) jednovrstvá
*::b) vodovzdorné (RF, ME)
*b) třívrstvá
*c) vícevrstvá (většinou 5)
 
==== D)Podle povrchové úpravy ====:
==== C)Podle použitého lepidla ====
*::a) nebroušené (v surovém stavu)
*a) nevodovzdorné (CF)
*::b) broušené (při výrobě se z obou stran obrušuje stejně tloušťky)
*b) vodovzdorné (RF, ME)
::c) [[lamino desky|lamino]] (opatření folií)
 
*::d) olepení dýhou
==== D)Podle povrchové úpravy ====
*a) nebroušené (v surovém stavu)
*b) broušené (při výrobě se z obou stran obrušuje stejně tloušťky)
*c) opatření folií (lamino)
*d) olepení dýhou
 
=== Výroba DTD ===
Výchozí surovinou je odpad z truhlářských dílen, z pilařské výroby, neborecyklované sedřevo jedná o rovnané dříví (RD)apod. Samotný proces probíhá v těchto etapách:
 
#štěpkování
#ŠTĚPKOVÁNÍ(w=cca 50%)
#třískování
#TŘÍSKOVÁNÍ(w=30-50%)
#TŘÍDĚNÍtřídění (mechanicky nebo pneumaticky)
#domílání velkých třísek
#DOMÍLÁNÍ VELKÝCH TŘÍSEK
#sušení třísek
#SUŠENÍ TŘÍSEK(w=2-4%)
#nanášení lepidla
#NANÁŠENÍ LEPIDLA⇒TVAROVÁNÍ TŘÍSKOVÉHO KOBERCE
#tvarování třískového koberce
#PŘEDLISOVÁNÍpředlisování (soustavou válců)
#FORMÁTOVÁNÍ KOBERCE(2500x2500mm)*LISOVÁNÍ(za zvýšené teploty(cca 150&nbsp;°C) a tlaku (cca 1,4MPa))
#formátování koberce (2500x2500mm)
#FORMÁTOVÁNÍ VYLISOVANÝCH DESEK(1220x2440 – formáty mohou být různé)
#FORMÁTOVÁNÍlisování KOBERCE(2500x2500mm)*LISOVÁNÍ(za zvýšené teploty (cca 150&nbsp;°C) a tlaku (cca 1,4MPa))
#KLIMATIZACE DESEK(2-3dny na hřeblovém dopravníku ve skladě, kde dozrává)
#FORMÁTOVÁNÍformátování VYLISOVANÝCHvylisovaných desek DESEK(1220x2440 – formáty mohou být různé)
#BALENÍ A EXPEDICE
#KLIMATIZACEklimatizace desek DESEK(2-3dny na hřeblovém dopravníku ve skladě, kde dozrává)
#DALŠÍdalší DOKONČOVACÍdokončovací práce PRÁCE(broušení, vyspravení vad, olepení, …)
#balení a expedice
 
=== Rozměry DTD ===
Dřevotříska se standardně vyrábí v tloušťce od 6 do 38mm a v plošných rozměrech 2800 x 2070 mm, 2800 x 1830 mm nebo 5600 x 2070 mm.
*Tloušťka: 6-38mm
 
*Plošný rozměr: 2800x2070 mm (2800x1830; 5600x2070)
== Reference ==
<references />
 
== Související články ==
* [[Dřevovláknitá deska]]
* [[Laťovka]]
 
 
{{Pahýl}}