Daňový poradce: Porovnání verzí

Odebráno 334 bajtů ,  před 9 lety
Odstněn odkaz na soukromou firmu a její cenovou nabídku.
mBez shrnutí editace
(Odstněn odkaz na soukromou firmu a její cenovou nabídku.)
Cca 80-90% daňových poradců, kteří výhod kolektivního pojištění přes rámcovou pojistnou smlouvu využívají, má garantován produkt z hlediska kvality i dlouhodobé perspektivy. Jak bylo v úvodu konstatováno, rozsah činnosti daňového poradce bývá obvykle velmi široký. Aby měl klient odpovídající záruky, je třeba, aby stejně široce bylo sjednáno i pojištění. Proto je rámcová pojistná smlouva koncipována tak, že se vztahuje na škodu vzniklou v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a to v rozsahu působnosti zákona 523/92 Sb. Zahrnuje tedy krytí škod v celé šíři, definované v úvodních větách tohoto článku. Pojištění se vztahuje zejména na odpovědnost za škodu způsobenou: a) činností zaměstnanců b) daňovou radou a zastupováním ve věcech daní c) zpracováním zdravotního a sociálního pojištění d) vydáním odborných posudků e) uplatněním sankcí vůči klientovy ve smyslu zákona 337/92 Sb., o správě daní a poplatků f) nesprávnou aplikací právního předpisu a chybným výpočtem.
 
Mnohá nedorozumění mezi klientem a daňovým poradcem vznikají z chybného pochopení uvedeného rozsahu pojištění. V této souvislosti je podstatné zdůraznit zejména, že obecně zde rozebíraná odpovědnost a následné pojištění je uplatnitelné, jen pokud se jedná o činnost v rámci zákona 523/92 Sb. Klient může dostat službu vedení účetnictví, která je poskytnuta daňovým poradcem, ale protože se jedná pouze o vedení účetnictví, bez jakékoli vazby a souvislosti např. na zpracování daňového přiznání či jiného daňového poradenství, jedná se zpravidla o činnost vykonávanou na základě Živnostenského zákona, a pravidla pro ni jsou tudíž upravena rozdílně. V některých případech se klienti chybně domnívají, že škodou je navýšení daně. Přitom pokud by byla stanovena daňová povinnost správně, tato částka by byla odvedena v odpovídající výši již v řádném termínu po odevzdání daňového přiznání. Je pravda, že i navýšení daně může být v některých případech škodou. Tuto skutečnost však musí potvrdit soud. Každá pojistná smlouva obsahuje také ustanovení o výlukách pojištění. Sem bude jistě vždy patřit škoda způsobená úmyslně či jakýmkoli nepoctivým nebo podvodným jednáním. U pojištění daňových poradců je vhodné, aby existovala možnost sjednání pojištění po ukončení činnosti, aby existovala záruka náhrady také po vynuceném (nemoc, úraz) nebo nevynuceném (odchod do důchodu) ukončení výkonu daňového poradenství. Komoře daňových poradců ČR a odpovědné makléřské společnosti se mimo tyto ustanovení do rámcové pojistné smlouvy podařilo doplnit pojištění na odpovědnost za škodu na věcech, které daňový poradce převzal v rámci daňového poradenství a pojištění odpovědnosti za škody způsobené nedodržením zahraničního práva a mezinárodních účetních standardů. Daňoví poradci mají dále možnost sjednat další nadstavbové pojistné smlouvy, které více či méně navazují na pojištění základní, např. pojištění odpovědnosti správců konkursních podstat a likvidátorů, pojištění vozidel, apod. Z dosavadního průběhu likvidace škod lze udělat obecný závěr, že škodní průběh u daňových poradců nijak nevybočuje z obvyklé četnosti a výše, která by se dala předpokládat u tohoto druhu činnosti. Pro klienty je ale podstatné to, že bez ohledu na konkrétní pojištění daňového poradce, je jeho odpovědnost za škodu, která vznikne v souvislosti s daňovým poradenstvím v rozsahu zákona 523/92 Sb., nezpochybnitelná." - [[Komora daňových poradců České republiky|Komora daňových poradců.]]
 
"Cena za odborné daňové poradenství odráží složitost i závažnost (finanční objem) případů - v obvyklých případech činí 1.500 Kč/hod. Odpovědi na jednoduché otázky aplikace daňového práva získáte v cenách pod 1.000 Kč/hod." - WERTHEIM, spol. s r.o.
 
== Oprávnění k výkonu daňového poradenství ==
* [http://www.kdpcr.cz Komora daňových poradců České republiky]
* [http://www.cfe-eutax.org/ Confederation Fiscale Europeene]
* [http://www.wertheim.cz WERTHEIM Česká republika]
 
[[Kategorie:Daně]]
Neregistrovaný uživatel