Daňový poradce: Porovnání verzí

Odebrán 1 bajt ,  před 9 lety
m
bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Mezi základní povinnosti daňového poradce patří také povinnost uzavřít před zahájením výkonu daňového poradenství smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Splnění této povinnosti sleduje pečlivě Komora daňových poradců České republiky (dále jen komora), která dohlíží na výkon daňového poradenství a ověřuje činnost daňových poradců v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V praxi to znamená, že komora sleduje a eviduje, zda jsou daňoví poradci řádně pojištěni a v rámci svých pravomocí zasahuje formou ukládání sankcí v případech, že tomu tak není. Konkrétní sankce, která je v tomto případě zpravidla uplatňována, je pozastavení výkonu daňového poradenství do doby uzavření pojistné smlouvy, což v praxi znamená na určitou dobu odebrání práva vykonávat profesi. Komora považuje aktivitu v této oblasti za zásadní, protože garance odpovědnosti a uhrazení případných škod je jedním z důležitých principů zákona o daňovém poradenství.
 
Zákon 523/92 Sb. však již neupravuje konkrétní postupy a formy pojištění. Je tedy individuální věcí každého daňového poradce, jak bude v této věci postupovat. Proto je její dlouhodobou snahou nejen kontrolovat splnění povinnosti sjednat odpovídající pojištění, ale také vytvořit odpovídající podmínky takovéhoto pojištění. V současné době mají daňoví poradci při sjednání pojišťěnípojištění tyto možnosti: · rámcová pojistná smlouva sjednaná mezi komorou a pojišťovnou Kooperativa · individuální pojistná smlouva s kteroukoli pojišťovnou nabízející odpovídající typ pojištění Při uzavírání individuálních pojistných smluv si mohou daňoví poradci vybrat z celé řady nabídek mnohých pojišťoven, které na našem trhu takovéto pojištění nabízí. Doporučení komory směřuje k tomu, aby se každý vždy pečlivě seznámil nejen s vlastní pojistnou smlouvou, ale také se všeobecnými podmínkami, zkušenostmi v této oblasti a referencemi. Pro správný výběr rozhodně nestačí nabídka výhodného pojistného. Přestože název pojistného produktu bývá podobný, rozsah jednotlivých nabídek je velmi různý. Aby komora zjednodušila a zpřehlednila systém pojištění daňových poradců, uzavřela rámcovou pojistnou smlouvu, jejíž praktickou aplikaci garantuje zkušená makléřská společnost.
 
Cca 80-90% daňových poradců, kteří výhod kolektivního pojištění přes rámcovou pojistnou smlouvu využívají, má garantován produkt z hlediska kvality i dlouhodobé perspektivy. Jak bylo v úvodu konstatováno, rozsah činnosti daňového poradce bývá obvykle velmi široký. Aby měl klient odpovídající záruky, je třeba, aby stejně široce bylo sjednáno i pojištění. Proto je rámcová pojistná smlouva koncipována tak, že se vztahuje na škodu vzniklou v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a to v rozsahu působnosti zákona 523/92 Sb. Zahrnuje tedy krytí škod v celé šíři, definované v úvodních větách tohoto článku. Pojištění se vztahuje zejména na odpovědnost za škodu způsobenou: a) činností zaměstnanců b) daňovou radou a zastupováním ve věcech daní c) zpracováním zdravotního a sociálního pojištění d) vydáním odborných posudků e) uplatněním sankcí vůči klientovy ve smyslu zákona 337/92 Sb., o správě daní a poplatků f) nesprávnou aplikací právního předpisu a chybným výpočtem.