Advokátní koncipient: Porovnání verzí

m
typo
m (odkaz)
m (typo)
Předmětem praxe advokátního koncipienta v [[advokátní kancelář]]i je především poskytování právní pomoci, včetně sepisování [[smlouva|smluv]] i zastupování u [[soud]]u, neboť [[zákon o advokacii]],<ref>§ 26 odst. 2 zákona o advokacii</ref> stejně jako [[občanský soudní řád]]<ref>§ 25 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád</ref> nebo [[trestní řád]]<ref>§ 35 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád</ref> dávají advokátovi právo nechat se při jednotlivých úkonech právní služby advokátním koncipientem zastoupit. Tímto způsobem pak advokátní koncipient získává potřebné návyky a praktické dovednosti pro budoucí vlastní právnickou praxi. Realizace tohoto práva je ale vždy, v rozsahu daném stavovskými předpisy,<ref>[http://www.cak.cz/assets/files/412/Koncipienti-substituce.doc Usnesení představenstva ČAK č. 6/1998 Věstníku ČAK]</ref> jen na rozhodnutí každého advokáta, protože za činnost svého koncipienta je klientovi odpovědný pouze on sám.
 
Stejně jako advokát i advokátní koncipient má povinnost hájit oprávněné zájmy klienta, zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s tím dozvěděl, a dodržovat další pravidla profesionální etiky.<ref>§ 39 zákona o advokacii</ref> Mimo svou právní praxi koncipienta pak nesmí provozovat žádnou výdělečnou činnost, jejímž předmětem by bylo poskytování právních služeb.<ref>[http://www.cak.cz/assets/files/50/Stanovisko_predstavenstva.doc Stanovisko představenstva ČAK ze dne dne 12.9.2006]</ref> Advokát, u kterého je zaměstnán, je naopak povinen mu vytvářet vhodné pracovní podmínky a umožnit mu účast na školeních, která realizuje advokátní komora a která jsou pro něj povinná.<ref>§ 31 a 38 odst. 2 zákona o advokacii</ref><ref>[http://www.cak.cz/assets/files/410/Usnesen__1-98-platn__zn_n_.doc Usnesení představenstva ČAK č. 1/1998 Věstníku ČAK]</ref> Po uplynutí předepsané tříleté doby praxe pak může požádat o vykonání advokátní zkoušky, po jejímž úspěšném absolvování bude po uplynutí 6 měsíců ze seznamu advokátních koncipientů automaticky vyškrtnut, pokud k takovému vyškrtnutí nedojde dříve na základě zápisu do seznamu advokátů.
 
Na rozdíl od období před r. [[1948]], kdy se advokáty stávala jen malá část advokátních koncipientů, se dnes toto postavení nechápe jako celoživotní profese, nýbrž jen jako přípravná praxe. V současné době je v České republice více než 9 tisíc advokátů a asi 3 tisíce advokátních koncipientů.<ref>[http://www.cak.cz/assets/ba_10_web.pdf Bulletin advokacie č. 10/2010, str. 7]</ref>