Mezinárodní mineralogická asociace: Porovnání verzí

m
bez shrnutí editace
m (fixing dead links)
mNo edit summary
== Komise a pracovní skupiny ==
*'''Komise (Commissions)'''
**'''Commission on Applied Mineralogy (CAM)''' [http://www.appliedmin.org/_private/cam.htm] – Vznik iniciovala kolem roku 1979 Mezinárodní rada pro aplikovanou mineralogii ('''International Council for Applied Mineralogy''' – '''ICAM'''). Posláním IMA-CAM je koordinace a řízení konferencí, seminářů a dalších setkání věnovaných alikovanéaplikované mineralogii, zaměřených zejména na zpracování minerálů, vývoj a aplikaci nových materiálů, analytické techniky, nanotechnologie a další. Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka. Dále má komise 4 podvýbory: '''Sub-commission on Mineralogy Applied to Building Materials''' ('''CAM-MABM''' – pro stavební materiály), '''Sub-commission on Cultural Heritage and Archaeological Materials''' ('''CAM-CHAM''' – pro kulturní dědictví a archeologii), '''Sub-commission on Advanced Ceramics and Glasses''' ('''CAM-ACG''' – pro kramikukeramiku a sklo) a '''Sub-commission on Geometallurgy''' (hutnictví).
**'''Commission on Mineral Growth and Interface Processes (CMGIP)''' – Komise sdružuje odborníky na růst krystalů a vědce z dalších geologických oborů se zájmem o jevy spojené s krystalizací a rozpouštěním minerálů. Výsledkem spolupráce mají být nové techniky, které umožní sledování těchto jevů "in situ" (na místě) a které umožní lepší pochopení těchto procesů. Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka.
**'''Commission on New Minerals, Nomenclature & Classification (CNMNC)''' [http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/] – Vznikla v roce 2006 sloučením '''Commission on New Minerals and Mineral Names''' (CNMMN – Komise pro nové minerály a názvy minerálů) a '''Commission on Classification of Minerals''' (CCM – Komise pro klasifikaci minerálů). Hlavním posláním komise je zajistit, aby proběhly příslušné procedury před ohlášením nového minerálu, před jeho reklasifikací nebo změnou názvu. Koordinuje také postupy před zařazením minerálu do systému minerálů. Komise se skládá ze zástupců národních mineralogických asociací. Výkonný výbor se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a tajemníka.
**'''Commission on Physics of Minerals (CPM)''' – Komise se zabývá pořádáním seminářů, konferencí a publikační činností, které jsou zaměřené na využití moderních postupů [[fyzika pevných látek|fyziky pevných látek]] při zkoumání minerálů za různých teplot a tlaků. Výkonný výbor se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a tajemníka.
**'''Commission on Gem Materials (CCM)''' – Hlavním posláním komise je vytvoření Slovníku drahých materiálů (Glossary of Gem Materials), který sjednotí názvosloví používaná v různých zemích. Dále se zabývá novými přírodními materiály, jejich syntézou a novými způsoby opracování. Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka.
**'''Commission on Museums (CM)''' [http://www.smmp.net/IMA-CM/] – Komise byla založena v roce 1958 s cílem poskytoutposkytnout celosvětové fórum pro diskusi o otázkách důležitých pro minerální sekce muzeí, podporovat spolupráci při řešení problémů a koordinovat informace a zdroje ve prospěch mezinárodní mineralogické komunity. V komisi má zástupce třicet zemí.
**'''Ore Mineralogy (COM)'''
*'''Pracovní skupiny (Working Groups)'''