Zákon o státní památkové péči: Porovnání verzí

+vyhlášky a systematika
(založeno)
značka: možné problémové formulace
 
(+vyhlášky a systematika)
}}
 
'''Zákon o státní památkové péči''' ('''zákon č. 20/1987 Sb.'''), zkráceně '''Památkový zákon''' je [[zákon (právo)|zákon]], který na území dnešní [[Česko|České republiky]] od [[1. leden|1. ledna]] [[1988]] upravuje státní politiku a formu [[státní památková péče|státní památkové péče]]. Poslední [[Novela (právo)|novelizací]] památkového zákona je zákon č. 142/2012 Sb. s účinností od [[1. červenec|1. července]] [[2012]]. Zákon doplňují mj. vyhlášky Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., která stanovuje obsah a náležitosti plánu území s [[Archeologický nález|archeologickými nálezy]] a č. 420/2008 Sb., která stanovuje náležitosti a obsah plánu ochrany [[památková rezervace|památkových rezervací]] a [[památková zóna|památkových zón]].
 
== Historie ==
== Vymezení zákona ==
Zákon určuje rozsah státní památkové péče, definuje [[Kulturní památka České republiky|kulturní památku]] a způsob jejího prohlášení, evidence a ochrany, rovněž se dotýká [[památková rezervace|památkových rezervací]] a [[Památková zóna|památkových zón]] a [[Právní úprava archeologie v České republice|archeologických výzkumů a nálezů]]. Dále stanovuje orgány moci výkonné v oblasti státní památkové péče, kterými jsou Ministerstvo kultury (mj. koordinuje oblast státní památkové péče, zřizuje [[Národní památkový ústav]]), [[Krajský úřad|krajské úřady]] (mj. dohlíží na [[Národní kulturní památka České republiky|národní kulturní památky]]) a [[Obec s rozšířenou působností|obce s rozšířenou působností]] (mj. dohlíží na kulturní památky), [[památková inspekce]] (dohlíží na dodržování památkového zákona) aj.
 
== Systematika ==
Zákon se člení na pět částí o 47 paragrafech a má čtyři přílohy.
# část První – Základní ustanovení (§ 1 – § 8)
#* Účel zákona
#* Kulturní památky
#* Prohlašování věcí za kulturní památky
#* Národní kulturní památky
#* Památkové rezervace
#* Památkové zóny
#* Evidence kulturních památek
#* Zrušení prohlášení věci za kulturní památku
# část Druhá – Péče o kulturní památky (§ 9 – § 20)
#* Ochrana a užívání kulturních památek
#* Povinnosti orgánů státní zprávy, organizací a občanů
#* Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky
#* Právo státu na přednostní koupi kulturních památek
#* Obnova kulturních památek
#* Opatření k zajištění péče o kulturní památky
#* Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky
#* Ochranné pásmo
#* Přemístění kulturní památky
#* Užívání kulturních památek pro vědecký výzkum nebo pro účely výstavní
#* Kulturní památky ve vztahu k zahraničí
# část Třetí – Archeologické výzkumy a nálezy (§ 21 – § 24)
#* Oprávnění k archeologickým výzkumům
#* Provádění archeologických výzkumů
#* Archeologické nálezy
#* Náhrada za majetkovou újmu
# část Čtvrtá – Orgány a organizace státní památkové péče (§ 25 – § 34)
#* Organizační uspořádání státní památkové péče
#* Ministerstvo kultury
#* Památková inspekce
#* Krajský národní výbor
#* Okresní národní výbor
#* Místní a městský národní výbor
#* Komise státní památkové péče, okresní konzervátor státní památkové péče a zpravodajové státní památkové péče
#* Ústřední organizace státní památkové péče
#* Krajská organizace státní památkové péče
#* Oprávnění orgánů a organizací státní památkové péče
# část Pátá – Opatření při porušení povinností (§ 35 – § 41)
#* Pokuty organizacím
#* Přestupky
# část Šestá – Ustanovení společná a závěrečná (§ 42 – § 47)
#* Ustanovení společná
#* Ustanovení závěrečná
 
# Příloha: Třídník specializací restaurátorských prací
# Příloha: Evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování
# Příloha: Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti restaurování
# Příloha: Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro provádění archeologických výzkumů
 
== Literatura ==
| autor2 = KLUSOŇ, Jiří
| titul = Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem
| vydavatel = ABF - Arch
| místo = Praha
| rok = 2005
 
== Externí odkazy ==
{{Wikizdroje|Zákon o státní památkové péči}}
* {{Sbírka zákonů|1987|zákon=20|text=Zákon č. 20/1987 Sb.}}
* [http://architektura.klenot.cz/dejiny-architektury/123-28-vyvoj-pamatkove-pece-ve-2-pol-20stoleti Vývoj památkové péče ve 2. polovině 20. století]