Měšín: Porovnání verzí

Přidáno 1 759 bajtů ,  před 7 lety
struktura podle projektu České obce, alternativní popisky k obrázkům
(úpravy dle recenzí (zdroj k obyvatelstvo 2013, poznámka k láníkům, odsun, rozvoj po r. 89, vztah k Němcům, turistická trasa, železnice, úprava formulace o kapličce))
(struktura podle projektu České obce, alternativní popisky k obrázkům)
}}</ref> která Měšín spravovala až do roku [[1848]].
 
[[File:Měšín 1764.png|thumb|left|Mapa Měšína z&nbsp;[[První vojenské mapování|Prvního vojenského mapování]] (1764)|alt=Mapa Prvního vojenského mapování z roku 1764. Uprostřed obrázku je vyobrazeno několik domů a tři rybníky s nápisem Misching, okolo sídla jsou tmavě zelenou barvou zakresleny lesní porosty. Na levém okraji je vybrazena obec Heroltice pod tehdejším názvem Hilbersdorf. Okolo území Měšína je červeně vyznačena českomoravská hranice. Pravou stranu obrázku tvoří lesní porost s nápisem Pfaffen-Wald.]]
V&nbsp;roce 1425 tu stálo patnáct usedlostí.<ref name="vilimek"/> Spolu s&nbsp;[[Hruškové Dvory|Hruškovými Dvory]] a [[Henčov]]em patřila obec do [[Čechy|Čech]], od [[13. září]] [[1509]] podle nařízení [[Vladislav II.|Vladislava II.]] odváděla dávky na [[Morava|Moravu]]<ref name="Polensko"/> a po [[Bitva na Bílé hoře|bitvě na Bílé hoře]] náležela k&nbsp;Moravě trvale. Oficiálně byl tento stav potvrzen po úpravě hranic v&nbsp;roce [[1750]].<ref name="Prchal"/> Roku 1616 tu stálo 15&nbsp;usedlostí, podle [[Lánový rejstřík|lánových rejstříků]] z&nbsp;22.&nbsp;října 1678 zde žilo 14&nbsp;starousedlíků, z&nbsp;nichž bylo 13&nbsp;láníků a jeden půlláník<ref group="pozn.">Název láník označoval držitele zemědělské půdy o ploše jednoho [[lán]]u (cca 18 ha). Podle velikosti polí se sedláci dělili na celoláníky, půlláníky a čtvrtláníky.</ref>.<ref name="vilimek"/> V&nbsp;roce [[1772]] zde místní založili německou<ref name="rfr1">{{Citace monografie | příjmení = Prchal | jméno = Jan | odkaz na autora = | titul = Polensko. Města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích (díl II.) | vydavatel = Fotoklub Polná - Klub za historickou Polnou | místo = Polná | rok = 2010 | isbn = | kapitola = Měšín| strany = 37| jazyk =}}</ref> školu. Zpočátku se vyučovalo po domech, od roku [[1793]] sloužil k&nbsp;výuce obecní dům čp.&nbsp;20. Podle gruntovní knihy z&nbsp;roku 1779 se tu nacházelo 20&nbsp;domů a 3&nbsp;rybníky.<ref name="vilimek"/> V&nbsp;roce [[1823]] vybudovali novou budovu pro německou školu. V&nbsp;letech 1850–1870 pod správu Měšína spadaly [[Hruškové Dvory]].
 
| isbn = 80-250-1311-1
}}</ref> V 90.&nbsp;letech obec nechala vyměnit vodovodní trubky a postavila dětské a sportovní hřiště.<ref name="starosti"/> V&nbsp;roce [[2001]] byla obec [[plynofikace|plynofikována]]. Nová výstavba z&nbsp;počátku 21.&nbsp;století vzniká především okolo Měšínského potoka směrem k&nbsp;dálnici D1 a západně od obce za původní zástavbou.
 
== Obecní správa a politika ==
[[File:Měšín obecní úřad.JPG|thumb|right|Budova bývalé školy sloužící jako obecní úřad, knihovna a hostinec]]
Obec má pětičlenné zastupitelstvo, v&nbsp;jehož čele stojí starosta. Od roku 2006 tuto funkci vykonává nestraník Aleš Lancman.<ref name="starosti">{{Citace periodika
| příjmení = Kratochvíl
| jméno = David
| titul = Starosti a radosti vašeho starosty / 66
| periodikum = Jihlavské listy
| ročník = 23
| číslo = 35
| datum = 2012-05-04
| strany = 23
| datum_přístupu = 2013-06-22
}}</ref> Ve volebním období 2006–2010 kandidovalo pouze jedno sdružení Nezávislí. [[Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2006|voleb]] se účastnilo 98 (tj. 64,90&nbsp;%) voličů.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Volby do zastupitelstev obcí 20. 10. – 21. 10. 2006
| url =http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=23&xdz=1&xnumnuts=6102&xobec=587508&xstrana=0&xodkaz=1
| datum přístupu = 2013-06-29
| vydavatel = Volby.cz
}}</ref> Ve volebním období 2010–2014 do zastupitelstva opět kandidovalo pouze jedno sdružení Sdružení nezávislých kandidátů. [[Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2010|voleb]] se účastnilo 89 (tj. 58,55&nbsp;%) voličů.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Volby do zastupitelstev obcí 15. 10. – 16. 10. 2010
| url = http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=23&xdz=1&xnumnuts=6102&xobec=587508&xstrana=0&xodkaz=1
| datum přístupu = 2013-06-29
| vydavatel = Volby.cz
}}</ref>
 
Měšín je členem [[Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Polensko|Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Polensko]]<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Mikroregion Polensko
| datum_přístupu = 2013-08-06
| url = http://www.polensko.cz/html/
}}</ref> a Místní akční skupiny Českomoravské pomezí.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Členská města, městyse a obce
| vydavatel = MAS Českomoravské pomezí
| datum_vydání = 2013
| datum_přístupu = 2013-08-06
| url = http://www.mascmp.cz/clenska-mesta-mestyse-a-obce
}}</ref>
 
== Přírodní poměry ==
 
=== Vodstvo a podnebí ===
[[File:Měšín návesní rybník.JPG|thumb|left|Návesní rybník na Měšínském potoce|alt=V přední části obrázku se nachází trávník, uprostřed návesní rybník s lekníny, na vzdálenějším břehu rybníka roste několik vyšších stromů, vpravo stojí menší stavba a v pozadí jedna z hospodářských budov bývalého JZD.]]
Měšínem protéká [[Měšínský potok]], který pramení ve Špitálském lese jižně od obce a ve [[Střítež (okres Jihlava)|Stříteži]] se vlévá do [[Zlatý potok (přítok Šlapanky)|Zlatého potoka]]. Území obce tak patří k&nbsp;[[úmoří Severního moře]]. Celkově se na katastru obce vyskytuje jedenáct rybníků. Měšínský potok postupně protéká rybníky U&nbsp;Stěny, Prostředním, Přibylovým a Návesním. Do Návesního rybníka vtéká potůček, jehož vody rozšiřují tři bezejmenné rybníky. Severně za obcí do Měšínského potoka přitéká tok z&nbsp;dalšího rybníka. Rozlohou největší je Prostřední rybník, který se nachází v&nbsp;blízkosti [[dálnice D1]] na Měšínském potoce. Rybníky povětšinou složí k&nbsp;chovu ryb.
 
}}</ref> Na katastrálním území Měšína se nenachází žádné zvláště chráněné území ani památný strom.
 
== DemografieObyvatelstvo ==
=== Složení obyvatelStruktura ===
Dle [[Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Česku|sčítání lidu v&nbsp;roce 2011]] žilo v&nbsp;Měšíně trvale 229&nbsp;osob, z&nbsp;toho 118&nbsp;žen. Celkem 148&nbsp;občanů se hlásilo k&nbsp;české národnosti, 80&nbsp;obyvatel národnost neuvedlo.<ref name="cenzus2011">{{Citace elektronické monografie
| titul = Sčítání lidu 2011 Měšín
|}
 
[[File:Mesin Kaple3.jpg|thumb|right|Kaple sv. Cyrila a Metoděje]]
=== Náboženský život ===
Obec spadá pod [[Římskokatolická farnost Ždírec|římskokatolickou farnost Ždírec]], která náleží do děkanství polenského a [[Diecéze královéhradecká|královéhradecké diecéze]]. Farnost nemá kněze. Farním kostelem je [[Kostel svatého Václava (Ždírec)|kostel svatého Václava ve Ždírci]].<ref>{{Citace elektronické monografie
| url = http://www.bihk.cz/dieceze/zdirec/
}}</ref> Podle cenzu z&nbsp;roku 2011 se k&nbsp;víře hlásí 34 z&nbsp;229&nbsp;osob, z&nbsp;toho se 29&nbsp;lidí hlásilo k&nbsp;[[Římskokatolická církev v Česku|římskokatolické církvi]]. Čtyři věřící své vyznání neuvedli, 51&nbsp;osob bylo bez náboženské víry.<ref name="cenzus2011" /> V&nbsp;roce 1930 zde žilo 244&nbsp;katolíků a dva evangelíci.<ref name="mistopis"/>
[[File:Měšín obecní úřad.JPG|thumb|right|Budova bývalé školy sloužící jako obecní úřad, knihovna a hostinec|alt=Ústřední motiv tvoří jednopatrová budova bývalé školy, která složí jako obecní úřad. Na budově u dveří jsou dva nápisy obecní úřad a místní veřejná knihovna. Nalevo se nachází dřevěná zahrádka místního hostince. Napravo vzadu je vidět část budovy bývalého obchodu. Na trávníku před budovou obecního úřadu rostu keře a jeden vzrostlý strom. Pravým spodním okrajem vede místní komunikace a od ní se odděluje schodiště směřující do budovy úřadu.]]
 
== Školství,Obecní kulturaspráva a sportpolitika ==
Obec má pětičlenné zastupitelstvo, v&nbsp;jehož čele stojí starosta. Od roku 2006 tuto funkci vykonává nestraník Aleš Lancman.<ref name="starosti">{{Citace periodika
První německá škola zde vznikla v&nbsp;roce [[1772]], zpočátku se učilo tzv.&nbsp;[[Pořídka|pořídkou]]. Od roku 1793 k&nbsp;výuce sloužil dům čp.&nbsp;20. V&nbsp;roce 1823 byla postavena budova pro německou školu.<ref name="rfr1" /> Roku 1900 do jednotřídní německé školy docházelo 47&nbsp;žáků. Od začátku 20.&nbsp;století tu fungovala i&nbsp;česká škola.<ref name="vlastiveda">{{Citace monografie
| příjmení = PátekKratochvíl
| jméno = Alois JosefDavid
| titul = Starosti a radosti vašeho starosty / 66
| titul = Vlastivěda moravská. II., Místopis Moravy Díl IV. místopisu, Jihlavský kraj. Čís. 28, Jihlavský okres
| periodikum = Jihlavské listy
| vydavatel = GARN
| místoročník = Brno23
| rokčíslo = 200835
| počet_strandatum = 2482012-05-04
| kapitolastrany = Měšín23
| datum_přístupu = 2013-06-22
| strany = 198
}}</ref> Ve volebním období 2006–2010 kandidovalo pouze jedno sdružení Nezávislí. [[Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2006|voleb]] se účastnilo 98 (tj. 64,90&nbsp;%) voličů.<ref>{{Citace elektronické monografie
| isbn = 978-80-86347-38-7
| titul = Volby do zastupitelstev obcí 20. 10. – 21. 10. 2006
}}</ref> Od 70.&nbsp;let 20.&nbsp;století děti dojíždějí do základních škol v&nbsp;[[Dobronín]]ě a Jihlavě. Budova bývalé školy stojí v&nbsp;centru obce a slouží jako obecní úřad, veřejná knihovna a sál místního hostince, v&nbsp;horním patře se nachází byty. U&nbsp;autobusové zastávky stávala hasičská zbrojnice místního hasičského sboru, v&nbsp;roce 2012 byla zbořena. V&nbsp;západní části obce stojí fotbalové hřiště, kde místní SK&nbsp;Měšín hraje skupinu&nbsp;B III.&nbsp;třídy mužů v&nbsp;okrese Jihlava.<ref>{{Citace elektronické monografie
| url =http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=23&xdz=1&xnumnuts=6102&xobec=587508&xstrana=0&xodkaz=1
| titul = Fotbalový klub SK Měšín
| datum přístupu = 20122013-0506-0429
| vydavatel = Volby.cz
}}</ref> Ve volebním období 2010–2014 do zastupitelstva opět kandidovalo pouze jedno sdružení Sdružení nezávislých kandidátů. [[Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2010|voleb]] se účastnilo 89 (tj. 58,55&nbsp;%) voličů.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Volby do zastupitelstev obcí 15. 10. – 16. 10. 2010
| url = http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=23&xdz=1&xnumnuts=6102&xobec=587508&xstrana=0&xodkaz=1
| datum přístupu = 2013-06-29
| vydavatel = Volby.cz
}}</ref>
 
Měšín je členem [[Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Polensko|Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Polensko]]<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Mikroregion Polensko
| datum_přístupu = 2013-08-06
| url = http://www.polensko.cz/html/
}}</ref> a Místní akční skupiny Českomoravské pomezí.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Členská města, městyse a obce
| vydavatel = MAS Českomoravské pomezí
| datum_vydání = 2013
| datum_přístupu = 2013-0608-2906
| url = http://www.fotbalove-klubymascmp.cz/okresclenska-jihlava/skmesta-mesin.htmlmestyse-a-obce
}}</ref>
}}</ref> Dále zde funguje spolek rybářů a místní sdružení myslivců.
 
== Hospodářství a doprava ==
[[File:Měšín zemědělské budovy.JPG|thumb|left|Protihluková stěna u&nbsp;D1, v&nbsp;pozadí budovy bývalého JZD|alt=Vepředu se nachází pole s posekaným strništěm. Uprostřed stojí tmavěšedá protihluková stěna u dálnice D1, za ní je vidět posečené pole a louka a řada vzrostlých stromů. Za nimi stojí čtyři budovy zemědělského družstva, z nichž je jedna s červenou střechu. Za budovami se nachází další pole a úplně vzadu obrysy lesa.]]
=== Hospodářství ===
V&nbsp;Měšíně působí několik obchodních společností a drobných podnikatelů. K&nbsp;roku 2011 zde mělo sídlo 61&nbsp;podnikatelských subjektů.<ref name="risy">{{Citace elektronické monografie
}}</ref>
 
== Školství, kultura a sport ==
[[File:Mesin kaplicka kriz.jpg|thumb|right|Výklenková kaplička s&nbsp;krucifixem u&nbsp;silnice na Ždírec]]
První německá škola zde vznikla v&nbsp;roce [[1772]], zpočátku se učilo tzv.&nbsp;[[Pořídka|pořídkou]]. Od roku 1793 k&nbsp;výuce sloužil dům čp.&nbsp;20. V&nbsp;roce 1823 byla postavena budova pro německou školu.<ref name="rfr1" /> Roku 1900 do jednotřídní německé školy docházelo 47&nbsp;žáků. Od začátku 20.&nbsp;století tu fungovala i&nbsp;česká škola.<ref name="vlastiveda">{{Citace monografie
| příjmení = KratochvílPátek
| jméno = DavidAlois Josef
| titul = Vlastivěda moravská. II., Místopis Moravy Díl IV. místopisu, Jihlavský kraj. Čís. 28, Jihlavský okres
| vydavatel = GARN
| místo = Brno
| rok = 2008
| počet_stran = 248
| kapitola = Měšín
| strany = 23198
| isbn = 978-80-86347-38-7
}}</ref> Od 70.&nbsp;let 20.&nbsp;století děti dojíždějí do základních škol v&nbsp;[[Dobronín]]ě a Jihlavě. Budova bývalé školy stojí v&nbsp;centru obce a slouží jako obecní úřad, veřejná knihovna a sál místního hostince, v&nbsp;horním patře se nachází byty. U&nbsp;autobusové zastávky stávala hasičská zbrojnice místního hasičského sboru, v&nbsp;roce 2012 byla zbořena. V&nbsp;západní části obce stojí fotbalové hřiště, kde místní SK&nbsp;Měšín hraje skupinu&nbsp;B III.&nbsp;třídy mužů v&nbsp;okrese Jihlava.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Fotbalový klub SK Měšín
| datum_vydání = 2013
| datum přístupudatum_přístupu = 2013-06-29
| url = http://www.fotbalove-kluby.cz/okres-jihlava/sk-mesin.html
}}</ref> Dále zde funguje spolek rybářů a místní sdružení myslivců.
 
[[File:Mesin kaplicka kriz.jpg|thumb|right|Výklenková kaplička s&nbsp;krucifixem u&nbsp;silnice na Ždírec|alt=Uprostřed obrázku stojí výklenková kaplička ve špatném technickém stavu, před ní se tyčí krucifix s Ježíšem Kristem a nápisem INRI. Před kapličkou se nachází drátěný plot. Vzadu je vidět zahrada se zeleným trávníkem a část rozestavěného domu.]]
== Památky ==
* '''[[Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Měšín)|Kaple svatého Cyrila a Metoděje]]''' stojí na návsi pod starým [[kaštan]]em. Jednoduchá obdélníková stavba s&nbsp;bílošedou omítkou a hnědou oplechovanou střechou, v&nbsp;jejímž středu je zasazena cibulovitá věž se zvonem, pochází z&nbsp;roku [[1770]].<ref name="Polensko"/> V&nbsp;kapli stála soška světce, která byla kvůli bezpečnosti přemístěna na obecní úřad. V&nbsp;kapli je vystavována pouze při slavnostních příležitostech.<ref>{{Citace periodika