Vysoká škola ekonomická v Praze: Porovnání verzí

m
typo
m (kategorie)
m (typo)
|web = http://www.vse.cz
}}
'''Vysoká škola ekonomická v Praze''' ('''VŠE''', anglicky ''University of Economics, Prague'') je veřejná [[vysoká škola]] zaměřená na výuku ekonomických oborů se sídlem v [[Praha|Praze]], jedna z [[fakulta|fakult]] je umístěna v [[Jindřichův Hradec|Jindřichově Hradci]]. Byla založena v roce 1953 a dnes je největším univerzitním pracovištěm ekonomického zaměření v České republice. Současným rektorem je od roku 2006 [[Profesor|prof.]] Ing. [[Richard Hindls]], CSc., dr. h. c. V žebříčku Financial Times zaujala v roce 2010 '''73. místo''' mezi hodnocenými školami a získala tak titul druhé nejlepší ekonomické univerzity v postkomunistické Evropě.<ref>[http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2010 European Business school rankings 2010 <!-- Bot generated title -->]</ref>.
 
== Fakulty ==
! Web
|-
| '''[[Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické|Fakulta financí a účetnictví]]'''
| F1, FFÚ
| doc. Ing. [[Petr Dvořák (ekonom)|Petr Dvořák]], Ph.D.
| [http://f1.vse.cz/ f1.vse.cz]
|-
| '''[[Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické|Fakulta mezinárodních vztahů]]'''
| F2, FMV
| doc. Ing. [[Štěpán Müller]], CSc.
| [http://fmv.vse.cz/ fmv.vse.cz]
|-
| '''[[Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické|Fakulta podnikohospodářská]]'''
| F3, FPH
| prof. Ing. [[Jaromír Veber]], CSc.
| [http://fph.vse.cz/ fph.vse.cz]
|-
| '''[[Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické|Fakulta informatiky a statistiky]]'''
| F4, FIS
| doc. RNDr. [[Luboš Marek]], CSc.
| [http://fis.vse.cz/ fis.vse.cz]
|-
| '''[[Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické|Národohospodářská fakulta]]'''
| F5, NF
| doc. Ing. [[Miroslav Ševčík]], CSc.
| [http://nf.vse.cz/ nf.vse.cz]
|-
| '''[[Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické|Fakulta managementu]]''' ([[Jindřichův Hradec]])
| F6, FM
| prof. [[Radim Jiroušek]], DrSc.
Vysoká škola ekonomická přijímá studenty do bakalářských studijních programů na základě výsledků vlastních přijímacích zkoušek nebo na základě nejlepšího skóre v [[Národní srovnávací zkoušky|Národních srovnávacích zkouškách]]. Přijímací testy, které tvoří škola sama, jsou založeny na znalosti gymnaziální [[matematika|matematiky]] a alespoň jednoho cizího jazyka (dvou na Fakultě mezinárodních vztahů) na úrovni [[Společný evropský referenční rámec|B2]].
 
Studium v '''bakalářských'''[[bakalář]]ských studijních programech trvá standardně 3 roky (6 semestrů), s možností bezplatného prodloužení o jeden rok, v '''inženýrských'''[[inženýr]]ských studijních programech 2 roky (4 semestry), rovněž s možností bezplatného prodloužení o jeden rok. Škola nabízí velký počet '''[[Ph.D.|doktorských''']] studijních programů, jejichž standardní délka je tři až čtyři roky.
 
Mezi '''studijní povinnosti''' patří typicky oborově volitelné předměty, fakultně volitelné předměty, celoškolsky volitelné předměty, jazyková výuka, tělesná výchova a další. Studium je v každém cyklu zakončeno obhajobou vysokoškolské [[kvalifikační práce]] ([[Bakalářská práce|bakalářské]], [[Diplomová práce|diplomové]], [[Dizertační práce|dizertační]]) a [[státní závěrečná zkouška|státní závěrečnou zkouškou]] z vybraných předmětů.
 
'''Absolventi'''[[Absolvent]]i Vysoké školy ekonomické patří dlouhodobě mezi nejlépě odměňované absolventy v České republice,<ref>[http://www.lidovky.cz/nejvice-berou-po-studiu-ekonomove-nejmene-umelci-a-vy-pdn-/ln_veda.asp?c=A110214_202506_ln_veda_pks Lidové Noviny<!-- Bot generated title -->]</ref>, studium v mezinárodním srovnání odpovídá západním standardům, jak dokládá umístění v žebříčku Financial Times.
 
'''Vlastní studium''' je variabilní, studenti si již od druhého semestru vytváří vlastní rozvrh (prostřednictvím [[Integrovaný studijní informační systém|Integrovaného studijního informačního systému]] (ISIS)) a mají tak dostatek prostoru získat odborné zkušenosti (např. formou stáže či práce na částečný úvazek) již během studia. Paralelní studium dvou oborů na VŠE se nedoporučuje, neboť četné předměty společného celoškolského základu jsou pro studenty VŠE společné a studijní zaměření na specifickou problematiku je tím oslabeno. V navazujícím inženýrském studiu mají studenti povinnost volby '''vedlejší specializace''' (rovněž z jiných fakult než fakulty domovské).
 
== Studentský život ==
VŠE je největší ekonomickou univerzitou v České republice a druhou největší vysokou školou v Praze. Výuka probíhá ve dvou areálech v Praze (Žižkov, Jižní město) a jednom v Jindřichově Hradci (netýká se studentů přijatých do Prahy).
 
=== Kultura a studentské spolky ===
Na škole působí více než třicet studentských organizací a spolků, mezi které patří např. pobočka mezinárodní studentské organizace [[AIESEC]], [[Erasmus Student Network]], Evropské fórum studentů [[AEGEE]], [https://www.facebook.com/Club307 [CLUB 307]], Orchestr Vysoké školy ekonomické, Filmový klub, Klub cestovatelů VŠE, Klub investorů a mnoho dalších.<ref>[http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=57 Studentské aktivity na VŠE<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
Ve škole se koná velké množství akcí a přednášek pořádaných studentskými spolky. Největšímu zájmu studentů se těší tzv. [[Ekofórum|Ekofóra]], v jejichž rámci pravidelně přednáší významné české i zahraniční osobnosti veřejného života i soukromé sféry.
! Bakalářské obory
|-
| '''Fakulta financí a účetnictví'''
| Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání, Zdanění a daňová politika
|-
| '''Fakulta mezinárodních vztahů'''
| Cestovní ruch a regionální rozvoj, Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia – diplomacie, Podnikání a právo, Politologie
|-
| '''Fakulta podnikohospodářská'''
| Arts management, Podniková ekonomika a management
|-
| '''Fakulta informatiky a statistiky'''
| Informatika, Multimédia v ekonomické praxi, Matematické metody v ekonomii, Podnikové informační systémy, Sociálně-ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii, Statistika a ekonometrie
|-
| '''Národohospodářská fakulta'''
| Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj
|-
| '''Fakulta managementu'''
| Management
|}
! Navazující magisterské obory
|-
| '''Fakulta financí a účetnictví'''
| Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance, Finance a oceňování a podniku, Účetnictví a finanční řízení podniku, Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy, Zdanění a daňová politika, Finance and Accounting for Common Europe (v angličtině), Finanční inženýrství (NOVĚ od zimního semestru 2011/2012)
|-
| '''Fakulta mezinárodních vztahů'''
| Cestovní ruch, Evropská integrace, Mezinárodní obchod, Mezinárodní politika a diplomacie, Podnikání a právo, Politologie, Economics of International Trade and European Integration (v angličtině)
|-
| '''Fakulta podnikohospodářská'''
| Podniková ekonomika a management, Arts management, International Management (v angličtině)
|-
| '''Fakulta informatiky a statistiky'''
| Ekonometrie a operační výzkum, Kognitivní informatika, Informační management, Informační systémy a technologie, Statisticko-pojistné inženýrství, Znalostní technologie
|-
| '''Národohospodářská fakulta'''
| Ekonomická analýza, Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky, Ekonomika a správa životního prostředí, Hospodářská politika, Hospodářské a politické dějiny, Regionální studia, Veřejná správa
|-
| '''Fakulta managementu'''
| Management
|}
 
=== Vedlejší specializace na magisterském stupni studia ===
{{Pahýl část}}
* [http://www.vse.cz/download/cz/stud_programy/prehled_vedlejsich_specializaci_2008_2009.pdf Přehled vedlejších specializací 2009/10]
 
=== Doktorské obory ===
! Doktorské obory
|-
| '''Fakulta financí a účetnictví'''
| Finance, Teorie vyučování ekonomických předmětů, Účetnictví a finanční řízení podniku, Accounting and Corporate Financial Management (v angličtině), Finance (v angličtině)
|-
| '''Fakulta mezinárodních vztahů'''
| Evropská studia, Mezinárodní politické vztahy, Mezinárodní ekonomické vztahy, Obchodní a mezinárodní hospodářské právo, Politologie
|-
| '''Fakulta podnikohospodářská'''
| Ekonomie, Podniková ekonomika a management
|-
| '''Fakulta informatiky a statistiky'''
| Ekonometrie a operační výzkum, Informatika, Statistika
|-
| '''Národohospodářská fakulta'''
| Ekonomická teorie, Hospodářská politika, Regionalistika – veřejná správa
|-
| '''Fakulta managementu'''
| Management
|}
1 036

editací