Werckmeisterovo ladění: Porovnání verzí

m
překlep ve slově teoreticky
(Werckmeister III - modifikovaná forma)
m (překlep ve slově teoreticky)
ale spíše důsledkem toho, jak bylo toto ladění aplikováno ve varhanářské praxi. Jak bylo zmíněno výše,
prakticky nejširšího uplatnění nalezlo právě Werckmaisterovo ladění číslo III, avšak nikoli jeho původní
teoretikýteoretický postup, ale jeho modifikovaná forma.
Prakticky totiž bylo dosti obtížné dosáhnout naladění kvinty, snížené o čtvrtinu pythagorejského komma!
(Schválně si to zkuste, bez tabulek, logaritmického pravítka či počítače - v době baroka.)