Bílý potok (přítok Bíliny): Porovnání verzí

m
→‎Průběh toku: supermarket Plus - Penny Market
(slovní upřes. ústí v ib)
m (→‎Průběh toku: supermarket Plus - Penny Market)
'''Horní tok''' - prochází mrazovým údolím Šumného dolu a protéká ve svém přirozeném korytě a vysoké čistotě vod
 
'''Střední tok''' - začíná před aglomerací [[Litvínov]] kde je koryto regulováno buď zpevněním anebo přímo betonovými zdmi. Zde se zároveň i potok "ztrácí" do podzemí kde je veden v délce asi 500 m zároveň je zde nápusť pro [[Pilařský rybník]]. Poté co tok opouští podzemí je veden regulovaným korytem s kaskádami. U supermarketu PlusPenny Market je vybudováno odlehčovací koryto, jež odvádí "velké vody" do nádrže Rudý sever. Po opuštění města směřuje jižním směrem podél komunikace [[I/15]] [[Litvínov]] - [[Most (město)|Most]].
 
'''Dolní tok''' - je oblast, kde tok vede otevřeným korytem směrem k petrochemickým závodům [[Záluží (Litvínov)|Záluží]]. V úseku, kde vede tok závodem je v úseku několika set metrů zatrubněn. Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem zatrubnění, bylo vybudováno již zmíněné odlehčovací koryto, jež je zaústěno do [[Loupnice]]. Po opuštění potrubí protéká Bílý potok otevřeným korytem prostorem čistírenského komplexu odpadních vod chemických provozů. Bezprostředně po opuštění areálu Chemopetrol, a.s. se Bílý potok vlévá do řeky Bíliny. V dolní části toku kvalita vod klesá následkem znečištění průmyslem.
 
Dlužno podotknout, že dolní tok v současností probíhá zcela odlišně od původního. Ještě v polovině [[19. století]] totiž Bílý potok ústil do Bíliny o několik kilometrů dále a plynul mnohem východněji, přes dnes zaniklá sídla [[Dolní Litvínov]], [[Lipětín]], [[Růžodol (Litvínov)|Růžodol]], [[Pláň (Kopisty)|Pláň]] a [[Kopisty]] až k tehdejšímu starému [[Starý Most|Mostu]].
 
== Přítoky ==
77

editací