Zemské volby v Čechách 1878: Porovnání verzí

.doplněny výsledky, etnické poměry
(.doplněny výsledky, etnické poměry)
(.doplněny výsledky, etnické poměry)
| url = http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=5011278&picp=&it=0&s=djvu
| issn =
}}</ref> Kandidáti Ústavní strany uspěli i ve dvou převážně etnicky českých venkovských volebních obvodech a to Domažlice, Nová Kdyně (zvolen [[Nikodém Eckert]]) a Dvůr Králové, Jaroměř (zvolen [[Wilhelm Alter]]).<ref>{{Citace periodika
}}</ref> Stejně tak se zatím českým kandidátům nepodařilo prosadit ve kurii obchodních a živnostenských komor a to ani v převážně etnicky českých lokalitách Prahy nebo Plzně.
| příjmení =
| jméno =
| autor =
| odkaz na autora =
| spoluautoři =
| titul = Volby sněmovní za venkovské obce
| periodikum = Národní listy
| odkaz na periodikum = Národní listy
| rok = 1878
| měsíc = září
| ročník = 18
| číslo = 227
| strany = 2
| url = http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=5011270&picp=&it=0&s=djvu
| issn =
}}</ref> Stejně tak se zatím českým kandidátům nepodařilo prosadit vese v kurii obchodních a živnostenských komor a to ani v převážně etnicky českých lokalitách Prahy nebo Plzně.
 
Podle sociálního a profesního dělení byli etnicky čeští poslanci zemského sněmu zvolení v kuriích měst, venkovských obcí a živnostenských a obchodních komor rozděleni následovně: 49 ''buržoazních a maloburžoazních vzdělanců'' (z toho 27 právníků, 5 lékařů a lékárníků, 2 vysokoškolští učitelé, 2 středoškolští učitelé, 6 vědců a novinářů, 3 katoličtí kněží a 4 samosprávní úředníci), 9 ''buržoazních podnikatelů'' (z toho 3 továrníci, 5 obchodníků a peněžníků a 1 manažer), 10 příslušníků ''maloburžoazie'' (z toho 1 řemeslník a živnostník a 9 blíže neurčených ''měšťanů''), 14 příslušníků ''agrární buržoazie'' (z toho 10 rolníků či statkářů a 4 mlynáři) a 1 šlechtický velkostatkář.<ref>{{Citace monografie