Výhybkář: Porovnání verzí

Odebráno 110 bajtů ,  před 7 lety
bez shrnutí editace
'''''Kvalifikace'''''
 
* orientace ve vybraných značkách a čtení tras
Každý výhybkář se musí umět orientovat ve vybraných značkách a číst trasy, také musí prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a zapisovat je.
* prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a jejich zapisování
* Vyjmenovávání nejdůležitějších právních předpisů týkající se železniční dopravy.
Dále musí* prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezdník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný a manipulační prostor,...)
Výhybkáři musí dodržovat technologické postupy při přípravě jízdní cesty a organizovat činnosti během mimořádných událostí při stavění.
Popsat* obsluhudodržovaní železničníchtechnologických návěstidel,postupů zabezpečovacíchpři přípravě jízdní cesty a sdělovacíchorganizování zařízeníčinností během mimořádných událostí jepři dalšístavění. povinností, kterou by měl výhybkář zvládnout.
Vyjmenovat* aPopsat obsluhovatobsluhu jednotlivéželezničních druhynávěstidel, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. během mimořádných událostí
* Vyjmenovat a obsluhovat jednotlivé druhy zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
* Sjednávat jízdy (rozkazy, hlášení)
* Více o kvalifikacích můžete najít na [http://www.narodnikvalifikace.cz www.narodnikvalifikace.cz]
 
 
104

editací