Pálffyho palác (Bratislava, Panská): Porovnání verzí