Ontologické jazyky: Porovnání verzí

Přidáno 672 bajtů ,  před 7 lety
strukturní úprava úvodu, wikifikace, wikidata
(strukturní úprava úvodu, wikifikace, wikidata)
'''Ontologický jazyk''' neboli '''jazyk pro zápis ontologie''' je [[informatika|v informatice]] seznam výrazů popisující nějakou [[Ontologie (informatika)|ontologii]].
Termín [[Ontologie (informatika)|ontologie]] je možné chápat z několika pohledů v závislosti na oboru vědění. Z informatiky, z informačního pohledu můžeme ontologii definovat (podle T. Grubera) jako explicitní specifikaci konceptualizace, tedy jako prezentovanou specifikaci systému pojmů modelujících určitou část světa či znalostní modely.<ref name="Svatek">{{Citace elektronické monografie
 
TermínV [[Ontologieinformatice, (informatika)|ontologie]] je možné chápattedy z několikainformačního pohledů v závislostipohledu (na oborurozdíl vědění.od Z[[ontologie|filozofické informatikyontologie]]), zse informačníhoontologie pohledu můžeme ontologii definovatdefinuje (podle [[Tom Gruber|T. Grubera]]) jako explicitní specifikaci konceptualizace, tedy jako prezentovanouprezentovaná specifikacispecifikace systému pojmů modelujících určitou část světa či znalostní modely.<ref name="Svatek">{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Svátek
| jméno = Vojtěch
}}</ref> Zjednodušeně řečeno jde o vyjádření znalostí ve formě poznatků. Ontologie slouží k podpoře vzájemné komunikace a porozumění.
 
Protože ontologie slouží k prezentaci nějaké skutečnosti, je nutné, aby byl vytvořen nějaký formát této prezentace, k tomu slouží ontologické jazyky (jazyky pro zápis ontologií). Ty jsou v základu formální (nejběžnější a nejvíce používané; množina konečných slov), semiformální (částečně strukturovaný volný text) nebo neformální (glosáře[[glosář]]e) a je jich ohromné množství. Níže budou představeny jen ty nejzákladnější, nebo ty, které vytvořily nějaký historický mezník.
 
== CycL ==
 
Cyc je jedním z prvních projektů (od roku 1984) zabývající se zachycováním znalostí. Pro prezentaci používal tento projekt jazyk [[CycL]], který využíval základy funkcionálního jazyka [[LISP]]. CycL se skládá z tzv. [[mikroteorie|mikroteorií]], které představují vzájemně provázaná dílčí tvrzení. CycL má plnou vyjadřovací účinnost z [[Predikátová logika|predikátové logiky]] kombinovanou s prvky z rámcových jazyků.
 
== Ontolingua ==
 
Jazyk [[Ontolingua]] vznikl začátkem 90. let. Vycházel také částečně z jazyka LISP a je nastavbou jazyka [[KIF]] ([[Knowledge Intarchange Format]]). Jazyk Ontolingua umožňuje sdílení ontologie v rámci odborných komunit používajících vzájemně nekompatibilní znalostní systémy. Základními konstrukty tohoto jazyka jsou definice tříd, relací a funkcí. Ontolingua byla ve své době velmi rozšířeným jazykem.<ref name="Svatek" />
 
== OCML ==
 
OCML ([[Operational Conceptual Modelling Language]]) byl vyvinut jako „vylepšený“ jazyk Ontolingua a později byl také někdy nazýván jako „operacionální Ontolingua“. V OCML je možné zapsat i jakoukoliv aplikaci, která nemusí s ontologiemi vůbec souviset. Jazyk OCML se kromě místa svého vzniku (Open Univerzity ve Velké Británii) příliš nerozšířil.
 
== OKBC ==
 
Jazyk OKBC ([[Open Knowledge Base Connectivity]]) vznikl jako ekvivaletní jazyk k jazyku ODBC ([[Open Database Connectivity]]). Tento jazyk, respektive univerzální rozhraní, umožňoval komunikaci mezi rámcově-orientovanými znalostními systémy.
 
== XOL ==
 
XOL ([[eXtensible Ontology Language]]) byl vyvinut hlavně pro sdílení struktury znalostí o genovém výzkumu, pro kteréžto jiný jazyk doposud nevyhovoval. Jednalo se prakticky o odlehčenou verzi jazyka OKBC. Šlo zde o propojení ontologií a značkovacích jazyků, novinkou zde bylo již zakotvení v syntaxi XML.
 
== SHOE ==
 
Jazyk [[SHOE]] (Simple [[HTML]] Ontology Extension) byl prvním jazykem, který vznikl v roce 1996 pro potřebu přidání sémantiky k webovým stránkám. Tento jazyk umožňoval vkládat do zdrojového kódu webových stránek metadata o objektech a ontologie, které definovaly sémantiku těchto metadat. Princip tohoto jazyka byl poměrně jednoduchý, dnes je již nepoužívaný.
 
== Ontobrooker ==
 
Jazyk [[Ontobrooker]] vznikl ve stejné době a ze stejných důvodů jako jazyk SHOE. Rozdíl je pouze v architektuře těchto jazyků, kdy Ontobrooker je centralizovaný a pro ontologie a anotace nepoužívá jednotný jazyk. Dnes je jazyk Ontobrooker používaný jen pro firemní [[intranet|intranety]].
 
== Ontologické jazyky kompatibilní s RDF ==
 
Na konci 90. let dvacátého století po vytvoření [[metadata|metadatového]] standardu konsorciem [[W3C]] – jazyku RDF ([[Resource Description Framework]]) bylo nutné, aby sémantická metadata, respektive ontologické jazyky, byly s tímto standardem kompatibilní. Začaly tedy vznikat sémantické jazyky orientované na RDF, jako například RDFS nebo DAML.
Resource Description Framework slouží tedy pro reprezentaci struktury metadat a popisu sémantiky, vzniká tak sémantický web. Jde zde o nahrazení stromové struktury webu grafovou strukturou. RDF používá tři základní prvky, a to subjekt, predikát (vlastnost subjektu) a objekt (hodnota vlastnosti). Subjekt a objekt, tedy zdroj (resource), se specifikuje pomocí URI (Uniform Resource Identifier).
 
[[Resource Description Framework]] slouží tedy pro reprezentaci struktury metadat a popisu sémantiky, vzniká tak sémantický web. Jde zde o nahrazení stromové struktury webu grafovou strukturou. RDF používá tři základní prvky, a to subjekt, predikát (vlastnost subjektu) a objekt (hodnota vlastnosti). Subjekt a objekt, tedy zdroj (resource), se specifikuje pomocí URI (Uniform Resource Identifier).
 
=== RDFS ===
 
[[RDFS]] (RDF Schéma) je prvním (vznikl v roce 1999) sémantickým jazykem orientovaným na RDF. Obohacuje RDF o prvky z objektových systémů (třídy,relace, omezení a další). RDFS definuje specifický význam (způsob interpretace) určitým predikátům a zdrojům, nerozlišuje mezi třídami a individuály. RDFS ale na druhou stranu od původních ontologických jazyků nepodporuje lokalizaci (kontext) subjektů a objektů.
 
=== DAML ===
 
[[DAML]] (DARPA Agent Mark-up Language) je projekt, který byl zahájen roku 2000 a byl sponzorován [[DARPA|vojenskou institucí DARPA]]. Účelem tohoto projektu bylo vytvoření jazyku pro RDF, který by měl větší možnosti, nabízel lepší vyjadřovací schopnost než jazyk RDFS.
Vznikl nejprve jazyk DAML-ONT, který vycházel z předchozích výzkumů ontologických jazyků. Poté vznikl jazyk OIL (Ontology Inference Layer) založený na kombinaci deskripční logiky, XML, RDF a jazyka OKBC-Lite. Sloučením jazyku DAML-ONT s jazykem OIL pak vznikl jazyk DAML+OIL, který je momentálně stále používán pro psaní webových ontologií.
 
Vznikl nejprve jazyk DAML-ONT, který vycházel z předchozích výzkumů ontologických jazyků. Poté vznikl jazyk OIL ([[Ontology Inference Layer]]) založený na kombinaci deskripční logiky, [[XML]], RDF a jazyka OKBC-Lite. Sloučením jazyku DAML-ONT s jazykem OIL pak vznikl jazyk DAML+OIL, který je momentálně stále používán pro psaní webových ontologií.
 
== OWL ==
 
Jazyk [[OWL]] ([[Web Ontology Language]]) je ontologický jazyk vytvořený pod záštitou konsorcia W3C, který navazuje na formát DAML+OIL. Jazyk OWL poskytuje prostředky definování tříd, jejich vlastností a vzájemných vztahů, to vše v kombinaci s logickými prostředky deskripční logiky umožňuje vyjádření omezení na konceptech (třídách) a poskytuje více prostředků pro definování tříd a odvozování.
 
Jazyk OWL byl předložen poprvé v roce 2001, po úpravách pak pod garancí W3C byl uveden do provozu v roce 2004. OWL Tvoří celou rodinu jazyků pro prezentaci znalostí ve formě ontologií, a to OWL lite, OWL DL a OWL full.
| isbn = 978-80-7368-900-1
| spoluautoři=et al.
| edice=Universum | svazek=13
| svazek=13
}}</ref>
 
== Wikidata ==
 
[[Wikidata]] mají vlastní nativní sémantiku, ale podle plánů budou umět export do formátů RDF, OWL, [[JSON]].<ref>[https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikidata/Data_model#Why%20to%20reinvent%20the%20wheel Talk:Wikidata/Data model#Why to reinvent the wheel]</ref>
 
== Zdroje ==
 
== Reference ==
 
 
<references />
 
=== Literatura ===
 
* {{Citace monografie
 
| příjmení = Lukasová
| jméno = Alena
| svazek=13
}}
 
* {{Citace monografie
| příjmení = Raclavský
| isbn = 978-80-7182-277-6
}}
 
* {{Citace elektronické monografie
| příjmení = Svátek
| url = http://nb.vse.cz/~svatek/onto-www.pdf
}}
 
=== Související články ===
 
* [[Sémantický web]]
 
[[Kategorie:Reprezentace znalostí]]
2 424

editací