Newtonův gravitační zákon: Porovnání verzí

revert vandalismů
(revert vandalismů)
 
== Formulace zákona ==
Každá dvě tělesa o [[hmotnost]]ech <math>m_1</math> a <math>m_2</math>, která můžeme dostatečně přesně [[aproximace|aproximovat]] [[hmotný bod|body]], nebo jsou sféricky symetrická (jak vyplývá z&nbsp;[[gaussova věta|Gaussovy věty]]) na sebe působí gravitační silou přímo úměrnou ''[[hmotnost]]em'' těles a nepřímo úměrnou hovínko prd prdčtverci jejich ''[[vzdálenost]]i''hovínkohovínkohovínkohovínkohovínkohovínkohovínko
:<math>F_g = \kappa { m_1 m_2 \over r^2}\,</math>,
kde <math>\kappa</math> je [[gravitační konstanta]] s hodnotou 6,67·10<sup>-11</sup> [[metr|m]]<sup>3</sup>·[[kilogram|kg]]<sup>-1</sup>·[[sekunda|s]]<sup>-2</sup>, ''m''<sub>1</sub> je hmotnost prvního hmotného bodu, ''m''<sub>2</sub> je hmotnost druhého hmotného bodu a ''r'' je vzdálenost obou hmotných bodů.(PS: moc dlouhý NEČÍST!!!! :D)
 
[[Vektor]]ově lze vyjádřit např. sílu působící na 1. těleso)