Řízení paralelního zpracování: Porovnání verzí

m (- šablona návrhu přesunu)
Při souběžném zpracování transakcí se samozřejmě může stát, že různé transakce zpracovávají v jeden okamžik stejná data. Pokud se různé transakce pokusí aktualizovat stejné údaje, může dojít ke ztrátě informace v případě, že změněná data jsou opětovně změněna jinou transakcí dříve, než je původní změna potvrzena. K problémům ovšem může dojít i v případě že transakce data pouze čte, pokud se je jiná transakce zároveň pokouší změnit nebo nová data přidává. V takovém případě může transakce načíst doposud nepotvrzené změny, případně změny sice potvrzené, ovšem nekonzistentní s daty transakce (fantómové řádky, nereprodukovatelné čtení). To může způsobit problémy především u dlouhotrvajících transakcí, které zpracovávají velké množství dat.
 
=== Databázové transakce a ACDIACID pravidla ===
V aplikacích se používá pojem transakce, což je skupina operací prováděných nad databází.
Transakce musí splňovat vlastnosti ACID:
Neregistrovaný uživatel