Nápověda:Mezijazykové odkazy: Porovnání verzí

S konkrétním článkem může být propojena vždy jen jedna položka na WikiDatech a do jedné položky na WikiDatech nemůže být vložen odkaz na více článků na jedné jazykové verzi. Pokud se pokusíte vložit článek, který je propojen s jinou položkou, systém odmítne změnu uložit. Proto pokud je např. český článek přiřazený k nevhodné položce, nejdříve ho tam smažeme nebo změníme (pomocí [editovat] vedle názvu článku) a pak teprve vložíme k lépe odpovídající položce.
 
Zejména u teoretických, abstraktnějších pojmů nebo u obsahově blízkých témat se stává, že jejich významy nejsou zcela totožné, ale mohou se více či méně lišit (například český pojem "drážní doprava" zahrnuje též dopravu trolejbusy a visutými dráhami, zatímco v jiných jazycích se obvykle používá ekvivalent jen ve významu "kolejová doprava"). Složitější vztah může být např. mezi pojmy [[Leváctví]] (nezahrnujícím praváctví) a [[:en:Handedness]] (které oproti českým termínům nezahrnuje lateralitu nohou či očí), ač fakticky oba články pojednávají převážně o témž tématu. V mnoha případech jednomu pojmu v jednom jazyce odpovídají dva různé pojmy v jiném jazyce, popřípadě článek v některé jazykové verzi společně pojednává více blízkých témat, která v jiné jazykové verzi mají samostatné články. V některých případech, je-li možné různá pojetí či významy pojmu odlišit, postačí rozdělit odkazy z jedné položky (stránky) WikiDat do dvou či více položek tak, by v každé položce zůstaly jen články, které si vymezením tématu přesně odpovídají (rozděleník lzetomu zatímmohou bohuželpřihlášení dělatuživatelé jenpoužít ručním kopírováním odkazů jeden po druhém, vždy v pořadí napřed smazat, pak teprve přidat[[d:Special:Preferences#mw-prefsection-gadgets|udělátko]] jinam''Move''). Ve složitějších případech (nebo netroufáte-li si sami na řešení) lze problém nahlásit na stránce [[Wikidatad:Wikidata:Interwiki conflicts|Wikidata:Interwiki conflicts]]. V hlášení uvedeme kódy položek (ve tvaru Q''číslo''), kterých se problém týká.
 
V případě, že existují dvě položky, které pojednávají o stejném tématu a nemají žádný společný odkaz na některý z jazyků, mohou je přihlášení uživatelé sloučit pomocí udělátka ''Merge''.
 
Starý formát mezijazykových odkazů umožňoval též jednosměrné propojení do šířeji vymezeného článku v jiném jazyce na oddíl (kapitolu, nadpis) věnovaný danému užšímu tématu pomocí kotvy (#). Pokud by například v jedné jazykové verzi byl článek [[Svatý Cyril]] a v jiné jazykové verzi jen širší článek, např. [[:en:Saints Cyril and Methodius]], bylo možno použít odkazu ve formátu <nowiki>[[:en:Saints Cyril and Methodius#Saint Cyril]]</nowiki>, aby uživatel nenabyl dojmu, že na anglické Wikipedii téma zpracováno není. Nový formát odkazů tuto formu odkazů nepodporuje. Podobně problematické je odkazovat prostřednictvím přesměrování (např. z českého článku [[Androfilie]] na anglické přesměrování [[:en:Androphilia]]) nebo propojovat [[Wikipedie:Článek|článek]] v jednom jazyce s [[Wikipedie:Rozcestník|rozcestníkem]] v jiném jazyce.