Turecká menšina v Bulharsku: Porovnání verzí

http://slovniky.centrum.cz/?q=Spontaneously&lang=1, http://www.online-slovnik.cz/?word=sporadic&x=0&y=0&translate-type=en-cz&match-type=start&ignore-diacritic=1
(https://translate.google.sk/?hl=en&tab=wT#en/cs/Minority)
(http://slovniky.centrum.cz/?q=Spontaneously&lang=1, http://www.online-slovnik.cz/?word=sporadic&x=0&y=0&translate-type=en-cz&match-type=start&ignore-diacritic=1)
 
==Turecká menšina dnes==
Turci dnes zaujímají, prostřednictvím Hnutí za práva a svobody, významné postavení rozhodující třetí síly v politickém boji dvou hlavních bulharských politických stran. Po obnovení náboženských práv a svobod po pádu komunistického režimu se v muslimských obcích také poměrně rychle a zcela spontánněsamovolně obnovil náboženský život. Turecké menšině bylo uznáno právo na získávání vzdělání v mateřském jazyce. Avšak většina toto právo z praktických důvodů využívá pouze sporadickyojediněle. V současnosti fungují v Bulharsku tři islámské státní střední školy (Ruse, Šumen a Momčilgrad) s kombinovanou světskou a náboženskou výukou, které jsou zařazeny do obecného vzdělávacího systému. Přičemž fungování středních islámských škol v Bulharsku je částečně sponzorováno zahraničními islámskými nadacemi. Ve státních školách byla také v roce 2001 celoplošně zavedena výuka náboženství jako nepovinného předmětu.
 
==Zdroje==
Neregistrovaný uživatel