Turecká menšina v Bulharsku: Porovnání verzí

http://slovniky.centrum.cz/?q=Secularization&lang=1
(https://translate.google.sk/?hl=en&tab=wT#en/cs/minority)
(http://slovniky.centrum.cz/?q=Secularization&lang=1)
 
===Poválečné Bulharsko===
O Turcích jako o národnostní skupině lze tedy hovořit až v 2. polovině 20. století. Postoj komunistického režimu vůči nim byl proměnlivý a závisel na celkovém směřování stranické ideologie. Avšak turecká menšina zůstávala v očích socialistické vlády přeci jen hrozbou. Na základě ústavy z roku 1947 sice získali relativně velký prostor pro zachování kulturní autonomie, ale náboženské školy byly dále zestátňovány a postupně sekularizoványzesvětštěny. Na základě bulharsko-turecké dohody odešlo v emigrantské vlně v letech 1950 – 1951 na sto padesát tisíc bulharských Turků. S nástupem [[Todora Živkova]] restrikce vůči menšinám ještě zesílily s jasným cílem úplné asimilace.
 
===Režim Todora Živkova===
Neregistrovaný uživatel