Mapování biotopů v České republice: Porovnání verzí

m
napřímení odkazu
(odkaz na aVMB)
m (napřímení odkazu)
 
== Co se při mapování sleduje ==
Mapování je zaměřeno především na přírodní biotopy, které jsou tradičně ve středu zájmu [[Ochrana přírody|ochrany přírody]]. Při terénním mapování je však účelné zaznamenávat i ostatní biotopy, byť jsou ochranářsky bezcenné vzhledem k silnému vlivu člověka, popř. mohou být z hlediska [[biodiverzitaBiologická diverzita|biodiverzity]] významné, ale jejich ochrana není možná vzhledem k přímé závislosti na ekonomické činnosti člověka (např. vegetace vzácných polních [[plevel|plevelů]]). Tyto biotopy označujeme jako nepřírodní. Biotopy se hodnotí na tzv. segmentech. Jedná se o stejnorodý územní celek pokrytý jedním biotopem. Výjimečně může mít segment mozaikovitou strukturu (nahloučení několika různých biotopů, typické např. pro vegetaci skalních měst). Pokud druhové složení přítomných rostlin neumožňuje přiřazení k žádnému přírodnímu biotopu, obvykle se segment klasifikuje vhodným nepřírodním biotopem.
 
== Poskytování dat ==
267 399

editací