Wikipedie:Požadované články: Porovnání verzí

 
=== Pravděpodobnost a statistika ===
[[Wilcoxon-Whiteův test]] <sup>([[:en:Wilcoxon signed-rank test]]) ([[:en:White test]])</sup> – [[Lordův G-test]] <sup>([[:en:G-test]])</sup> – [[Kruskal-Wallisův test]] <sup>([[:en:Kruskal–Wallis one-way analysis of variance]])</sup> – [[Bravaisův test]] – [[Dixonův test]] <sup>([[:en:Dixon's Q test]])</sup> – [[Wilooxonův test]] – [[Reducibilní matice]] – [[Ireducibilní matice]] – [[Poissonův proces]] <sup>([[:en:Poisson process]])</sup> – [[Negativně binomické rozdělení]] <sup>([[:en:Negative binomial distribution]])</sup> – [[Hypergeometrické rozdělení]] <sup>([[:en:Hypergeometric distribution]])</sup> – [[Fischerovo-Snedecorovo rozdělení]] – [[Střední odchylka]] – [[Momentová vytvořující funkce]] – [[Pravděpodobnostní konvergence]] – [[Zákon velkých čísel]] – [[Náhodný výběr]] <sup>([[:en:Random sample]]; [[:en:Sample (statistics)]])</sup> – [[Výběrová charakteristika]] – [[Odhad (statistika)]] – [[Statistický soubor]] – [[F-test]] <sup>([[:en:F-test]])</sup> – [[Statistické šetření]] – [[Charakteristika polohy]] – [[Dolní kvartil]] – [[Horní kvartil]] – [[Charakteristika variability]] – [[Střední odchylka]] – [[Populační rozptyl]] – [[Statistická chyba]] – [[Charakteristika četnosti]] – [[Charakteristiky šikmosti a špičatosti]] – [[Charakteristika šikmosti]] – [[Charakteristika špičatosti]] – [[Pascalovo rozdělení]] – [[Geometrické rozdělení]] – [[Logaritmické rozdělení]] – [[Gama rozdělení]] – [[Laplaceovo rozdělení]] ([[Dvojitě exponenciální rozdělení]]) – [[Logistické rozdělení]] – [[Popisná statistika]] – [[Teorie rozhodování]] – [[Rozklad množiny]] – [[Án]]
 
=== Algebra ===
Neregistrovaný uživatel