Zemská křesťansko-socialistická strana – Další jazyky