Zemětřesení v Kaskádské subdukční zóně 1700 – Další jazyky